V Luki Koper iščejo nove
V Luki Koper iščejo nove "gazde" za sodelovanje pri pretovoru avtomobilov in sipkega tovora. Foto: BoBo
Matej Tašner Vatovec
Poslanec Levice Matej Tašner Vatovec je opozoril, da ima pristanišče v Trstu le za slabo desetino fleksibilnih delavcev glede na Luko Koper Foto: BoBo
Luka Koper
Predstavniki Luke Koper so prepričani, da želita vlada in SDH položaj delavcev IPS izkoristiti zgolj za menjavo uprave. Foto: BoBo

Na izredni seji komisije za nadzor javnih financ so ob tem potrdili še sklep, s katerim pozivajo vlado in upravo SDH-ja, naj omogočita zaposlitev pristaniških delavcev neposredno v Luki Koper, in sklep, s katerim komisija poziva vlado, naj predlaga ustrezne spremembe odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb, tako da se upoštevajo povišani stroški neposredne zaposlitve delavcev IPS.

Sklepe in izredno sejo so predlagali poslanci Levice, tako je na začetku seje v imenu predlagateljev poslanec Matej Tašner Vatovec poudaril, da gre pri IPS-ih za institucionaliziran socialni damping, ki ga ne bi smeli tolerirati niti v zasebnem podjetju, kaj šele v podjetju, ki je v javni lasti. Zaradi sistema, v katerem delavci pri gazdah prejemajo osnovno minimalno plačo, preostanek pa dobivajo v gotovini ali neupravičeno izplačani kilometrini, je po oceni Vatovca ta sistem na škodo vseh državljanov, saj je državni proračun prikrajšan za prispevke, ki bi jih Luka morala plačevati za redno zaposlene.

20 milijonov manj sredstev v proračun?
Po mnenju Vatovca je tak sistem poleg "gazdam," ki si od prekomernega dela odmerjajo provizijo, v interesu tudi Luke Koper, ki na tak način racionalizira svoje poslovanje. A to prihaja na račun oškodovanja državljanov, saj proračun ostane prikrajšan za ustrezne prispevke od dohodkov, ki bi jih delavci prejemali, če bi bili zaposleni.

V maratonski štiriurni seji komisije je bilo večkrat slišati, da je položaj delavcev IPS treba urediti, glede izgubljenih prispevkov pa se je najpogosteje pojavila številka 20 milijonov evrov, ki temelji na oceni predsednika uprave Luke Koper Dragomirja Matiča, da bi ob zaposlitvi vseh potrebnih delavcev Luka Koper morala ob 23 milijonih, ki jih zdaj namenja letno za "gazde", odšteti še 20 milijonov evrov, saj bi morala zaposliti 1.200 delavcev.

Ministrstvo želi dobiček in zakonitost
A tudi načelno strinjanje na seji, da obstoječi sistem IPS-ov pomeni za Luko Koper pravno tveganje, ni pomenilo enotnega mnenja glede zaposlovanja delavcev. Medtem ko so poslanci Levice poudarjali, da je treba zaposliti vse delavce, pri katerih so izkazani elementi delovnega razmerja, kar so kot problematično izpostavljali tudi predstavniki inšpektorata za delo, pa je bilo na strani vlade, SDH-ja in nadzornikov luke slišati več zadržkov.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Miranda Groff Ferjančič je bila tako deležna številnih očitkov, da je njeno stališče, da mora Luka Koper ostati dobičkonosna in obenem poslovati tudi zakonito, preprosto protislovno, saj dobičkonosnost izključuje zaposlovanje potrebnih delavcev, kar bi bilo po oceni poslancev Levice edina pravno sprejemljiva rešitev. Zaradi vztrajanja pri dobičkonosnosti in zakonitosti, vendar brez konkretnega odgovora o zaposlovanju delavcev, so živci nekoliko popustili poslancu Levice Mihi Kordišu, ki je bil deležen opomina predsednika komisije Andreja Širclja (SDS).

Antolović: Delo v Luki je fleksibilno
Predsednica uprave SDH-ja Lidija Glavina je s prstom pokazala na sedanjo upravo, ki naj bi skušala z vsemi sredstvi dokazati, da je poslovni model IPS zakonit in ustrezen, a je po drugi strani poudarila, da je treba poskrbeti za fleksibilno delovno silo v Luki. Temu je pritrjeval tudi prvi nadzornik Rado Antolović, ki je poudarjal, da se ves svoj mandat ukvarjal s problematiko IPS-ov in da gre za fleksibilne urnike, ki potrebujejo fleksibilno delovno silo. Deležen je bil kritik Mihe Kordiša, da po podatkih Luke Koper dnevno v pristanišče v povprečju pride 700 IPS-delavcev, kar je povprečje celega leta, Tašner Vatovec pa je ob tem opomnil, da ima Luka v Trstu fleksibilne delovne sile le za 10 odstotkov, kolikor je ima Luka Koper.

Seje so se udeležili tudi predstavniki sindikatov. Predstavnik Delavske svetovalnice Goran Lukić je v prvi vrsti izpostavil, da so poškodbe pri delavcih IPS pogostejše, saj delajo tudi prekomerne nadure. Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Peter Majcen pa je poudaril, da delavci ne smejo postati žrtve igric okoli menjave uprave, saj je njihov položaj enak že pod zadnjimi sedmimi upravami. V sindikatu pristaniških delavcev so opozorili, da lahko Luka tudi odškodninsko odgovarja za vse do zdaj neizplačane prispevke. Goran Lukić je ob tem dejal, da je pravo vprašanje, kam so poniknili vsi milijoni iz naslova neplačanih prispevkov za delavce, ki bi morali biti zaposleni.

V Luki niso naklonjeni takojšnji zaposlitvi
Članov uprave na sejo kljub vabilu ni bilo, je pa v imenu Luke Koper nastopil delavski direktor Stojan Čepar, ki je dejal, da imajo trenutno ureditev za zakonito, saj upravno sodišče še ni razsodilo v upravnem sporu, ki ga je zoper odločbo inšpektorata za delo sprožila Luka Koper. Čepar je ob tem dejal, da v Luki že pripravljajo strategijo za dolgoročno zaposlovanje delavcev IPS. Predsednik sveta delavcev v Luki Koper Mirko Slosar je poudaril, da bo del delavcev vedno fleksibilen zaradi narave dela, in dejal, da uprava sama ne more zaposliti več sto delavcev brez odobritve nadzornega sveta. Oba tudi menita, da je problematika IPS-ov izkoriščana zgolj zaradi namena menjave uprave, "ki dela dobro."

Išče se novi "gazda"
A kljub vsej pozornosti, namenjeni delavcem IPS, se njihov vsakdanjik v zadnjem letu ni bistveno spremenil, in kot smo že poročali, vključujejo nejasne delovnike, saj jih »gazde« na delo kličejo dan ali celo nekaj ur pred začetkom izmene, in čezmerno nadurno delo, ki v nekaterih primerih pomeni tudi do 300 opravljenih ur dela na mesec.So pa v zadnjem mesecu postale vse glasnejše informacije, da nameravajo v Luki Koper vendarle neposredno zaposliti več sto delavcev, ki delajo pri gazdah.

To naj bi bilo predvideno tudi v poslovnem načrtu, ki ga je nadzorni svet nedavno zavrnil, so pa v Luki Koper nedavno objavili razpis za štiri prosta delovna mesta za delavce v luškem pretovoru za določen čas enega leta. Po drugi strani pa se Luka Koper sistemu "gazd", kot vse kaže, še ne namerava odpovedati, saj s povabili k oddaji ponudbe iščejo novo družbo za opravljanje pristaniških storitev na avtomobilskem terminalu ter terminalu sipkega in razsutega tovora.

Agencije bodo izločene
Še zanimivejše je izločitveno merilo v povabilu. Tako bodo iz izbora izločili podjetje, ki ima v statutu zavedeno posredovanje delovne sile. Kot je znano, v Luki Koper vztrajajo pri tem, da sistem IPS ne pomeni posredovanja delavcev, temveč naročanje storitev, četudi večina delavcev prek "gazd" delo opravlja skoraj izključno v Luki Koper. Kot smo že poročali, se s tem ni strinjal inšpektorat za delo, ki je pri družbi Encon ugotovil, da je opravljala posredovanje delovne sile Luki Koper, za kar ni bila ustrezno registrirana. V Luki so sodelovanje z Enconom in lastniško povezano družbo Meol prekinili, odločbo inšpektorata pa izpodbijali na upravnem sodišču, ki v zadevi še ni odločilo.

Trenutno potrebo po novem "gazdi" gre pripisati nedavno prekinjeni pogodbi z enim izmed IPS-podjetij, v Luki so takrat dejali samo, da so izkoristili možnost odpovedi pogodbe in da poslovnih odnosov ne komentirajo. Je pa odpoved časovno sovpadala z delovno nesrečo, v kateri je umrl delavec IPS-a in za katerega je inšpektorat za delo ugotovil, da pred zaposlitvijo ni bil napoten na zdravstveni pregled in niti da ni bil usposobljen za varno opravljanje dela.

Opeharjeni delavci na inšpektoratu
Preostali delavci so si sicer že poiskali delo v Luki, ki ga zdaj opravljajo prek novega gazde, a drugi so ostali brez izplačil nadurnega dela za september in brez plače za oktober. Kot smo že poročali, so delavci pri "luških gazdah" običajno zaposleni z osnovo v višini minimalne plače, preostanek neto zneska pa jim delodajalec bodisi izplača v gotovini bodisi v obliki prevoza na delo, dnevnic ali drugih neobdavčenih dodatkov. Po naših informacijah naj bi nekdanji "gazda" delavcem kot razlog za zamudo pri plačilu navedel nadzor finančne uprave, ki jo je zmotilo čezmerno obračunavanje stroškov prevoza, zato je delavcem izročil nekaj gotovine z navodilom, naj jo nakažejo družbi, kot namen nakazila pa navedejo vračilo potnih stroškov.

Zaradi neizplačanih plač se je okoli dvajset delavcev po več tednih oklevanja, saj jih je bilo zaradi negotovosti vselej strah pred tem, da se bodo zamerili "gazdam" in izgubili delo v Luki, obrnilo na inšpektorat za delo, kjer so jih sprva odslovili, češ da že obravnavajo eno prijavo v tej zadevi in da ni potrebe še po njihovih, a so jih potem po posredovanju Delavske svetovalnice vendarle sprejeli in obravnavali njihove prijave.