Predsednik SBC-ja Marjan Batagelj je dan po razkritju spornih dogovorov z delavci direktorja podjetja Siliko pozval k odstopu iz upravnega odbora kluba. Foto: BoBo

V Delavski svetovalnici so namreč razkrili, da morajo tuji delavci pri podjetju Siliko pred podpisom pogodbe o zaposlitvi podpisati dogovor, s katerim se zavezujejo, da bodo, če podajo odpoved v manj kot letu dni, podjetju povrnili nastalo škodo v znesku najmanj 500 evrov. V Delavski svetovalnici so ob tem opozorili, da je zgodba še posebej sporna, saj je Siliko med ustanovitvenimi podjetji SBC-ja, ki se zavezuje k poštenemu delovanju v podjetništvu.

Dan po razkritju je predsednik SBC-ja Marjan Batagelj pozval direktorja Silika Janka Koprivca k odstopu iz upravnega odbora SBC-ja, v katerega je bil Koprivec izvoljen na začetku tega tedna. Batagelj je ob tem dejal, da bi glede na informacije, ki postavljajo pod vprašaj etičnost delovanja podjetja Siliko v razmerju do tujih delavcev, "bilo prav, da večinski lastnik Silika Janko Koprivec ponudi svoj odstop z mesta UO-ja kluba in izstop Silika iz kluba. S tem bi omogočil, da bi upravni odbor kluba na naslednji seji neobremenjeno razpravljal o tem primeru in sprejel odločitev na podlagi do takrat pregledanih dejstev." Ob tem je Batagelj dejal tudi, da bo odstopil sam, če Koprivec ne ponudi odstopa.

Koprivec: Kazni ne uveljavljamo več
Janko Koprivec
se je na poziv odzval z nepreklicnim izstopom iz Kluba slovenskih podjetnikov. V izjavi za medije je med drugim zapisal: "Obtožbe, da naj ne bi delovali ustrezno v odnosu do sodelavcev, bolijo, še sploh, ker vem, da tisti, ki jih sprožajo, vedo, da niso resnične. Da pa je v vsaki družbi še prostor za izboljšave, je dejstvo." Ob tem je dodal, da v podjetju trenutno zaposlujejo 72 državljanov BiH-a, pri čemer mednarodni sporazum o zaposlovanju državljanov BiH-a "v celoti spoštujemo". Dogovor, ki so ga sklenili z delavci, naj bi, tako Koprivec, urejal "obojestranski interes delavca in delodajalca za trajno delovno razmerje, ki bo trajalo vsaj eno leto".

Koprivec je še zapisal, da omenjeni dogovor "opredeljuje tudi finančni odtegljaj v primeru odstopa od dogovora, ki smo ga v začetku leta uveljavili v petih primerih, ko je bila zaposlitev sodelavca prekinjena pred potekom enega leta. Predčasni odhodi kmalu po začetku našega sodelovanja namreč pomenijo, da so bila vsa uvajanja, izobraževanja in vlaganja v teh primerih zaman. Odtegljaj je predstavljal le del naše investicije v novozaposlenega, saj stroški zaposlitve in uvajanja novega sodelavca pri nas presegajo vsaj dvakratnik bruto bruto plače." A je obenem poudaril tudi, da "ne glede na to, da dogovor sledi zakonodaji", določil v primeru nespoštovanja dogovora ne uveljavljajo več, saj želijo sodelavce motivirati s krepitvijo odnosov in vodenja.

"Vse to je bilo znano vodstvu SBC-ja"
Po navedbah Koprivca je vse to "znano tudi vodstvu SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, katerega član sem bil, dokler sem verjel, da nam je vsem skupaj v interesu izgradnja stabilnega okolja za podjetništvo in naše zaposlene". Ob tem je sklenil, da iz SBC-ja izstopa, saj "javni obračuni med podjetniki in pozivi k odstopom na podlagi govoric in domnev niso del podjetniške kulture. Vsaj moje ne."

V Delavski svetovalnici so k prevzemu odgovornosti pozvali tudi vodstvo v skupini Kolektor, kjer delavcem prav tako odmerijo pogodbeno kazen, če podajo odpoved. Foto: BoBo

Poziv tudi Kolektorju, katerega vrednote so "poštenost in etičnost"
Medtem so v Delavski svetovalnici poslali tudi javni poziv podjetju Kolektor, saj je v enem izmed hčerinskih podjetij skupine CPG VG prav tako prisotna praksa pogodbenih kazni, ki določajo, da morajo delavci plačati 1.000 ali več evrov, če podajo odpoved delovnega razmerja. V Delavski svetovalnici so ob tem ponovili, da do zdaj obstoječa sodna praksa v primeru podjetja Retrans določa, da je taka kazen neskladna z ustavno opredeljeno svobodo dela. Kljub temu so delavcu v podjetju CPG VG ob odpovedi odšteli pogodbeno kazen, tako da je za mesec dni dela prejel manj kot 70 evrov neto plače.

Ob tem so v Delavski svetovalnici pozvali vodstvo Kolektorja, da prevzame objektivno odgovornost za "nepošteno poslovno prakso" in odgovorne v podjetju pozvali k odstopu. "Med vaše osnovne vrednote ste zapisali: pošteno in etično ravnanje do poslovnih partnerjev in sodelavcev je temelj našega sodelovanja. Objektivno ste odgovorni za kršitev lastnih osnovnih vrednot, ki ste si jih postavili," so poziv sklenili v Delavski svetovalnici.