Po pregledu ponudb so v Luki Koper zaradi neizpolnjevanja pogojev izločili nekaj v agencije preoblikovanih luških gazd. Foto: BoBo
Po pregledu ponudb so v Luki Koper zaradi neizpolnjevanja pogojev izločili nekaj v agencije preoblikovanih luških gazd. Foto: BoBo

Reševanje problematike IPS-ov oziroma delavcev, ki delajo izključno v Luki Koper, a so zaposleni pri zunanjih podjetjih, t. i. luških gazdah, je naletelo na nov zaplet. Na javnem razpisu za posredovanje delavcev prek agencij so veljavne ponudbe za vseh 10 sklopov presegle ocenjeno vrednost javnega naročila. Tega so v Luki Koper ocenili na 13,600.000 evrov, medtem ko so prispele ponudbe, ki so izpolnjevale tudi vse razpisne pogoje, ta znesek presegle za 79.612 evrov. V Luki Koper bodo zato postopek nadaljevali s konkurenčnim dialogom, v okviru katerega bodo s ponudniki skušali ugotoviti najustreznejše načine za izpolnitev javnega naročila.

Na razpis za posredovanje delavcev prek agencij je sicer prispelo 11 ponudb, med njimi tudi nekdanji "luški gazde", ki so, kot smo že poročali, za potrebe razpisa pridobili licence za opravljanje dejavnosti agencije za posredovanje delavcev. A stari znanci Luke Koper, ki delavce posredujejo na javnem naročilu za agencije, niso bili pretirano uspešni. Tako so iz javnega naročila izločili podjetje Šmitran, ki je do zdaj delalo kot IPS, saj je bilo podjetje v zadnjih 12 mesecih davčni neplačnik. Podobno je bilo izločeno tudi podjetje PYRUM NOVA (sicer lastniško povezano s podjetjema IPS: Retrans in Slomant), saj je imelo v zadnjih 12 mesecih blokiran račun.

V igri le še trije "luški gazde"
Med izločenimi podjetji so še Falanga, No problem 2017 in Naton. Med agencijami, katerih ponudbe so bile ustrezne, pa so Adecco, M Servis, HSG Kariera, GAF, T-Momo in Espada. Pri tem sta GAF in T-Momo stara znanca Luke Koper, ki z Luko že sodelujeta kot podjetji IPS, a ne z licenco za opravljanje agencijskega posredovanja, medtem ko si Espada deli lastnika in sedež podjetjem Epada, ki je do zdaj v Luki opravljalo dejavnost kot podjetje IPS. Pri tem pa sta bili ponudbi T-Moma in Espade ocenjeni kot sprejemljivi le za en sklop javnega naročila, GAF pa je sprejemljiv za tri sklope.

Do določene mere so z rezultati razpisa zadovoljni v OSO KS 90. Tako Damjan Volf poudarja, da je "po svoje korak v pravo smer, izločili so nekatere preobražence iz IPS-ov v agencije, ampak smo kljub vsemu prepričanja, da mora Luka Koper kot naročnik zagotoviti dovolj finančnih sredstev, da bodo lahko potem renomirane agencije v celoti spoštovale kolektivno pogodbo, ki velja v Luki Koper." Spomnimo, kot smo večkrat poročali, so se delavci IPS-ov v praksi pogosto srečevali z 12-urnim delovnikom, nepredvidljivo napovedjo, kdaj morajo iti na delo, plačilo pa je bilo pogosto sestavljeno iz minimalne plače in izplačila preostanka v obliki dodatkov ali kar v gotovini.

Sindikate sedaj skrbi, kako se bo poslovalo na avtomobilskem terminalu. Foto: BoBo
Sindikate sedaj skrbi, kako se bo poslovalo na avtomobilskem terminalu. Foto: BoBo

Inšpektorat "omogočil" gazdi, da postane agencija
Podobno izpostavlja tudi Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki trdi: "Osnovno je, da na Delavski svetovalnici tako ali tako zagovarjamo en sam steber, in to je steber neposrednega zaposlovanja." Lukić ob tem dodaja še, da je pomembno pri tem zlasti to, da se agencijskim delavcem čim prej omogoči redno zaposlitev.

Glede rezultatov javnega razpisa izpostavlja, da so v Delavski svetovalnici večkrat opozorili na pretekle nepravilnosti pri podjetjih IPS. Zlasti za družbo T-Momo, ki je "prejela več odločb inšpektorata za delo zaradi kršitev delavskih pravic, a ker ni prišlo do pravnomočne globe s strani inšpektorja, je s tem inšpektorat odprl vrata za registracijo te družbe v agencijo. To je lep primer, kako nadzorna institucija podjetju, ki krši zakonodajo, omogoči ustrezno registracijo in posledično prijavo na razpis". Tako Volf kot Lukić pa sta previdna glede konkurenčnega dialoga, saj se bojita, da bi se morebitno nižanje cene prevalilo na delavce.

Kdo bo prevzel celotni avtomobilski terminal?
Še bolj zaskrbljena pa sta zaradi tretjega stebra reševanja problematike IPS-ov. Kot je znano, so v Luki Koper sprejeli načrt tristebrnega reševanja problematike. Prvi steber je neposredna zaposlitev, drugi steber agencijsko delo, tretji steber pa vključuje oddajo celotnega izvajanja storitve zunanjemu izvajalcu. V Luki Koper so v začetku tedna povabili deležnike na strokovni dialog za oddajanje storitev prevoza avtomobilov na avtomobilskem terminalu; strokovno javnost vabijo, da pomaga pri pripravi ustrezne dokumentacije za javno naročilo. To bo veljalo za več kot 350 delavcev, ki bodo delali pri zunanjem izvajalcu.

Lukić ob tem dodaja, da so zaradi tretjega stebra zelo zaskrbljeni, ocenjujejo pa, da je tudi nezakonit, "saj neposredno posega v osnovno dejavnost Luke Koper". Podobne pomisleke ima tudi Volf, ki obenem poudarja, da se bo Luka Koper s tem odrekla tudi nadzoru nad temi izvajalci. "Tudi v Luki Koper so priznali, da ne bodo imeli nobenega vzvoda, s katerim bi zunanjemu izvajalcu naložili obveznost, da za delavce veljajo enaki pogoji kot za delavce, zaposlene v Luki Koper," je dejal. Volf opozarja tudi, da bi z oddajanjem osnovne dejavnosti tretjemu izvajalcu posegli v koncesijsko pogodbo z državo, česar pa ne smejo početi brez soglasja države.