Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Zagovornik je presodil, da ureditev omogoča slabšo obravnavo nekaterih delavcev pri odpuščanju in glede varnosti trajanja zaposlitve zgolj zaradi njihove starosti. Ureditev, ki jo zagovornik izpodbija, je po njegovi oceni v neskladju z več členi ustave. Ustavnemu sodišču je predlagal prednostno obravnavo zadeve in začasno zadržanje izvajanja zakona, saj bi sicer delavcem nastale težko popravljive posledice," so navedli v sporočilu za javnost.

PKP 7 v 21. in 22. členu zapoveduje, da lahko delodajalec brez navajanja razlogov odpusti samo delavce, ki so dopolnili 60 let in imajo 40 let pokojninske dobe oziroma 65 let in 15 let pokojninske dobe.

Zagovornik načela enakosti pa je presodil, da je takšna ureditev diskriminatorna, saj posega v pravico do varstva pred neposredno diskriminacijo zaradi starosti pri odpuščanju in glede varnosti trajanja delovnega razmerja.

Delavcev, ki bi jih delodajalci na podlagi PKP 7 lahko odpustili brez navedbe razloga, je sicer po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje več kot 9000. Nekateri izmed njih pa so že na dan uveljavitve PKP 7 31. decembra 2020 dobili vročene odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Zanje se bo 60-dnevni odpovedni rok, določen v novem zakonu, iztekel 1. marca 2021. "Ob poteku odpovednega roka bodo upokojeni, zanje bodo nastale težko popravljive in potencialno tudi hude, predvsem finančne posledice," še opozarjajo.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

"Ocenili smo, da sta 21. in 22. člen PKP 7 v neskladju tako s členi ustave, ki govorijo o enaki obravnavi in enakih možnostih, kot s tistimi, ki govorijo o pravni državi in zaupanju v pravo. Ustavnemu sodišču, ki sprejme končno in edino veljavno odločitev o tem, ali je predpis diskriminatoren ali ne, smo zato predlagali, naj zadevo obravnava prednostno in do dokončne odločitve zadrži izvajanje zakona za nazaj. Tako bi se izognili nepopravljivim posledicam za delavce, zaradi zadržanja izvajanja zakona pa nihče ne bi bil oškodovan."