Sindikalne centrale so se s pozivom za oceno diskriminatornosti na začetku meseca obrnile tudi na varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti.

Predstavniki sindikatov so v pobudi za sklic tokratne izredne seje sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz), ki jo je predstavila Lidija Jerkič, ocenili, da je omenjena zakonska določba ustavno sporna. V skladu z njo bo namreč delavce s pogoji za starostno upokojitev mogoče odpustiti brez navedbe razloga. Določba očitno diskriminira na podlagi osebne okoliščine, kar starost je, znižuje pravice starejših delavcev in ogroža njihovo socialno varnost, zatrjujejo sindikati. Da delavec doseže pogoj za starostno upokojitev, mora biti star vsaj 65 let in imeti 15 let delovne dobe. Pokojnina pa je nižja, kot če bi delal polnih 40 let. Poleg tega po njihovem mnenju pomembno posega v delovanje zavoda po finančni, organizacijski in kadrovski plati.

Cigler Kralj: Realnost je prav nasprotna

Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj je očitke zavrnil in dejal, da je "realnost ravno nasprotna". Ukrep je bil po njegovih besedah v zakonodajnem postopku vključen v zakon po intenzivnem demokratičnem procesu v DZ-ju z utemeljitvijo, da bo predstavljal hiter odgovor na dogajanje na trgu dela, kjer je vse več brezposelnosti zlasti med mladimi.

Delodajalec ne bi nikoli pomislil, da bi delavca, ki sledi trendom delodajalca, odpustil.

Državna sekretarka z ministrstva za delo Mateja Ribič za Radio Slovenija

Ne gre za ogrožanje socialnega položaja starejših in za prisilno upokojevanje, je dejala tudi državna sekretarka na ministrstvu za finance Kristina Šteblaj. Predvidene so odpravnine, ukrep pa je glede na dodatno zaostrovanje pri zaposlovanju mladih zaradi epidemiološke krize primeren, je prepričana.

Čeč: Kje so izračuni finančnih posledic?

Predstavnik sindikatov v svetu Aljoša Čeč je v razpravi izrazil razočaranje nad njunim nastopom, saj po njegovem mnenju nista odgovorila na vprašanje, kakšni bodo vplivi novih členov zakona na pokojninsko blagajno. Upokojencev bo več, zavarovancev posledično manj, spremenile pa se bodo tudi druge predpostavke, na katerih temelji sprejeti finančni načrt zavoda in bo potreben njegov rebalans, je dejal. Pogrešal je tudi izračune finančnih posledic, ki jih po njegovih besedah niti ministrstvo za delo niti ministrstvo za finance nista predložili.

Ne vem, kako si državna sekretarka predstavlja, da si bo nekdo, ki je delal 10–15 let pri enem delodajalcu, poiskal novo zaposlitev drugje.

Sindikalist Jakob Počivavšek

Antauer: Ne strašite starejših delavcev

V vrstah delodajalcev in upokojencev pa so bili drugačnega mnenja. Mladi pozno vstopajo na trg dela, "delali bodo do 70. leta starosti, če bodo sploh dosegli 40 let pokojninske dobe", je dejala predstavnica upokojencev Anka Tominšek. Po njenem mnenju ni res, da sedmi protikoronski zakon skuša poudarjati razlikovanje po starosti. "To so floskule oz. populizem," je menila.

Igor Antauer pa je kot predstavnik delodajalcev izpostavil, da zakon dopušča možnost odpuščanja za delavce s pogoji za starostno upokojitev, ni pa nujno, da se bo delodajalec tudi res odločil za to. "Ne strašite starejših delavcev, da bodo odpuščeni zaradi starosti, ne pa zato, ker jih delodajalec ne potrebuje," je pozval predstavnike sindikatov.

110 milijonov evrov za letošnje leto

Medtem ko člani sveta niso sprejeli sklepa glede odprave dela zakona, pa so z večino glasov pozvali k analizi učinkov izpostavljene določbe na dolgoročno finančno vzdržnost pokojninskega sistema in na dostojno nadomestitveno razmerje med plačami in pokojninami.

Generalni direktor zavoda Marijan Papež je ob tem pojasnil, da vsem delavcem s pogoji za starostno upokojitev ne bo prenehalo delovno razmerje. Po njegovih besedah je "potencialnih kandidatov" dobrih 9000, finančni učinek za to število pa bi za devet mesecev letošnjega leta, in ne za celo leto, znašal 110 milijonov evrov.

Koliko bo stalo prisilno upokojevanje