Novela določa, da trgovci ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh ne smejo več določiti obratovalnega časa prodajaln. Izjeme so prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah.

Večina trgovin v državi je danes zaprtih. : Pixabay
Večina trgovin v državi je danes zaprtih. : Pixabay

Prav tako so lahko ob nedeljah in dela prostih dneh tudi odslej odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.

Predlog novele so v DZ vložili poslanci Levice, z njim pa so povzeli pobudo Sindikata delavcev trgovine Slovenije ob letošnjem prazniku dela, naj prodajalne tudi po koncu (spomladanske) epidemije ostanejo ob nedeljah zaprte. Predlog so utemeljevali s tem, da bo po 17 letih uveljavljena volja ljudi, izražena na referendumu, ter z izsledki javnomnenjskih raziskav in raziskav med zaposlenimi v trgovini, da ima večina raje v nedeljo prost dan kot pa višje plačilo zaradi nedeljskega dodatka in prost kakšen drug dan v tednu.

Trgovinska zbornica napoveduje ustavno presojo

Trgovinska zbornica Slovenije je napovedala, da bodo njeni člani vložili pobudo za ustavno presojo in predlog za začasno zadržanje izvajanja novele. Katere člene bodo izpodbijali, naj bi bilo znano v prihodnjem tednu, ko naj bi bila končana pravna analiza. Zbornica opozarja, da bo zaradi zaprtja trgovin ob nedeljah sledil padec prometa, posledica pa bo odpuščanje zaposlenih. V sindikatu in Levici nasprotno trdijo, da je v panogi premalo zaposlenih in da so trgovska podjetja v preteklih letih akumulirala visoke dobičke, tako da so trditve zbornice zavajanje.

Spletna prodaja v nedeljo dovoljena

Trgovci bi se lahko zaprtju prodajaln prilagodili z omogočanjem spletnega nakupovanja in dostave tudi ob nedeljah. V TZS-ju in na resornem gospodarskem ministrstvu za to glede na določila zakona ne vidijo ovir. TZS pravi, da novela omejuje obratovalni čas prodajaln, delodajalci pa lahko delovni čas delavcev, ki ga ureja zakon o delovnih razmerjih, določijo tudi ob nedeljah, če delovni proces to zahteva, morajo pa pri tem upoštevati določila panožne kolektivne pogodbe.

Ministrstvo je stališče utemeljevalo s tem, da gre pri spletni prodaji za prodajo na daljavo, ki je ena od oblik prodaje zunaj prodajalne, te pa novela ne ureja. V sindikatu so se na možnost uvedbe spletnega nakupa in dostave tudi ob nedeljah odzvali z ogorčenjem, češ da se skuša s tem obiti namen zakona, ki je omogočiti delavcem prost dan v nedeljo.