Foto: Zavod za zaposlovanje
Foto: Zavod za zaposlovanje

Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki ga je povzročilo spopadanje z boleznijo covid-19, se je v drugi polovici marca, še zlasti pa v aprilu močno odrazilo na obsegu brezposelnosti. Na zavodu so aprila tako opažali hitro povečevanje števila tistih, ki so se na novo prijavljali, med njimi so prevladovali brezposelni, ki so zaposlitev izgubili kot trajno presežni delavci ali pa jim je prenehala zaposlitev za določen čas.

Od razglasitve epidemije v sredini marca, ko je bilo na zavodu prijavljenih 75.026 brezposelnih, se je njihovo število zvišalo za 13.622. Samo aprila se je jih v evidenco na novo prijavilo 14.419. Na mesečni ravni to predstavlja 83,7-odstotni skok, na letni pa 190,6-odstotnega, v mesečnem poročilu pojasnjujejo na zavodu za zaposlovanje. Med novoprijavljenimi je bilo 6209 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 481 iskalcev prve zaposlitve, 164 brezposelnih zaradi stečajev in 5616 trajno presežnih delavcev.

Veliko povečanje trajno presežnih delavcev

Foto: Zavod za zaposlovanje
Foto: Zavod za zaposlovanje

Število trajno presežnih delavcev se je v primerjavi z marcem povečalo za 130,1 odstotka, glede na lanski april pa za 748,3 odstotka. Med presežnimi delavci so prevladovali tisti, ki jim je delovno razmerje prenehalo v gostinstvu, sledili so tisti iz predelovalnih dejavnosti in trgovine. V primerjavi z aprilom 2019 se je povečalo tudi število stečajnikov, in sicer za 60,8 odstotka, tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, je bilo več za 121,7 odstotka, iskalcev prve zaposlitve pa za 12,4 odstotka.

Od 3626 brezposelnih, ki jih je aprila zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2373, kar je 60,7 odstotka manj kot marca in 59,8 odstotka manj kot aprila 2019.

Aprila se je brezposelnost na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, najbolj pa v območni službi Kranj (+22,2 odstotka). Sledile so območne službe Koper (+20,6 odstotka), Ptuj (+18,7 odstotka), Nova Gorica (+15,8 odstotka) in Maribor (+15,7 odstotka).
Prav tako je bila brezposelnost v vseh območnih službah večja na letni ravni. Največje medletno povečanje so zaznale območne službe Kranj (+37,3 odstotka), Ptuj (+33,5 odstotka), Koper (32 odstotkov), Velenje (+25,3 odstotka) in Maribor (+22,5 odstotka). Najmanj se je medtem v mesečni primerjavi brezposelnost zvišala v območni službi Sevnica (+7,7 odstotka), v letni primerjavi pa v območni službi Trbovlje (+11,4 odstotka).

Kaj bi lahko prinesel čas po koronakrizi na trgu dela?

Delodajalci iščejo varilce, zidarje, voznike

Delodajalci, med katerimi je bilo največ takšnih s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so prejšnji mesec zavodu sporočili 4336 prostih delovnih mest, kar je 41,3 odstotka manj kot marca in 60,3 odstotka manj kot aprila 2019. Največ prostih delovnih mest je bilo za varilce in podobno ter zidarje in podobno, in sicer v obeh primerih čez 200. Čez 150 jih je bilo še za voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, delavce za preprosta delovna mesta v visokih gradnjah in elektroinštalaterje.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 80.957 brezposelnih, kar je 3,1 odstotka več kot v primerljivem obdobju leta 2019. V tem času se je na novo prijavilo 38.727 brezposelnih oziroma 46,1 odstotka več kot lani v tem času, največ zato, ker so izgubili zaposlitev za določen čas (19.321). Iz evidence se je medtem odjavilo 25.371 brezposelnih, od teh 18.939 zaradi zaposlitve, kar je 22,2 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Zadnji podatki o registrirani stopnji brezposelnosti so na voljo za februar, ko še ni bilo epidemije novega koronavirusa. Tedaj je bila brezposelnost 7,9-odstotna, kar je 0,3 odstotne točke manj kot januarja in 0,5 odstotne točke manj kot februarja 2019.