Semolič meni, da z ukinitvijo nekaterih praznikov delavci ne bodo pridobili
Semolič meni, da z ukinitvijo nekaterih praznikov delavci ne bodo pridobili "čisto nič". Foto: BoBo

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič je v odzivu na ponujena vladna izhodišča za pripravo rebalansa proračuna za leto 2012 pojasnil, da za proračunski primanjkljaj in javni dolg niso krive pravice delavcev, ki jih je država do zdaj zagotavljala, ampak odločitve finančnih krogov in bank, "sprejete z znano pogoltnostjo in pohlepom za neizmernim dobičkom".

Semolič: Za Grčijo se je zmeraj našel denar
Po mnenju ZSSS-ja je iz krize namreč mogoče priti s strukturnimi reformami v obnašanju tistih, ki so krizo povzročili, zato ni prav, da se proračunske težave rešujejo izključno na mladih, brezposelnih, delavcih in upokojencih.

Opozoril je, da so v preteklosti veliko škodo slovenskemu gospodarstvu naredili tajkunski prevzemi in gospodarski kriminal, ob tem pa se je, kot pravi, vedno našel denar za reševanje Grčije.

Poudaril je, da vsi ti ukrepi za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja prizadenejo ljudi, zato bi morala biti, še posebej v času krize, skrb za socialno državo prioriteta. "Ne morejo biti mladi, brezposelni in upokojenci samo številke. Za temi pravicami, ki se jih želi klestiti, so človeške usode," je zatrdil.

"Tisti, ki so krizo povzročili, so nedotakljivi"
"Pristop bi moral biti drugačen. Ni prav, da se reče, da se mora privarčevati 800 milijonov, potem pa se gre v zmanjševanje standarda socialne države, z nobenim ukrepom pa se ne dotakne bogatih, najbogatejših, ki živijo ekstremno dobro. Tisti, ki so krizo povzročili, so nedotakljivi," je pojasnil.

Vlada po njegovem dela napako, saj pri rebalansu proračuna daje premajhen poudarek prihodkom. ZSSS zato med drugim predlaga, da se za večje prilive v proračun davek na dobiček ne zniža in da se pri dohodnini bolj obremeni bogatejši sloj prebivalstva.

Zavzemajo se tudi za uvedbo davka na finančne transakcije, obdavčitev visokih dividend, ureditev področja javnih naročil, sanacijo celotnega bančnega sistema, odgovornejše kadrovanje v državnih podjetjih in za omejitve sive ekonomije.

"Kar se ponuja, je v bistvu pot v še večjo revščino"
Posegi, ki jih ponuja vlada, po Semoličevih besedah ne gredo v to smer, poleg tega pa so tudi vprašljivi z vidika pravnega reda, saj so nekatere pravice urejene tudi prek kolektivnih pogodb. Kot nesprejemljive je Semolič med drugim navedel posege v dodatek za rekreacijo za upokojence, ki ga ti dejansko porabijo za preživetje, poseg v pravice v zvezi z rojstvom otroka in ukinitev nekaterih praznikov.

"Kar se ponuja, je v bistvu pot v še večjo revščino," je zatrdil.