Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Neto proizvodnja v hidroelektrarnah je bila ob še naprej ugodnih hidroloških razmerah s 473 GWh obenem za 21 odstotkov večja kot februarja.

V termoelektrarnah so marca neto proizvedli 313 GWh elektrike, kar je bilo za sedem odstotkov več kot marca lani, a obenem za 14 odstotkov manj kot februarja. Večji proizvodnji električne energije v termoelektrarnah v medletni primerjavi je sledila tudi rast porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za dva odstotka večja kot pred enim letom.

Jedrska elektrarna Krško je marca proizvedla 518 GWh električne energije, kar je bilo enako kot marca lani in sedem odstotkov več kot februarja.

Uvoz se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšal za 17 odstotkov

Slovenija je marca uvozila za 748 GWh električne energije, izvozila pa je je za 983 GWh. V primerjavi z lanskim marcem se je uvoz zmanjšal za 17 odstotkov, izvoz pa povečal za 12 odstotkov. V mesečni primerjavi je bil uvoz za desetino manjši, medtem ko je izvoz ostal bolj ali manj enak.

Razpoložljiva električna energija je tako ob neto izvozu marca dosegla 1116 GWh, kar je bilo za en odstotek več kot februarja, a za štiri odstotke manj kot lanskega marca.

Gospodinjstva so marca porabila 293 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 602 GWh, pri čemer je 313 GWh odpadlo na predelovalne dejavnosti.

Poraba gospodinjstev je bila za odstotek manjša kot februarja in za sedem odstotkov pod ravnjo iz marca lani. Poraba v gospodarstvu, ki se je lani precej zmanjšala, je bila medtem za tri odstotke večja kot februarja, a še vedno za šest odstotkov manjša kot marca lani.