V združenju so trdno prepričani, da imajo etažni lastniki položaj gospodinjskih odjemalcev že na podlagi veljavne zakonodaje, in sicer zakona o oskrbi s plini in zakona o oskrbi z električno energijo. Foto: BoBo
V združenju so trdno prepričani, da imajo etažni lastniki položaj gospodinjskih odjemalcev že na podlagi veljavne zakonodaje, in sicer zakona o oskrbi s plini in zakona o oskrbi z električno energijo. Foto: BoBo

V združenju, ki je del Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS-ju, so že po sprejetju vladnih predlogov za blažitev posledic visokih cen energije opozarjali, da ukrep začasne izenačitve pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina, tako etažnih lastnikov s skupnimi kurilnicami kot drugih, ni ustrezna ali sistemska rešitev in da dejansko že obstoječa zakonodaja vsem potrošnikom priznava enake pravice.

Po podrobnejši proučitvi besedila predloga in posvetovanju s pravnimi strokovnjaki so v združenju v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da omenjeni predlog za etažne lastnike skupnih kurilnic ne le ne prinaša trajne rešitve nastalega položaja, ampak lahko povzroči celo poslabšanje njihovega pravnega položaja.

Vlada se je s potrditvijo omenjenega predloga več kot očitno postavila na napačno stališče, ki ga podpirajo tudi dobavitelji energentov, so prepričani v združenju. Ukrep je zapisala v predlog zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki ga je v DZ poslala po nujnem postopku, veljal pa naj bi eno leto in tri mesece, od februarja do konca aprila 2023.

V združenju ponavljajo, da iz predloga izhaja, da naj bi bil položaj etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, šele z uveljavitvijo tega zakona in samo začasno izenačen s položajem vseh drugih gospodinjskih odjemalcev.

Sami pa so trdno prepričani, da je takšno stališče vlade in dobaviteljev napačno, saj imajo etažni lastniki položaj gospodinjskih odjemalcev že na podlagi veljavne zakonodaje, in sicer zakona o oskrbi s plini in zakona o oskrbi z električno energijo. Čeprav takšno stališče za nazaj ne bi bilo zavezujoče in bi sodišča predpise interpretirala popolnoma neodvisno, bi lahko uveljavitev takšne določbe kljub temu škodovala interesom etažnih lastnikov in koristila interesom dobaviteljev, poudarjajo v združenju.

Poleg tega predlagani zakonski ukrep po njihovem mnenju ne naslavlja identičnega problema v primeru dobave elektrike za skupna odjemna mesta v večstanovanjskih stavbah. Tudi v tem primeru imajo namreč etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah nedvomno položaj gospodinjskih odjemalcev, so prepričani.

Od poslancev zato pričakujejo, da ob sprejemanju zakona ne bodo potrdili predlaganega besedila, ampak ga bodo ustrezno popravili, tako da bo iz njega nedvomno izhajalo, da je položaj omenjenih etažnih lastnikov že na podlagi veljavne zakonodaje izenačen s položajem vseh drugih gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina in da popolnoma enako velja tudi glede dobave elektrike.

V nasprotnem primeru bodo članom združenja in etažnim lastnikom predlagali, da za zaščito lastnih interesov uporabijo pravna sredstva, saj so prepričani, da bodo jasnost veljavne zakonodaje brez težav prepoznala sodišča.