Foto: EPA
Foto: EPA

Odločba o prekršku agencije za varstvo konkurence je pravnomočna. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in s tem potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, je zapisano na spletni strani agencije za varstvo konkurence (AVK).

AVK je sicer Agrokorju leta 2019 naložil plačilo 53,9 milijona evrov globe in mu začasno prepovedal razpolaganje z delnicami Mercatorja, vendar mu je okrožno sodišče delno ugodilo in globo znižalo na en milijon evrov.

Vrhovno sodišče pa je nato presodilo, da mora AVK vrniti delnice Agrokorju. V njegovi pravni naslednici Fortenovi sicer načrtujejo prenos Mercatorja v svojo skupino, ni pa še znano, kdaj se bo to zgodilo.

V Švici registrirani Agrokor AG, ki je bil v 100-odstotnem lastništvu "starega" Agrokorja, je leta 2017 pridobil 100-odstotni delež v podjetju Ardeya Global Ltd. iz Dubaja, ki je imelo v lasti Costello. Podjetje je kostelsko polnilnico prevzelo leta 2016.

S sklenitvijo pogodbe je za Agrokor po pojasnilih agencije nastopila zakonska obveznost priglasitve koncentracije, to pa bi morali v Zagrebu storiti najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Ker Agrokor kljub pozivu agencije tega ni storil, je varuh konkurence aprila 2019 uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije po uradni dolžnosti.

Za prekršek prepozne priglasitve koncentracije je za pravno osebo predpisana globa do 10 odstotkov letnega prometa skupine v koncentraciji udeleženega podjetja v preteklem poslovnem letu.

Sodišče Agrokorju naložilo kazen