Če bo predstavitev projekta EPK pred Evropsko komisijo v Bruslju uspešna, bodo organizatorji dobili 1,5 milijona evrov tako imenovane nagrade Meline Mercouri, ki je edina neposredna finančna pomoč Evropske unije za program EPK. Foto: EPA
Če bo predstavitev projekta EPK pred Evropsko komisijo v Bruslju uspešna, bodo organizatorji dobili 1,5 milijona evrov tako imenovane nagrade Meline Mercouri, ki je edina neposredna finančna pomoč Evropske unije za program EPK. Foto: EPA
Guimaraes
Leta 2012 bo sočasno z Mariborom, Mursko Soboto, Ptujem, Velenjem, Slovenj Gradcem in Novim mestom nosilec naziva Evropska prestolnica kulture tudi portugalsko mesto Guimaraes.

Ob uspešni predstavitvi lahko projekt EPK dobi 1,5 milijona evrov tako imenovane nagrade Meline Mercouri, kar je edina neposredna finančna pomoč Evropske unije za program EPK.

"Komisija naklonjena projektu"
Komisija bo, kot običajno, končno poročilo in s tem svojo odločitev podala po preteku 21 delovnih dni, med diskusijo pa so projektu neuradno že izrekli svojo podporo. "Prepričan sem, da je nagrada že naša," je po zagovoru in diskusiji dejal programski direktor Mitja Čander, eden izmed osmih članov ekipe EPK-ja v Bruslju. "Občutki so zelo dobri. Na vprašanja smo odgovarjali zelo skladno in kompetentno, kar so še posebej izpostavili tudi člani komisije. Dejali so, da tako enotne in profesionalne ekipe iz Maribora še niso doživeli. Čez mesec dni zato pričakujemo le še formalno odločitev," je še dodal.
Generalna direktorica dr. Suzana Žilič Fišer je po predstavitvi povedala: "Večina sodelavcev nas je na tem monitoringu sodelovala prvič, tudi določeni člani komisije, ki so strokovnjaki z različnih področij, so se v tem času zamenjali. Po naših občutkih in neformalnih izražanjih komisije smo zaznali njihovo pozitivno naravnanost in veliko podporo našemu projektu. Pohvalili so sestavo ekipe, ki je kompetentno predstavljala različna področja – od finančnih, do organizacijskih in programskih vidikov. Dobili so konkretne in strokovne odgovore na svoja vprašanja. Spremembe, do katerih je prišlo v zadnjem času, z jasnim ciljem večje učinkovitosti, pa so pozdravili."

Ne pričakujejo pomislekov Evropske komisije
Nazadnje so o poteku priprav na EPK Bruslju poročali februarja v pisni obliki, tokrat pa je vodstvo zavoda osebno predstavilo priprave na projekt Evropska prestolnica kulture, ki ga bodo Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Velenje, Slovenj Gradec in Novo mesto organizirali prihodnje leto. V zadnjih mesecih se je projekt EPK otepal govoric o nepravilnostih pri poslovanju, zapletih pri imenovanju generalne direktorice ter odstopih predsednika programskega sveta zavoda Tomaža Pandurja in poslovne direktorice Helene Hvalec.

Žilič Fišerjeva je še pred predstavitvijo kljub težavam izrazila prepričanje, da Evropska komisija zdaj ne bo imela več nobenih pomislekov, saj so upoštevali vsa priporočila, ki so jih iz Bruslja dobili po februarski predstavitvi, predvsem glede organizacijske strukture zavoda ter multikulturnosti in evropskosti načrtovanega programa. Mitja Čander je dodal, da so pripravili ambiciozen program, ki bo v Maribor in partnerska mesta skozi različne projekte prinesel nove vsebine in nadgradil zdajšnje.

Usklajenost z Guimaraesom
Svoje priprave je Evropski komisiji predstavilo tudi portugalsko mesto Guimaraes, ki bo nosilec naziva Evropska prestolnica kulture sočasno s slovenskimi mesti. Žilič Fišerjeva je povedala, da se s portugalskimi organizatorji usklajujejo, zato oboji pričakujejo nagrado Meline Mercouri kot znak ustrezne pripravljenosti na "leto kulture". Melina Mercouri, po kateri se nagrada imenuje, je bila grška pevka, igralka in ministrica za kulturo, ki je med grškim predsedovanjem EU-ju leta 1983 dala pobudo za projekt Evropska prestolnica kulture.

Osnovna cilja projekta EPK sta promovirati bogastvo evropskih kultur in skozi zavest o vrednosti kulturnih različnosti graditi medsebojno razumevanje in skupno evropsko identiteto. Če nominirana mesta izpolnijo določene pogoje, ki so povezani predvsem z evropsko dimenzijo programov ter vključenostjo mesta in državljanov, lahko pridobijo nagrado Meline Mercouri za kakovostno izvedbo projekta v višini 1,5 milijona evrov. Denar je namenjen za programe s trajnostno komponento.

Mlakar za programski, Arih za investicijski del
Tudi s Ptuja poročajo o novostih glede projekta Evropska prestolnica kulture, saj ga bosta tam od zdaj koordinirali dve osebi - dozdajšnji koordinator Franc Mlakar bo še naprej skrbel za programski del projekta, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož Aleš Arih pa bo prevzel investicijski del. Ptujski župan Štefan Čelan je povedal, da so priprave na EPK zaradi približevanja leta 2012 vse intenzivnejše, zato Mlakar, ki je svoje delo do zdaj opravljal prostovoljno, ne zmore več vsega dela opraviti sam.

Mlakar je bil v zadnjem času tarča kritik, ker naj ne bi ustrezno opravljal svojega dela kot koordinator projekta EPK na Ptuju, saj naj bi mu zaradi vodenja lastnega podjetja primanjkovalo časa za EPK. Prav tako naj ne bi imel strokovnega znanja, zato naj bi v dveh letih naredil zelo malo. "Že od vsega začetka je dal jasno vedeti, da je pri programskem delu pripravljen sodelovati, pri investicijskem pa enostavno ne more," je o Mlakarjevem delu povedal župan Čelan, ki se je zato za koordinatorja za investicije odločil imenovati direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož Aleša Ariha. Ta z županovo potezo sicer še ni uradno seznanjen, a je pripravljen sodelovati, če bo tako lahko prispeval k uspešnosti EPK-ja na Ptuju, ne želi pa, da bi se z imenovanjem dveh koordinatorjev prelagala odgovornost z enega na drugega.