Po besedah odvetnika rogovcev želi Mol doseči, da bi bili vsi uporabniki Roga priznani kot stranka. A tega ne more doseči, ker je po zakonu bistvena predpostavka za to, da ima ta skupnost premoženje, ta skupnost pa tega nima. Foto: BoBo
Po besedah odvetnika rogovcev želi Mol doseči, da bi bili vsi uporabniki Roga priznani kot stranka. A tega ne more doseči, ker je po zakonu bistvena predpostavka za to, da ima ta skupnost premoženje, ta skupnost pa tega nima. Foto: BoBo
Rog
Mol je na območju tovarne Rog predvidela celovito arhitekturno-urbanistično prenovo in gradnjo Centra Rog, ki bi bil namenjen kreativnim industrijam in vizualnim umetnostim. Vendar do rešitve sodnega spora z začasnimi uporabniki nima vstopa na to območje. Foto: BoBo

Na Molu so sodbo označili za ugodno, odvetnik rogovcev pa je nanjo vložil pritožbo na višje sodišče.

Mol na sodišču uveljavlja lastninsko pravico nad območjem nekdanje tovarne Rog, ki ji jo, kot trdijo na občini, od junija 2016 odrekajo začasni uporabniki. V tej zadevi poteka na sodišču več postopkov, okrožno sodišče pa je avgusta ugodilo Molu v tožbi zoper enega od uporabnikov. Kot so pojasnili na Molu, sodba pomeni, da je uporabnik "dolžan vrniti Molu v neposredno posest objekte in zemljišče - prostore bivše tovarne Rog, na parcelah, ki so navedene v izreku sodbe, vse prosto njegovih stvari, ter je dolžan opustiti kakršno koli poseganje v te nepremičnine". Molu pa mora povrniti tudi pravdne stroške.

Odvetnik Korenčan je pojasnil, da sodišče zahtevku Mola ni ugodilo v celoti, ker je ta meril na to, da bi "ta oseba morala izprazniti tudi vse druge osebe, kar je nekako nemogoče, ker ne more ena oseba vplivati na druge v smislu, da bi jih odstranila". Po njegovih besedah želi Mol doseči, da bi bili vsi uporabniki Roga priznani kot stranka. A tega ne more doseči, ker je po zakonu bistvena predpostavka za to, da ima ta skupnost premoženje, ta skupnost pa tega nima, trdi Korenčan.

Kaj bi s pravnomočnostjo sodbe sploh dosegli?
"Tako da tudi če bo sodba postala pravnomočna, je veliko vprašanje, kaj je občina s tem sploh dosegla. Ker, kot vemo, je uporabnikov tovarne Rog vsaj 150. To bi lahko dosegli samo proti vsakemu posebej, a ne vem niti, če se sploh vsi med seboj poznajo," je povedal odvetnik rogovcev, ki je že vložil pritožbo na višje sodišče. Ker gre za klasično izpraznitveno tožbo, je to po njegovih besedah prednostna zadeva, zato se zna zgoditi, da bo pritožbeno sodišče o tem odločilo v nekaj mesecih. In če bo sodbo potrdilo, bo moral uporabnik zapustiti Rog.

To je sicer prvi primer, ki ga je proti uporabnikom Roga sprožila Mol. Po Korenčanovih besedah je v teku še sedem podobnih postopkov, za katere pričakuje podobno odločitev, sodišče pa mora "procesuirati vsakega posebej, ne more biti avtomatizma". Odprt pa je tudi še en postopek, v katerem uporabniki tožijo občino zaradi motenja posesti junija lani, ko je Mol želela vstopiti v Rog z varnostniki. Obravnava za to bo ob koncu septembra, je še povedal Korenčan.

"Sodba je, pričakovano, ugodna," so dejali na Molu, kjer pričakujejo ugodne odločitve sodišča tudi v drugih primerih. Se je pa občina pritožila na del izreka sodbe, ki govori o tem, da bi toženi izročil Molu prostor, ki je prost vseh ljudi.