Lokarjeva pot je le del dogodkov v spomin na 130. obletnico rojstva pisatelja Danila Lokarja.
Začetek Lokarjeve poti je umeščen pred Lokarjevo hišo, v kateri sta pisateljeva spominska soba in Lokarjeva galerija. Pot nato vodi čez Lavričev trg in čez Ulico 5. maja do Lokavščka, pod obronke Škola in čez lokavško "frato" proti izviru Hublja, od tu se vrača po cesti mimo Fužin, Pal in ajdovske elektrarne po levem bregu Hublja na izhodišče. Po poteh, ki jih je Lokar omenjal v dnevnikih ali po njih hodil na obisk v bližnji Lokavec, usmerjajo kažipoti z znakom Slovenske pisateljske poti (nalivno pero).

Lokarjeva pot je dolga 6,5 kilometra in zahteva dobri dve uri zmerne hoje.

Niz dogodkov je pripravila Lavričeva knjižnica Ajdovščina ob obletnici rojstva pisatelja in ajdovskega zdravnika Danila Lokarja. Celoten niz so poimenovali Srečanja z Danilom Lokarjem, pri posameznih dogodkih pa so sodelovali tudi z Osnovno šolo Danila Lokarja ter Srednjo šolo Vena Pilona iz Ajdovščine.

Različne dogodke iz niza so oblikovali literarni ustvarjalci, filozofi, literarni zgodovinarji in zgodovinarji, profesorji slovenščine in primerjalne književnosti, slavisti in prevajalci, zdravniki, vsi s tematikami, ki doslej še niso bile raziskane.

Lavričeva knjižnica je skrbnica dela literarne zapuščine ajdovskega pisatelja. V ta namen je izdala tudi novo Lokarjevo knjigo Dnevnik 1943–1945.