Kultura

Poudarki

  • Uradno izraelsko zgodovinopisje je propagandno
  • Pappe je eden izmed t. i. novih zgodovinarjev
Ideja Izraela s podnaslovom Zgodovina moči in znanja, zadnja knjiga izraelskega zgodovinarja Ilana Pappeja, je bila pri založbi Verso izdana na začetku letošnjega leta.
Avtor, ki ga priznani avstralsko-britanski novinar John Pilger označuje za najpogumnejšega in najbolj načelnega izraelskega zgodovinarja, na dobrih 300 straneh bralcu pokaže, kako prevladujoča ideologija zaznamuje tako izraelsko politično kot kulturno in akademsko sfero, vse z namenom vzdrževanja monopola nad razumevanjem preteklosti in doživljanjem sedanjosti.

Dodaj v

Ilan Pappe: Ideja Izraela

Izdaja založbe Verso
15. avgust 2014 ob 15:29,
zadnji poseg: 15. avgust 2014 ob 16:36
Ljubljana - MMC RTV SLO

Medtem ko je Izrael, oziroma ideja Izraela, za nekatere zgodba o odrešitvi, junaštvu in zgodovinski pravici, je za vedno več ljudi simbol zatiranja, kolonizacije in etničnega čiščenja.

Izrael je več kot le ideja, je država, katere obstoj je nemogoče in nerealistično zanikati, hkrati pa njena evalvacija z etičnega, moralnega in političnega vidika ni le mogoča, pač pa v zdajšnjem trenutku bolj nujna kot kadar koli, v uvodu v svojo knjigo piše Ilan Pappe. Izraelski zgodovinar, ki je moral zaradi kritičnosti na račun politike Izraela in tudi groženj s smrtjo oditi iz države in poučuje zgodovino na Univerzi v Exetru, predstavlja t. i. "nove zgodovinarje", tiste, ki preučujejo zgodovino Izraela na drugačni osnovi, torej ne skozi prizmo "državotvornosti".

Ta sicer temelji na sionistični ideologiji, ki, kot prikazuje Pappe, preveva ne zgolj uradno izraelsko politiko neodvisno od politične usmeritve, temveč tudi kulturno produkcijo, medije, izobraževanje in seveda vojsko. Ključnega pomena za uspeh ideje Izraela je prav sionistična interpretacija zgodovine. Pappe tako citira izraelskega zgodovinarja Šmuela Almoga: "Sionizem je potreboval zgodovino, da bi dokazal Judom, kjer koli so že bili, da so vsi del ene entitete in da obstaja zgodovinska kontinuiteta od Izraela in Judeje v starodavnih časih do sodobnega judaizma." Ob tem Pappe – po Benedictu Andersonu - opozarja, da nacionalna gibanja raje nacionalizirajo mrtve kot žive, saj bi se ti lahko uprli novovsiljeni identiteti. Gre torej za retroaktivno ustvarjanje - bolje rečeno fabriciranje - konsenza med Judi o ideji Izraela.

Kolektivni spomin mogoč le v duhu sionizma
Pri ustvarjanju in ohranjanju mita o Izraelu igra akademski svet izjemno vlogo. Zgodovinski narativ, ki ga je ustvaril, je postal namreč "glavno orodje za vzgajanje in ohranjanje nacionalnega kolektivnega spomina", piše Pappe. Sionizem je ponavljal tezo o Palestini kot o zemlji brez ljudstva (Arabcev) za ljudstvo (Jude) brez zemlje. Palestince je tako ignoriral, pozneje pa prikazoval v taki luči, da je upravičeval zanikanje njihove pravice do obstoja kot avtohtonega ljudstva. Pappe piše o rasizmu judovskih naseljencev do Palestincev že na začetku 20. stoletja. Tamkajšnje običaje so videli kot agresivne, poročila v Evropo o domačinih - oziroma "tujcih", kot so Palestince v Palestini videli sionistični naseljenci - pa so bila polna zapisov o neprijetnostih in čudaštvu. Evropske naseljence, ki niso o Palestini vedeli nič, je ob prihodu namreč šokiralo to, da tam že nekdo živi in da so prebivalci tako drugačni od njih. Takoj se je začelo izključevanje Palestincev, tako na področju zaposlovanja kot vsakodnevnih odnosov.

Takšna izključujoča ideja Izraela je nastajala torej že mnogo pred nastankom države leta 1948, to leto pa je osrednje poglavje v zgodbi o Izraelu. Predstavlja se ga kot konec dvatisočletnega izgnanstva in nevarnosti izumrtja ter kot odrešitev, ponovno rojstvo in zgodbo o uspehu sodobnih, osvobojenih Judov v njihovi domovini. Pappe pri tem opozarja, da pomeni pogled na to kot na pravljico ali kar namerno fabrikacijo "najpomembnejši izziv moralnim temeljem in veljavnosti ideje Izraela".

Ignoriranje kot priročna rešitev
Uradni zgodovinski pogled na izraelsko-arabsko vojno leta 1948, ki jo v Izraelu imenujejo "osvoboditvena vojna", je seveda (kot povsod po svetu) podrejen političnim ciljem v sedanjosti. Uveljavljeno izraelsko zgodovinopisje Izrael leta 1948 tako predstavlja kot Davida proti arabskemu Goljatu, čeprav, opozarja Pappe, celo uradni arhivski podatki iz tistega časa razkrivajo popolno vojaško premoč Izraela nad vsemi arabskimi sovražniki skupaj. Če je bil Izrael tako nebogljen, zakaj so Palestinci kar sami od sebe pobegnili z ozemlja pod njegovim nadzorom, kot gre uradno pojasnilo izgona 800.000 Palestincev? Ker priznanje etničnega čiščenja ni sprejemljiva možnost, je bil in še vedno je odgovor akademskega sveta preprosto ignoriranje palestinske plati.

Uradno razumevanje okoliščin nastanka Izraela je segalo onkraj politike. Tako so filmi o vojni leta 1948 polni propagandnih prijemov, nekaj, kar je glede t. i. polpretekle zgodovine dobro znano tudi pri nas. V teh filmih so Arabci le redko prikazani, če so, pa so anonimni, dehumanizirani, o njih ne izvemo ničesar. Nekateri filmi Palestince celo neposredno primerjajo z nacistično grožnjo. Splošno gledano so Arabci predstavljeni kot primitivni in hkrati nevarni zaradi njihove divjosti, zaradi česar so morali biti Judje toliko bolj sofisticirani in pogumni, Pappe pa označuje ta izraelski občutek izjemnosti kot "kombinacijo rasističnega kompleksa superiornosti, prepletenega s patološkim sovraštvom".

Postsionizem in neosionizem
Takšen instrumentaliziran pogled na preteklost je imel popoln primat skoraj pol stoletja z le redkimi dvomljivci. Sredi devetdesetih let 20. stoletja pa je vzniknil širši kritičen pristop do zgodovine (in s tem tudi do sedanjosti), ki se ga je prijelo ime postsionizem. Zgodovinarji, sociologi, novinarji in drugi so namreč tudi s pomočjo odprtja uradnih arhivov začeli rušiti to mitološko sionistično sliko Izraela, zaradi česar so bili označeni tudi kot veleizdajalci ne glede na točnost podatkov, na katerih so temeljila njihova dela.

Pappe nam v knjigi ponudi pregled postsionistov, pa tudi odzive na njihovo delo. Njegova ključna značilnost je sicer drugačno razumevanje zgodovinskega odnosa Izraela do Palestincev in arabskih sosed oziroma upoštevanje palestinskega narativa, razkriva pa tudi diskriminacijo znotraj judovske skupnosti (če ji lahko tako rečemo) same. Arabski Judje, ki so prišli v Izrael iz arabskih držav, kjer so živeli stoletja, so hitro začutili svoj manjvreden položaj, ki so jim ga zaradi izvora namenili izraelski evropski Judje, ki so zahtevali njihovo dearabizacijo. Pappe navaja sociologa Jahudo Šenhava, ki trdi, da so bili arabski Judje v Izrael pripeljani za zagotavljanje demografske večine Judov nad Arabci, ki so kljub izgonu še vedno predstavljali precejšen delež prebivalstva, pa tudi kot cenejša delovna sila, ki naj bi nadomestila izgnane Palestince. Judje z Zahoda se namreč niso priseljevali v zadostnem številu.

Devetdeseta leta Pappe povzema kot obdobje, v katerem se je podvomilo o celotni ideji Izraela, pri čemer opozarja, da je postsionizem le nadaljevanje prejšnjih poskusov prevrednotenja uradne zgodovine. Zaradi pristopa izraelskih "novih zgodovinarjev" do leta 1948 in njihovega razgaljanja uradnih mitov ter razsežnosti usode Palestincev pa so številni uradni dokumenti o izgonu in zločinih izraelskih vojakov spet zapečateni v arhivih in tako nedostopni javnosti.

Postsionizmu je po izbruhu druge intifade leta 2000 sledila radikalizacija prejšnje nevprašljive paradigme, kar Pappe imenuje neosionizem. Takratni upor Palestincev je v kontekstu globalne "vojne proti terorizmu" leto pozneje predstavljen kot še en dokaz ogroženosti Izraela, ki ne sme več dopuščati dvomov in spodkopavanja njegovih temeljev. Odprla se je prosta pot za skrajnodesničarsko izraelsko politiko, ki narekuje tudi sedanjo dinamiko v odnosu do Palestincev in Arabcev na splošno. Neosionizem je mogoče zaznati tudi v zgodovinopisju. Če so sionistični zgodovinarji izraelske zločine proti Palestincem preprosto ignorirali, jih neosionistični zaradi razkritij postsionistov ne morejo, a jih predstavljajo kot povsem neproblematične, tako rekoč državotvorne.

Spomin na holokavst kot polje manipulacij
Pomemben del "gradnje in trženja" ideje Izraela predstavlja holokavst, čemur se posveti tudi Pappe. Da je Izrael izkoriščal to tragedijo kot opravičilo za zatiranje Palestincev, sta med drugimi opozarjala Nahum Goldmann, predsednik Svetovnega judovskega kongresa, in Abraham Burg, nekdanji predsednik izraelskega parlamenta. Glavni kritiki manipulacij s spominom na holokavst pa so bili prav preživele žrtve holokavsta, poudarja Pappe, ki izpostavlja opozorila Izraela Šahaka. Šahak je denimo prvi opozarjal na navdušenje, ki so ga nekateri vodilni sionisti čutili do nacistov v zgodnjih tridesetih letih 20. stoletja. Eden izmed razlogov je bil tudi ta, da je bila Nemčija sovražnik Velike Britanije, ki so jo sionisti videli kot svojega sovražnika.

Sionistični voditelji v Palestini, kot recimo poznejši prvi izraelski premier David Ben-Gurion, pred vojno tudi niso podprli poziva k bojkotu nacistične Nemčije. To naj bi bila po Ben-Gurionovih besedah "neodgovorna bitka proti Hitlerju, dokler je vodja države". Sionisti v Palestini so bili tako edina judovska skupnost, ki se bojkotu nacistov ni pridružila, piše Pappe. Izraelski zgodovinar in novinar Tom Segev opozarja, da so obstajali stiki med nacisti in glavno judovsko vojaško skupino v Palestini Hagano vse do zime leta 1937. Sionistična ideja Izraela žrtvam holokavsta sicer ni naklonjena, opozarja Pappe, saj so te po Segevovih besedah predstavljene kot "ovce, ki gredo v zakol", namesto da bi bili pogumni uporniki.

Celo te, med njimi Pappe, izpostavljajo Mareka Edelmana, enega izmed voditeljev upora v varšavskem getu, pa so za uradno izraelsko politiko nesprejemljivi, če so kritični do nje in sionistične ideologije. Edelman je bil takšen primer. Nasprotoval je uradnemu prikazovanju njega in njegovih soborcev kot lepotcev, nekakšnih arijskih Judov. Bili so namreč "temni in umazani", je enkrat dejal, poleg tega pa zanj upor v getu ni imel sionistične podlage. Bil je namreč, kot je zapisal, človeška odločitev, kako umreti. Kot piše Pappe, pa ohranjanje večnega občutka strahu, za kar je najlažje uporabiti spomin na holokavst, omogoča trajno militarizacijo družbe.

"Najpogumnejši izraelski zgodovinar"
Pappe ponuja široko analizo razširjenosti ideologije, na kateri temelji sodobna država Izrael, pri čemer pa je vendarle pomembno izpostaviti, da je pri branju dobrodošlo predznanje. Avtor namreč osnovnih parametrov, ki so potrebni za razumevanje problematike, kot sta sionizem ali okupacija, ne razlaga podrobno. Knjiga predstavi glavne judovske disidentske glasove in njihovo utapljanje v morju (neo)sionističnega konsenza, ob tem pa predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje alternativnih pogledov na zgodovino, kulturo in politiko Izraela.

Avtor, ki ga priznani avstralsko-britanski novinar John Pilger označuje za najpogumnejšega in najbolj načelnega izraelskega zgodovinarja, na dobrih 300 straneh bralcu pokaže, kako prevladujoča ideologija zaznamuje tako izraelsko politično kot kulturno in akademsko sfero, vse za vzdrževanje monopola nad razumevanjem preteklosti in doživljanjem sedanjosti. Od tega sta namreč odvisni prihodnost regije in Izraela kot sionističnega projekta.

Boris Vasev
Prijavi napako
Komentarji
CarlosNorris
# 15.08.2014 ob 17:30
MarcoQ, najboljši pokazatelj kako medla je podpora ZDA Izraelu je resolucija ki so jo Senat in House of Rep. sprejeli SOGLASNO (Resolution 498) da podpirajo napad Izraela na Gazo oz. v njihovih besedah samoobrambo proti neprovociranim napadom iz Gaze ki jih direktira teroristična organizacija Hamas, je pa res da se ZDA, ki četudi je Izrael zanjo geostrateško tako pomemben, kdaj pa kdaj mora tudi ozreti na javno mnenje in zavoljo tega da Izrael ne pokolje preveč civilistov in se ameriško javno mnenje ne obrne preveč na stran Palestincev so že izrazili nejevoljo, 'ja ne pobit preveč ljudi, bomo še v Ameriki zgubili podporo javnosti za Izrael'.
timoti
# 15.08.2014 ob 17:20
jst sem dajal
++++++++
za članek, in ne komentar pred tem. prav gornji zgodovinar je dokaz, da ne smemo metati vseh judov v isti koš....pravzaprav jih ima velika večina dobre namene, pomoje. problem je v zizonistični propagandi ki pere ljudem glavo.

btw - to se dogaja tudi pri nas- reforme (nič drugega, kot delati več in imeti manj) ugotovite od kje to prihaja? :-P
bleeeee
# 15.08.2014 ob 18:27
Antisemitizem je žal še kako živ. Samo komentarje na tem forumu si je treba mal pogledat..
mržnja do Judov samo zaradi predsodkov je šovinizem, fašizem, antisemitizem...od tu pa do holokavsta pa ni ve daleč.


@verterze, morda nekateri res mešajo Izrael in Jude na splošno - to je narobe. Vendar pri večini ni tako, in ni hudič, da se ne pustim označiti za antisemita samo zato, ker se mi zdi, da je odnos Izraelcev do Palestincev nepravičen.

PS: V svojem postu počneš točno to, na kar opozarja Pappe: holokavst in njegove žrtve zlorabljaš za upravičevanje svojih prepričanj.
Ernesto
# 15.08.2014 ob 17:24
Nenavadne stvari se zadnje čase dogajajo na tem portalu. Objektivni članki o Ukrajini, sedaj pa še ta članek, ki meni osebno sicer ne razkriva nič kaj novega - sem pa navdušen, da se piše tudi o tem. Bravo, da bi trajalo!
SF-SN
# 15.08.2014 ob 17:47
@MarcoQ
Seveda v naših medijih, ki se na vsak način trudijo blatiti ZDA in zahod, nič ne piše o tem, da so ZDA zamrznile pošiljke vojaške pomoči Izraelu, in da so ameriško-izraelski odnosi na rekordno nizki točki.
Tega ni v naših medijih iz preprostega razloga. Ker je navadna debela laž.
ZDA so Izraelu namenile še dodstno pomoč za nadomestitev raket v Iron dome
timoti
# 15.08.2014 ob 16:56
+++++
Lipoglav
# 15.08.2014 ob 17:49
Seveda Holokavst se je zgodil, toda ne v taki veliki meri. Recimo številke o število smrtnih žrtev so skozi desetletja po vojni sproti spreminjali. O 6 miljonih pobitih judih so sionisti poročali po časopisih še pred začetkom vojne.
https://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk (odličen video o časopisnih prispevkov izdanih med letom 1915 in 1938, ki omenjajo število 6 mijonov.

Povsem neizvedljivo je tudi spremeniti 6 miljonov ljudi v prah. Namreč trupel ali ali pa ogromnih kupov pepela niso nikoli našli. Goriva za takšen požig pa že sredi vojne nebi imeli, ker jim ga je na Sovjetski fronti pričelo masovno primankovati.

Dokazano je, da so bili dokazi, ki so jih predstavili na Nurmberškem procesu prirejeni. Denimo delanje mila in senčnikov iz človeške kože so v muzeju Holokavsta uradno potrdili da je mit, med tem ko so bili to ključni dokazi pri omenjenem procesu.
Vir: http://www.jta.org/2013/06/06/arts-entertainment/israeli-director-dismantles-nazi-jewish-soap-myth

Da zaključim povzetek. Seveda so preganjali in masovno pobijali Jude, toda tej so to sprida izrabili, si zamislili vrtoglavo številko 6 ter to v svoj prid izrabili.
kosmatamuca
# 15.08.2014 ob 17:08
na tej palestinski zemlji žal nebo nikoli mira..
Ernesto
# 15.08.2014 ob 18:29
Naj jim jo njihovi prijatelji Amiji ustanovijo na svojem ozemlju (Severna Dakota, Aljaska).
kanalija
# 15.08.2014 ob 17:33
nič ne piše o tem, da so ZDA zamrznile pošiljke vojaške pomoči Izraelu,

Včeraj pa na yahooju berem kako je izrael prav v teh dneh prejel največjo pošiljko municije kljub "embargu".....
myne66
# 15.08.2014 ob 17:01
zakaj se uporablja holokavst in ne genocid.

kolikor je meni znano, holokavst pomeni žrtvovanje z ognjem. a je hitler zato rabil kurilnice?
frozen pingvin 2
# 15.08.2014 ob 23:32
mržnja do židov je antisemitizem....
mržnja do palestincev je mir...

hvala za tako družbo..!
libres
# 15.08.2014 ob 21:25
Lepo bi bilo koncati to namerno sprenevedanje po forumih in drugod:
podpora Palestincem in odpor do izraelske zionisticne politike NI usmerjen proti Judom kot skupini, ampak proti izraelski politiki.
Antisemitizem, ki se bi ga morali bati , pa je usmerjen proti vsem Judom kot skupini, in nima veze s podporo Palestincem v njihovem pravicnem boju za svobodo.
Ilan Pappe pa je izjemen clovek in Jud, ki se kot nadvse stevilni Judje zaveda tezkih prestopkov zionisticne politike in krivic ter trpljenja. ki ga ta povzroca.
myne66
# 15.08.2014 ob 18:39
@espero
koliko antisemitizma je na tem MMC portalu .Res žalostno.!

daj mi povej definicijo antisemitizma prosim. da bom vedel , česa sem lahko obtožen.
Ernesto
# 15.08.2014 ob 18:34
@daryankoff

En tvoj škof je nekoč lepo izjavil "bog bo prepoznal svoje", če se sami ne umaknejo iz ukradene zemlje, so si tudi sami krivi svoje usode.
ALFAinOMEGA
# 15.08.2014 ob 23:06
mržnja do Judov samo zaradi predsodkov je šovinizem, fašizem, antisemitizem...od tu pa do holokavsta pa ni ve daleč.

Kaj pa mržnja do Palestincev zaradi predsodkov? A to pa lahko?
Če hočeš presojati o drugih, najprej presodi o sebi.
Holokavst nad Palestinci se že izvaja.
CarlosNorris
# 15.08.2014 ob 17:55
Rešitev problema je jasna; ZDA mora nehati podpirati Izrael. Izrael počne tisto kar lahko dokler ZDA ne vstopi in reče dovolj. Obnašanje ZDA se lahko spremeni samo na en način; sprememba javnega mnenja v ZDA, stvari se že premikajo pri mladi populaciji, uradna politika seveda ne bo mogla tega ignorirati v nedogled. Ko (skoraj) brezpogojna podpora izraelskim dejanjem s strani ZDA (in njihovega veta Združenim Narodom) pade, bo mednarodna skupnost prisilila da dajo državo in neodvisnost Palestini, drugače bodo pač šli v izolacijo nasproti Severni Koreji.
t-bone
# 16.08.2014 ob 01:46
Imam občutek, da je konflikt med arabci in izraelci nekomu zelo po godu. Ker ce bomo pogledali na zadeve realno, bi lahko Izrael zradiral Gazo in se po nekaj 10 kilometrov cez mejo v vse smeri, brez vecjih tezav.

Tako pa imajo neko pocasno kvazi-vojno stanje, ki ponavadi odloca o volitvah v ZDA, da ne govorim o ogromnih financnih transakcijah, ki se opravljajo v imenu "palestinian cause" in "israeli cause".

Ne vem no, po vsem kar se dogaja in glede na vse kar sem spoznal v zivljenju, se mi zdi, da je tukaj na sceni ena zelo zelo dobra igra, ki bo trajala, dokler bo koristila.
Tonzln
# 15.08.2014 ob 21:54
Ne stori drugemu tistega, kar nočeš, da drugi storijo tebi in svet bo mnogo lepši!
planet1
# 15.08.2014 ob 19:11
Obsojanje pobijanja nedolznih se danes oznaci za antisemitizem. A ce grem danes postreliti solo otrok, boste ljudem, ki upraviceno obsojajo moje dejanje, govorili anti slovenci? Bolj me zalosti, da dejansko obstajajo ljudje ki podpirajo take umore. Pa ni vazno ali to pocne Hamas ali Izrael. In vemo kdo danes izvaja mnozicne umore. Nehajte s propagando.
ALFAinOMEGA
# 15.08.2014 ob 17:36
Medtem ko je Izrael, oziroma ideja Izraela, za nekatere zgodba o odrešitvi, junaštvu in zgodovinski pravici, je za vedno več ljudi simbol zatiranja, kolonizacije in etničnega čiščenja.

Za mene je simbol tega zadnjega.
0vvO
# 15.08.2014 ob 18:17
@Ernesto

Sej niso vsi judje za vojno. Zakaj bi zelel smrt celotni naciji? Potem nisi nic boljsi od Hitlerja.
beStrong beWrong
# 15.08.2014 ob 22:42
VinBencin, kaj pa tole klik!
PONOS
# 15.08.2014 ob 19:16
Odličen članek..
Sionisti so pravi zločinci tega planeta že od 1 svetovne vojne.
Živo zlo.
Za laika je dovolj da ve da so sionisti zdilali z VB za vstop ZDA na stran atante ozemlje palestine ki ni bilo od VB.Podpirali so denarno naciste,in ustvarili 2 sv.vojno .
Sedaj ko jim kuzla v rit skače ustvarjajo še 3.v Ukrajini.
Živo zlo ,če dobri ljudje ne naredijo ničesar zlo zmaga.Sionisti so največje zlo nareili prav židom/judom-vzeli so jim vero in upanje in jih naredili za zločince.
ALFAinOMEGA
# 15.08.2014 ob 18:53
Jaz jim iz srca želim isto usodo, kot jo oni želijo Palestincem.
Naj si bo v dobrem ali slabem. Vsak od njih to najbolje ve.
Ernesto
# 15.08.2014 ob 18:27
Židje nimajo nobene pravice do države na tem ozemlju.
MarcoQ
# 15.08.2014 ob 18:14
@SF-SN, v google vtipkaj "Hellfire Missile Supplies Halted" ali kaj podobnega in boš dobil celo vrsto zadetkov z včerajšnjim datumom. Na primer ta
Ker si očitno bolje obveščen kot jaz mi prosim daj kakšen članek od včeraj ali danes, ki postavlja moje na laž.

Da o tem, kako je Iron Dome zgolj obrambni sistem, ki se ne uporablja za napade sploh ne govorimo.
Jezni Smrk
# 15.08.2014 ob 16:48
Sovražim slabe ideje.
tsinamuh0
# 16.09.2014 ob 14:35
Žal je med nami precej strahopetcev, in vedno propaganda naredi svoje. Zato se je vedno najlažje izživljati nad manjšinami, iskati znanjega sovražnika. Judje so skoraj vedno in povsod bili v manjšini, pa še navzgor so odstopali. Pri nas skoraj ni Judov (le zakaj, ja, lepa je naša vloga pri tem, poglejte, kaj je bilo s prekmurskimi sinagogami po vojni!), sovraštvo ostaja vsepovsod. Primerjajte to še z nestrpnostjo do drugih priseljencev, ali pa recimo Romov, ... Kakorkoli - žalostno je, da se o bližnjevzhodni politiki poroča pristransko, s slabo prikritim antisemitizmom, veliko hujskačev s peno na ustih je tudi na tem forumu, seveda sami veliki ljubitelji Palestine. Koliko drugih držav vam gre še na živce, da dvomite v upravičenost njihovega obstoja razen Izraela? Malo si poglejte zgodovino brez predsodkov. Res imajo že preveč zemlje, skoraj kot Rusija, ni tako? Kako si upajo ukrepati, ko nekdo na njih pošilja rakete... Se tako goreče borite tudi za Tibet, Kurde,Rome, Mongole...?Ah, tam pa nič več od vas. Škodite predvsem sebi, kajti omejenost je največja kazen prav za tistega, ki jo širi. Judje bodo preživeli, za Slovence nisem tako prepričan. Šalom.
N4z
# 16.08.2014 ob 17:27
@pravapot: za to se obrni na zgoraj imenovane strokovnjake na področju izraelsko-palestinskih odnosov. Če jih je najdeš, pa vprašaj daryankoffa, ki mislim da ravno piše diplomo o zavajanju javnosti na primeru genocida v Gazi.
N4z
# 16.08.2014 ob 17:23
Kaj? Izraelec priznava, da njegov narod etnično čisti Palestino? Dejte hitro poklicat Juzerja mk2, lol32 in še kakšnega brilijantneža, da si to preberejo.
pravapot
# 16.08.2014 ob 16:15
Kje se lahko včlanim v društvo slovensko-judovskega prijateljstva?
Bivši uporabnik
# 16.08.2014 ob 15:53
#verterze

Kako narediš, da ti prikaže sliko?
Flagellum Dei
# 16.08.2014 ob 10:42
ALFAinOMEGA
- "Kaj pa mržnja do Palestincev zaradi predsodkov? A to pa lahko?" - nobnih predsodkov ni do palestincov je pa do Hamasa
- "Če hočeš presojati o drugih, najprej presodi o sebi." - poglej svoje komenatrje in se zamisli nad sabo
- "Holokavst nad Palestinci se že izvaja." - še genocid nad palsetinci se ne dogaja kaj pa da bi še kakšen holokavst bil to - zresni se prosim.
Ljudje ne nabijati več o genocidu ali o čem drugem. Kar se dogaja v Gazi ni nič drugega, kot kolateralna škoda terorističnih napdov Hamasa na Izrael.
mirora
# 15.08.2014 ob 21:34
Judje se imajo za izbran in superioren narod. Problem je v tem, da to izbranost razumejo po svoje: Če si izbran, to pomeni da s svojim zgledom poučuješ druge in jim pomagaš na njihovi poti naprej, NE pa da misliš, da kdorkoli misli drugače kakor ti sam, misli narobe. Tudi sicer, glavni problem sveta je religijski problem, v ozadju vsakega slehernega konflikta v svetu stoji vera.
MestuInSvetu
# 15.08.2014 ob 21:33
Operiranje z izrazi "antisemitizem", "sionizem" "židovska zarota" ipd. je postalo zelo popularno. Nisem spremljal prejšnjih objav in morebitnega cenzuriranja komentiranja člankov, ampak vseeno so zadeve zelo neprijetne. Sicer tozadevno pohvala MMC, moja prvič in verjetno zadnjič, moderatorju tega foruma, ker so na 24kur zapisane takšne nebuloze, da bi zanje sam Hitler dal roko v ogenj, da se to v neki slovanski državi ne more zgoditi. Za besede, izrečene na konkurenčnem forumu 24kur, bi v Nemčiji veljale visoke kazni. Brez pardona.
Smo pač mlada demokracija, ki zadeve gleda zelo ozkotirno. Že po defoltu iz časov neuvrščenih so Izraelci "bedgajs" in to je dovolj, da se zoper njih sproži spletna ofenziva.
Nikakor ne zaničujem arabskih prebivalcev Izraela, vendar je vseeno na celo stvar potrebno pogledati iz malo širšega zornega kota.
Peace, Pace, Shalom!
Bivši uporabnik
# 15.08.2014 ob 17:27
Takoj se je začelo izključevanje Palestincev, tako na področju zaposlovanja kot vsakodnevnih odnosov.

Se dobro da smo Evropejci domacine integrirali v duzbo kamorkoli smo prisli. Tile Zidie so res posebni.
Damroth
# 15.08.2014 ob 17:21
Moramo poudariti, da njihovi politiki tako želijo in ne narod.
Vision
# 16.08.2014 ob 10:57
G.Bruno, po nekaterih podatkih je v holokavstu umrlo 16 triljonov Judov na mesec. Dejstva so dejstva, če hočeš preverit podatek, raje ne, nočeš bit antisemit.
Bivši uporabnik
# 16.08.2014 ob 08:58
Spomnim se pripovedi starejšega kolega (ko sem bila še študentka, ki je še v času SFRJ služboval na Delu. Nekoč so Palestinci vdrli v neko izraelsko šolo in pobili vse do zadnjega, tudi otroke. Ko so Izraelci izvedli povračilni ukrep in pobili nekaj Palestincev (med njimi ni bilo otrok) je bil seveda živ hudič. Kolega, ki je imel dostop do poročil tujih tiskovnih agencij je bil seveda seznanjen z dejanskim stanjem. TANJUG (takratna uradna Jugoslovanska tiskovna agencija) je vest cenzurirala in medijem po državi posredovala svojo uradno verzijo. Ker je kolega želel obvjaviti resnico mu jo glavni in odgovorni urednik seveda ni dovolil. Na koncu je v Delu pisalo, da so Izraelci brez razloga napadli in pobili nekaj nedolžnih Palestincev.
Se še sprašujete zakaj in od kod že tisočletne vojune med Izraelci ter drugimi tam prisotnimi ljudstvi?
james.bond
# 16.08.2014 ob 01:24
Tole, kar bom napisal, mi gre na bruhanje, ampak dragi izraelci, pokazalo se je, da adolf ni opravil svojega posla. Toliko o božjem narodu. Pa ne moreš verjet, ljudje, ki so doživeli največji pogrom enako delajo sosedom
VinBencin
# 15.08.2014 ob 19:03
Ernesto
tvoje izjave so res na nivoju Nemcije iz 30. let...
QUENDI
# 15.08.2014 ob 17:29
.....če so Judje nacija in jih ne združuje samo vera-judaizem imajo pravico imeti državo na ozemlju, ki ga zgodovinsko zasedajo in izpolnjujejo še druge pogoje, ki jih postavlja definicija nacije oz. to ozemlje in državo deliti z drugimi nacijami, ki zgodovinsko parav tako zasedajo ta prostor oz. morajo njim Judje tudi priznati pravico, ki jo zahtevajo sami........vse drugo je diktatura....
G.Bruno
# 16.08.2014 ob 10:16
myne66
daj mi povej definicijo antisemitizma prosim. da bom vedel , česa sem lahko obtožen.
Spodaj imaš nekaj komentarjev, ki predstavljajo čisti antisemititzem, sovražni govor in bebavost. Tako, malo za orientacijo.

Seveda Holokavst se je zgodil, toda ne v taki veliki meri. Recimo številke o število smrtnih žrtev so skozi desetletja po vojni sproti spreminjali.

Povsem neizvedljivo je tudi spremeniti 6 miljonov ljudi v prah.

ampak dragi izraelci, pokazalo se je, da adolf ni opravil svojega posla.

če bi nacisti to prej vedeli, bi pustili vse žide pri miru, samo da bi bili sedaj brez države.
G.Bruno
# 15.08.2014 ob 21:40
PONOS
Za laika je dovolj da ve da so sionisti zdilali z VB za vstop ZDA na stran atante ozemlje palestine ki ni bilo od VB.Podpirali so denarno naciste,in ustvarili 2 sv.vojno .

Seveda, seveda PONOS. Poleg tega so krivi tudi za tvoj gnili paradižnik , chemtraile, podnebne spremembe in za lise na Jupitru.
frozen pingvin 2
# 15.08.2014 ob 19:49
holokavst j židom na koncu dal državo.
hkrati pa so se naučili vseh nacističnih metod, ki jih sedaj izvajajo nad palestinci.

če bi nacisti to prej vedeli, bi pustili vse žide pri miru, samo da bi bili sedaj brez države.
VinBencin
# 15.08.2014 ob 19:01
Kdaj pa se postavljanje mej ne pomeni po eni strani dobro za enega in slabo za drugega?
Ker v Evropi po prvi in po drugi svetovni vojni so bili vsi zadovoljni z mejami...
Tudi pri nas je nekaj za nekatere herojstvo za druge pa krivica in zločin.
STRIKE
# 15.08.2014 ob 17:51
To je seveda pogled enega zgodovinarja!

Vsak predstavi svoje stališče, kar pa ne pomeni da je vse tako!

Enako je pri nas!
0vvO
# 15.08.2014 ob 18:25
@Ernesto

Tudi Izrael potem ne bi imel drzave in bi bili v istem stanju, kot je sedaj Palestina. In kaj potem? "Free Izrael?". Treba je najti resitev. Obracanje plosce nikoli plosce ne zamenja.
Vixthra
# 15.08.2014 ob 17:45
Medtem ko je Izrael, oziroma ideja Izraela, za nekatere zgodba o odrešitvi, junaštvu in zgodovinski pravici, je za vedno več ljudi simbol zatiranja, kolonizacije in etničnega čiščenja.

Saj prvi del drži. Ničesar ne boš za stalno dosegel če v popolnosti ne opraviš z nasprotnim polom. Ampak kaj ko današnji pacifisti in mavričarji ne razumejo ničesar več...
Kazalo