V Zvezi Romov za Dolenjsko menijo, da Svet romske skupnosti ne predstavlja romske manjšine. Foto: Bogdan Miklič
V Zvezi Romov za Dolenjsko menijo, da Svet romske skupnosti ne predstavlja romske manjšine. Foto: Bogdan Miklič

"Naša zveza se je po izjemno zaskrbljujočih medijskih objavah o domnevnih nepravilnostih glede finančnega poslovanja želela kot javnost, kot politični subjekt romske manjšine z JV države, udeležiti seje sveta. Prosili smo zgolj za udeležbo, saj soodločati niti ne moremo, ker Zakon o romski skupnosti v RS nikomur razen 14 delegatom točno določene romske zveze ter 7 od 20 romskih svetnikov ne dovoljuje članstva v svetu," so sporočili iz dolenjske zveze Romov in dodali, da je bila njihova prošnja zavrnjena.

"Zaradi navedene zavrnitve udeležbe in siceršnje sestave sveta, ki ne odraža dejanskega stanja (kolikor je nam znano, je samo en član sveta dejansko iz Dolenjske, iz Kočevja) pozivamo svet k samorazpustitvi oziroma državo, da oblastno poseže v samo vsebino Zakona o romski skupnosti in poleg vseh ostalih nujnih zadev, ki se trenutno rešujejo tudi na sodiščih vključno z Evropskim sodiščem za človekove pravice, spremeni tudi sestavo in pristojnosti sveta na način, ki bo upošteval in vključeval vse deležnike romske manjšine že v fazi priprave osnutkov," so še zapisali predstavniki dolenjskih Romov.