Foto: Pigac.si/Marko Pigac
Foto: Pigac.si/Marko Pigac

Na okoli 2500 metrov dolgem odseku med sotočjem z Radvanjskim in Rožnodolskim potokom bo direkcija za vode v sklopu del za zmanjševanje poplavne ogroženosti Pekrski potok vrnila v običajno strugo. Kot pojasnjujejo na direkciji, bodo profil struge preoblikovali tako, da bo njen videz čim bolj naraven, za kar načrtujejo različne naklone in širine struge ter tudi zasaditev obvodne vegetacije in ojezeritve.

V strugi potoka načrtujejo tudi pragove, ki bodo med drugim omogočili večjo akumulacijo vode v načrtovanih ojezeritvah, vzdrževanje oziroma reguliranje padca ravni dna struge, stabilizacijo brežine, zmanjšanje erozijske in prenosne sposobnosti vodotoka, zagotavljanje večjih količin kisika v potok ter krajinsko popestritev.

Brežine bodo deloma utrdili in zaščitili z betonskimi pragovi ali kamnitimi ploščami, za kar so gradbeno dovoljenje že pridobili, zato so pripravljalna dela na terenu že začeli. Projekt bodo uresničili v skladu z načrtovanimi krajinsko-arhitekturnimi rešitvami, ki bodo zagotavljale dodatno protierozijsko zaščito v strugi potoka.

Ključni del protipoplavne ureditve bo načrtovani suhi zadrževalnik

V neposredni bližini struge Pekrskega potoka v Mariboru je za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja načrtovana gradnja suhega zadrževalnika, ki predstavlja bistveni del protipoplavnih ureditev na tem območju, saj bo zadrževal visokovodne konice. Za njegovo gradnjo trenutno dopolnjujejo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, prav tako je še treba zagotoviti zemljišča.

Kot poudarjajo na direkciji, bo zato za uspešno izvedbo suhega zadrževalnika pomembno sodelovanje lastnikov zemljišč, na katerih je načrtovana gradnja. Pogovori z njimi že potekajo, dela pa bodo začeli, ko bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča ter gradbeno dovoljenje.