Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

V turškem podjetju so v odzivu zapisali, da ne smejo dajati izjav brez soglasja naročnika, postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja pa kljub temu še vedno poteka.

V podjetju Yapi Merkezi so imeli sprva načrt, da bi že septembra v mobilnem naselju v Orehku živelo 400 delavcev, ki bi gradili predore in viadukte na trasi drugega tira. Načrt se ni uresničil, saj so hoteli prehiteti uradne postopke. Do zdaj so na upravni enoti prejeli le 145 vlog za delovna dovoljenja, delavci pa so trenutno nastanjeni v postojnskih hotelih.

"Objekte so v turškem podjetju začeli postavljati že septembra, prošnjo za gradbeno dovoljenje pa so vložili na upravno enoto šele 4. oktobra," je poročala novinarka TV Slovenija Erika Pečnik Ladika.

V ponedeljek so prejeli odločbo inšpektorja, ki pravi, da morajo takoj ustaviti gradnjo in do 20. maja prihodnje leto na svoje stroške odstraniti objekte. Inšpektorji so uvedli tudi prekrškovni postopek, ki določa globo od 10.000 do 60.000 evrov.

"Začeli so gradnjo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, celo predvidevali so, da gradbenega dovoljenja ne potrebujejo za tovrstne objekte," je povedal župan Postojne Igor Marentič.

Čeprav gre za začasno naselje, v inšpekcijski odločbi jasno piše, da objekti v Orehku po uredbi o razvrščanju objektov niso enostavni in je zanje potrebno gradbeno dovoljenje. Navsezadnje je turško podjetje tudi zanj zaprosilo.

"Gre za dva nepovezana postopka. Mi neodvisno od inšpekcijske odločbe vodimo postopek naprej," je pojasnil Marko Baša, načelnik Upravne enote Postojna. Če ne bo pritožb stranskih udeležencev, bi do konca leta gradbeno dovoljenje že lahko izdali.

"Mi smo tudi odmerili višino komunalnega prispevka, ki naj bi bil plačan, in po plačilu tega bodo tudi pridobili gradbeno dovoljenje," je še pojasnil župan Marentič.

Ko bo turško podjetje dovoljenje imelo, bo kršitev odpravljena, pravijo na inšpektoratu. Zakonito stanje bo vzpostavljeno, kar naj bi bil, kljub vsem dozdajšnjim nepravilnostim, cilj inšpekcijskega postopka.

Inšpekcija ustavila gradnjo delavskega naselja v Orehku