Marprom, Mariborski potniški promet, se s prevozom ljudi ukvarja tudi prek žičnic na Pohorju. Foto: MMC RTV SLO
Marprom, Mariborski potniški promet, se s prevozom ljudi ukvarja tudi prek žičnic na Pohorju. Foto: MMC RTV SLO

Mislim, da nihče od nas ni prav razumel, kaj so sprejeli. Kot jaz razumem, je šlo za prvo branje odloka, ki predvideva podelitev koncesije javnemu podjetju Marprom.

Bernard Majhenič, direktor Marproma

Koncesijska pogodba mora biti podpisana predvidoma novembra, torej do takrat Marprom nima koncesije. Če bo februarja ugotovljen kakšen boljši model upravljanja, lahko gre koncesija h komu drugemu.

Andrej Špenga, SMC
Ni jasno, kaj je sprejel mariborski mestni svet

Mestni svet je po posvetu vodij svetniških skupin za zaprtimi vrati večinsko podprl sklep, ki navaja, da se je "seznanil s študijo programa upravljanja Mariborskega Pohorja in soglašal z neposredno podelitvijo koncesije javnemu podjetju, v katerem ima Mestna občina Maribor prevladujoč vpliv". Prav tako je v prvem branju sprejel nov odlok o koncesiji za upravljanje Pohorske vzpenjače in drugih žičniških naprav na Mariborskem Pohorju, ki dozdajšnje tri koncesijske pogodbe združuje v eno.

Kot je novinarjem pojasnil predlagatelj gradiva Bojan Strajnar, je bila s tem Marpromu, ki je zadnji dve leti po stečaju Športnega centra Pohorje reševal zimsko sezono na Mariborskem Pohorju, podeljena dolgoročna koncesija brez omejitve časovnega okvirja, a z možnostjo predčasne prekinitve pogodbe. Pri tem so mestni svetniki na predlog SMC-ja odredili posebno obravnavo bike parka in pripravo celovitejše strategije dolgoročnega upravljanja Mariborskega Pohorja, na podlagi katere se lahko pozneje izbere tudi kakšen drug koncesionar. "Na osnovi tega se bo mogoče mestni svet odločil za kakšno drugo obliko - ali za javni razpis, ali za razpis promotorjem, ali za mednarodni javni razpis," je pojasnil Strajnar.

Marprom: Nihče ni razumel, kaj so sprejeli
Direktor Marproma Bernard Majhenič meni, da so še vedno brez koncesije. "Mislim, da nihče od nas ni prav razumel, kaj so sprejeli. Kot jaz razumem, je šlo za prvo branje odloka, ki predvideva podelitev koncesije javnemu podjetju Marprom," je dejal. Vesel je, da se mestni svetniki strinjajo, da mora morebitni novi koncesionar povrniti Marpromu investicije ter prevzeti zaposlene in pogodbe na Pohorju. "To nam je uspelo. Kako dolga bo koncesija v prihodnje in komu bo podeljena, pa bo spet stvar mestnih svetnikov," je dejal.

Kaj to pomeni za prihajajočo zimsko sezono na Pohorju, ostaja veliko vprašanje. Po besedah Majheniča se za zdaj še ne morejo lotiti priprav, saj nimajo denarja za nakup nujne opreme, kar so kot pogoj za nadaljnji angažma na Pohorju postavili že spomladi. "Mestni svet bi moral danes sprejeti odlok o proračunu, kjer bi sredstva prerazporedil. Tega ni storil in dokler to ni storjeno, ni sredstev, da se s tem hribom kar koli dela," je pojasnil. "Odgovornost naj nosijo tisti, ki o tem tako dolgo odločajo."

Špenga: Naj koncesijo dobi kakšno javno podjetje
Po besedah predstavnika svetniške skupine SMC-ja Andreja Špenge, ki je bil predlagatelj nekaterih sklepov, so mestni svetniki tokrat le soglašali, da je dobro, da koncesijo dobi kakšno javno podjetje, lahko tudi novoustanovljeno, a je treba prej narediti celovito in z drugimi občinami usklajeno študijo, ki bo preučila različne mogoče modele upravljanja Pohorja. Ali bo dolgoročno koncesijo dobil Marprom, bodo po njegovih ocenah odločali šele po preučitvi te študije predvidoma spomladi prihodnje leto, kratkoročno pa naj se do konca oktobra letos pripravi nova koncesijska pogodba, saj dosedanjih ni več mogoče podaljšati.

"Koncesijska pogodba mora biti podpisana predvidoma novembra, torej do takrat Marprom nima koncesije. Če bo februarja ugotovljen kakšen boljši model upravljanja, lahko gre koncesija h komu drugemu," je povedal Špenga.

Kot se je izkazalo, ima Marprom trenutno veljavno le koncesijsko pogodbo za Pohorsko vzpenjačo, ne pa tudi za ostale žičnice in smučišča, zato zanje po besedah Majheniča ni dolžen skrbeti.

Pravilnost poslovanja občine
Mestni svetniki so imeli na dnevnem redu seje v sredo še razpravo o pravilnosti poslovanja občine glede na ugotovitve Računskega sodišča, obravnavo poročila v zvezi s sporno izgradnjo sortirnice ter preučitev stanja na občini po burnem dogajanju v zadnjih mesecih. A ker je sprejemanje dnevnega reda in razprava o upravljanju Pohorja trajalo sedem ur, do teh točk sploh niso prišli.

Mislim, da nihče od nas ni prav razumel, kaj so sprejeli. Kot jaz razumem, je šlo za prvo branje odloka, ki predvideva podelitev koncesije javnemu podjetju Marprom.

Bernard Majhenič, direktor Marproma

Koncesijska pogodba mora biti podpisana predvidoma novembra, torej do takrat Marprom nima koncesije. Če bo februarja ugotovljen kakšen boljši model upravljanja, lahko gre koncesija h komu drugemu.

Andrej Špenga, SMC
Ni jasno, kaj je sprejel mariborski mestni svet