Sindikati opozarjajo, da je predajanje čiščenja zunanjim izvajalcem vprašljivo tako s stroškovnega vidika, kot tudi z vidika pravic delavcev. Foto: BoBo
Sindikati opozarjajo, da je predajanje čiščenja zunanjim izvajalcem vprašljivo tako s stroškovnega vidika, kot tudi z vidika pravic delavcev. Foto: BoBo
Ana Jakopič
Ana Jakopič iz sindikata VIR meni, da so pritiski prek odvetnikov nedopustni. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Pred dvema tednoma so v sindikatu VIR javno opozorili na slab položaj čistilk, ki so prek družbe Aktiva Čiščenje opravljale delo v Šolskem centru Velenje. Te so med drugim po podatkih sindikata s svojim delom krepko presegle normative za čistilke, kar se je pri nekaterih čistilkah poznalo na slabem zdravstvenem stanju. Pritiski nanje pa so se stopnjevali, ko so se začele sindikalno včlanjevati. Ko je pogodba med ŠC-jem Velenje in Aktivo Čiščenjem potekla, na novem javnem razpisu pa je pogodbo sklenila družba Aktiva TS, sicer del iste skupine kot Aktiva Čiščenje, so nanjo prezaposlili vse čistilke, razen dveh, pri čemer je ena veljala za neformalno vodjo sindikalnega delovanja.

Ko so se v sindikatu VIR obrnili na javnost, pa so od odvetniške družbe Pirc Musar, ki zastopa družbo Aktiva Čiščenje, prejeli poziv za "prenehanje s posegi v ugled pravne osebe". V pozivu sindikatu očitajo, da položaj predstavljajo "senzacionalistično nepopolno, neresnično, izkrivljeno in zavajajoče", s čimer naj bi bilo dejansko stanje predstavljeno netočno, pristransko in izkrivljeno. "Z netočnimi in žaljivimi informacijami tako na nedopusten način posegate v čast in dobro ime naše stranke." Dopis v odvetniški družbi Pirc Musar končujejo s pozivanjem po končanju tovrstnih dejanj, "z morebitnimi dokazi, na katere opirate svoje izjave, pa se lahko kadar koli oglasite pri naši stranki, ki vam bo v zvezi z vašimi vprašanji podala vsa potrebna pojasnila".

Sindikat: Po mirni poti nas ni nihče poslušal
Sekretarka sindikata VIR Ana Jakopič pa meni, da gre za pavšalne pritiske na sindikalno delovanje in da namen teh pozivov ni v ščitenju ugleda pravnih oseb, temveč ustvarjanju pritiska. "Pri tem opozarjamo, da je pravica do sindikalnega združevanja z razlogom opredeljena že v ustavi. Opozarjanje na kršitve pravic delavcev pa je v naši družbi vrednota." Jakopičeva ob tem poudarja, da so v sindikatu dalj časa zadevo poskušali reševati po mirni poti. "Za ureditev razmer smo večkrat prosili in pozivali, a smo razen v enem primeru pri družbi naleteli na gluha ušesa." Pritiske na sindikalno delovanje pa je obsodila tudi predsednica ZSSS-ja Lidija Jerkič.

Gluha so bila, tako Jakopičeva, tudi ušesa vodstva Šolskega centra Velenje, kjer so nenehno ponavljali, da te čistilke niso zaposlene pri njih. Direktor Janko Pogorelčnik pa je sindikatu po njenih besedah dal večkrat vedeti, da je za Šolski center bistvenega pomena, da so prostori čisti in da se vodstvu ni treba ukvarjati s temi delavci. Vendar v sindikatu VIR ob tem opozarjajo, da so ob menjavi izvajalca v družbi Aktiva Čiščenje zaključek pogodbe s Šolskim centrom izkoristili kot argument za odpoved delavki, ki je veljala za neformalno vodjo sindikata, preostale pa zaposlili na novega izvajalca Aktiva TS. Sicer pa so v sindikatu ugotovili, da so nekatere delavke družbe Aktiva TS Šolski center Velenje čistile še v času, ko je bila sklenjena pogodba z Aktivo Čiščenje, pri čemer se sprašujejo, ali je bilo tovrstno podizvajanje pravno ustrezno urejeno.

Javni razpis bodo predali na KPK
Prav tako v sindikatu menijo, da je bilo tudi javno naročilo, ki ga je dobila družba Aktiva TS, vprašljivo. Šlo je namreč za pridržano javno naročilo, kjer so lahko kandidirala le invalidska podjetja, pri čemer je veliko vprašanje, koliko invalidskih podjetij razen Aktive TS v Sloveniji je takih, ki bi se lahko prijavilo na to javno naročilo. Ob dejstvu, da je družba Aktiva TS nastopala kod podizvajalka že v prejšnji pogodbi, pa menijo, da je dovolj sumov za prijavo zadeve na Komisijo za preprečevanje korupcije, v sindikatu pa napovedujejo tudi kazenske ovadbe.

Ob tem Ana Jakopič opozarja, da je tudi pogodba, sklenjena z Aktivo TS, zanimiva z vidika, da v njej nikjer ni navedena obveznost spoštovanja pravic delavcev, medtem ko pogodba omogoča Aktivi TS delo s podizvajalci, omogoča tudi spreminjanje cen storitev, če se spremeni minimalna plača in omogoča Šolskemu centru dodatno naročanje storitev pri Aktivi TS brez postopka javnega naročanja. "Skratka imamo možnost dodatnih naročil, dviga cen storitev in podizvajalcev, medtem ko spoštovanje pravic delavcev pri izvajalcu sploh ni omenjeno."

"Zunanji izvajalci niso najcenejša rešitev"
Sicer pa v sindikatu VIR opozarjajo tudi na to, da je oddajanje čiščenja podizvajalcem vprašljivo tako z vidika stroškov, kot tudi z vidika kakovosti storitve. "Oddajanje čiščenja zunanjim izvajalcem je v praksi za javne institucije dražje in obenem spodbuja socialni dumping. Pogosto je vprašljiv položaj teh delavcev kot tudi varnost uporabnikov storitev." Pri tem sindikati poudarjajo, da je tudi ministrica za finance na seji Ekonomsko-socialnega sveta postavila pod vprašaj to, da je zunanje izvajanje čiščenja za državo cenejše. "Obenem pa ti ljudje zaradi izčrpanosti in zdravstvenih posledic preidejo v dolgotrajne bolniške dopuste, ki se financirajo iz državne blagajne," je poudarila Jakopičeva. Skupaj z Lidijo Jerkič sta napovedali akcijo, s katero bodo v sodelovanju s sindikalnimi centralami poskušali spodbujati k neposredni zaposlitvi delavcev, ki izvajajo čiščenje in podobne storitve.