Anton Guzej bo od 1. marca naprej v. d. direktorja zavoda. Foto: MMC RTV SLO
Anton Guzej bo od 1. marca naprej v. d. direktorja zavoda. Foto: MMC RTV SLO
Guzej ostaja na čelu RTV-ja do imenovanja novega direktorja

Imenovanje je bilo potrebno, ker februarja ob izteku Guzejevega mandata postopek za imenovanje novega generalnega direktorja še ne bo končan. Postopek namreč začne novi programski svet, ki pa še ni nastopil mandata.

Zaradi tega bi se lahko po besedah predsednika programskega sveta Staneta Grande v času, ko se bo Guzeju iztekel mandat, novi generalni direktor pa še ne bo imenovan, zavod znašel v položaju, ko bi bil brez generalnega direktorja, kar pa po njegovem ne bi bilo dobro.

Guzej se je programskemu svetu, ta se je danes v zdajšnji sestavi sestal zadnjič, zahvalil za imenovanje, ob tem pa napovedal, da se na razpis za novega generalnega direktorja ne bo prijavil.

Zavod ves čas posloval pozitivno
Ob iztekajočem se mandatu je Guzej programskemu svetu predstavil tudi poslovanje zavoda v zadnjih štirih letih. Po njegovih besedah je RTV Slovenija uspelo izpolnjevati začrtane cilje in usmeritve. Guzej poudarja predvsem to, da je zavod ves čas posloval pozitivno.

Generalni direktor RTV Slovenija je še razložil, da zadnje ocene kažejo, da bo zavod pozitivno končal tudi poslovanje v letu 2009, kar je po njegovih besedah velik uspeh tudi zato, ker zakon o RTV SLO ni dopuščal zviševanja rtv-naročnine. Pozitivno poslovanje je vodstvu zavoda uspelo doseči predvsem z zniževanjem stroškov - te so po Guzejevih besedah znižali za od 13 do 14 milijonov evrov.

Kot je še pojasnil Guzej, je vrednost vrednostnih papirjev, ki jih ima zavod, porasla za 22 milijonov evrov. Tako je imel zavod na zadnji dan leta 2009, ob tem, da je bilo 2,8 milijona evrov porabljenih za različne naložbe, še za 66,3 milijona evrov vrednostnih papirjev.

V sredo podpisan dogovoru o priznavanju pravic
Guzej je še dejal, da je bil v sredo podpisan dogovor o priznavanju pravic samostojnih in svobodnih novinarjev na RTV Slovenija, ki izpolnjuje pogoje za redno zaposlitev. V njem so se dogovorili, da se bo status omenjenih sodelavcev "z določeno dinamiko rešil v naslednjih treh letih".

S prvim januarjem letos je zavod začel novinarjem italijanskega in madžarskega programa izplačevati tudi dodatek za dvojezičnost. Denar za to namerava zavod zagotoviti sam, pri tem pa pričakuje pomoč države.

Nadzorni svet, ki se je zadnjič v tem mandatu sestal že v sredo, je pohvalil vodstvo RTV-ja za pozitivno finančno poslovanje in zmanjšanje števila zaposlenih za 11 odstotkov. Predsednik nadzornega sveta Franc Orešnik je za TV Dnevnik ob tem dodal "da ni bila ogrožena vsebina, kvaliteta in obseg radijskih in televizijskih programov."

Guzej ostaja na čelu RTV-ja do imenovanja novega direktorja