Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 5. decembra 2023, do vključno ponedeljka 18. decembra 2023, znašajo 1,421 evra za liter bencina, 1,461 evra za liter dizelskega goriva in 1,119 evra za liter kurilnega olja. Foto: Pixabay
Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od torka, 5. decembra 2023, do vključno ponedeljka 18. decembra 2023, znašajo 1,421 evra za liter bencina, 1,461 evra za liter dizelskega goriva in 1,119 evra za liter kurilnega olja. Foto: Pixabay

Za 50 litrov 95-oktanskega bencina je od torka treba odšteti 71,05 evra, za 50 litrov dizla pa 73,05 evra. Za liter kurilnega olja je v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,119 evra na liter.

V novih cenah je vključena odločitev vlade o znižanju trošarin za bencin za tri cente (z 0,49051 evra/liter na 0,46051 evra/liter) in dizelsko gorivo prav tako za tri cente (z 0,42267 evra/liter na 0,39267 evra/liter). Trošarina za kurilno olje ostane nespremenjena.

Vlada je znižala tudi najvišje dovoljene marže za bencin (z 0,0994 evra na 0,0694 evra na liter) in dizel (z 0,0983 evra na 0,0683 evra na liter). Najvišji dovoljena marža za kurilno olje ostaja nespremenjena.

Občutno se bodo pocenili naftni derivati

Marže trgovcev so v skladu z vladnima uredbama o oblikovanju cen naftnih derivatov in o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva in 0,0694 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Pretekli teden je vlada sporočila, da spremlja razmere na trgu naftnih derivatov in s prilagajanjem trošarin sledi zavezam na področju doseganja okoljskih ciljev, obravnava pa tudi gospodarske cilje države. Zaradi visoke inflacije so se odločili za znižanje trošarin in posledično znižanje maloprodajnih cen določenih naftnih derivatov.

Ministrstvo napoveduje, da se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

Petrol: Ukrepi vlade so nesorazmerni

Družba Petrol je zaradi odločitve vlade o znižanju reguliranih marž za pogonska goriva vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom za začasno zadržanje. V Petrolu menijo, da so ukrepi nesorazmerni in v nasprotju s 3. in 8. členom zakona o kontroli cen.

Pobuda se nanaša na vladno spremembo uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je bila sprejeta na dopisni seji 30. novembra, oziroma uredbo iz junija, ki je regulacijo cen pogonskih goriv podaljšala še za eno leto. Najnovejša sprememba predvideva novo, znižano višino maksimalno dovoljene marže, kar ima neposreden negativni vpliv na poslovanje družbe in skupine Petrol, navajajo v družbi.

V Petrolu so poudarili, da takšna marža ne odraža realnih tržnih razmer in ne omogoča rentabilnega poslovanja, še posebej na manj gosto poseljenih območjih, pri čemer je pridobitnost temelj gospodarske dejavnosti, kot to priznava praksa ustavnega sodišča.

"Regulirana marža je že od 17. avgusta 2022 nespremenjena in bistveno povečani stroški poslovanja v letu 2023 otežujejo pogoje poslovanja naftnih trgovcev," so zapisali v Petrolu. Marža naftnih trgovcev po navedbah Petrola prav tako predstavlja majhen delež v strukturi končne maloprodajne cene. Poleg tega že trenutno veljavne marže za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo v Sloveniji po podatkih Evropske komisije dosegajo le 45,1 odstotka oziroma 39,5 odstotka povprečja Evropske unije.

"Te spremembe vodijo do nesorazmernega pritiska na naše poslovanje, saj moramo trgovci z naftnimi derivati iz omenjenih marž pokriti višje stroške poslovanja, vključno s stroški transporta, delovanja bencinskih servisov, zaposlenih, podpornih služb, marketinga in amortizacije," navajajo v Petrolu.

Posledično takšna regulacija po mnenju naftnega trgovca vpliva tudi na znižanje razpoložljivih sredstev za investicije v zeleno tranzicijo. V Petrolu še poudarjajo, da želijo z omenjeno pobudo doseči, da bo družba lahko nadaljevala z učinkovitim in konkurenčnim poslovanjem na trgu.

Sorodna novica Vlada znižala trošarine in marže za bencin ter dizel