Slovenska vojska je bila sicer v zadnjih mesecih bolj kot običajno na očeh javnosti. Za to je poskrbela negativna ocena pripravljenosti bataljonske bojne skupine. Foto: BoBo
Slovenska vojska je bila sicer v zadnjih mesecih bolj kot običajno na očeh javnosti. Za to je poskrbela negativna ocena pripravljenosti bataljonske bojne skupine. Foto: BoBo
Geder je ob imenovanju spregovoril o iztrošeni opremi, ki se na marsikaterem segmentu bliža predvideni "življenjski dobi", in o plačah, ki bi jih morali po njegovem mnenju dvigniti. Predlaga še, naj vlada določi dodatek za stalno dosegljivost, nove plačne razrede formacijske dolžnosti in dvigne dodatek poveljnikov na raven pred varčevalnim zakonom. Foto: BoBo
"Na ravni države ni mogoče reagirati drugače kot okrepiti sistem nacionalne varnosti," se je zavzel Pahor. Treba bo "celovito prenoviti in okrepiti celoten sistem nacionalne varnosti, od vojske do policije, prek obeh obveščevalnih služb do civilne zaščite." Foto: BoBo

Pripadniki Slovenske vojske že leta sodelujejo na mednarodnih misijah, doma pa se po obdobju varčevanja že več let spopadajo z nezadostno oceno pripravljenosti na učinkovito ukrepanje. Denar se je namenjal predvsem za plače, zdaj pa primanjkuje tudi ustreznih kadrov.

Vpoklicani rezervisti
Potem ko so po standardih Nata Cerval prejeli negativno oceno pripravljenosti bataljonske bojne skupine, ki je privedla do zamenjave na vrhu vojske, je novi načelnik Alan Geder vpoklical so rezervno sestavo. Rezervisti bodo tako vzdrževali in varovali vojaške objekte, vojska pa bo lahko tako izvajala "nespremenjeni obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju."

"Za pogodbeno rezervo Slovenske vojske je ključno, da se je začela zopet usposabljati; da se je Slovenska vojska do lastne rezervne sestave zopet začela vesti kot do svojega pomembnega dela," je za STA dejala Maja Garb s Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede. Prekinitev usposabljanja in prenehanja sprejemanja novih pripadnikov v pogodbeno rezervo v letih finančne krize je po njenih besedah Slovenski vojski zelo škodovalo.

Ustaviti bi bilo treba odhajanje
Kako se torej lotiti izboljšav v vojski? Za začetek bi bilo treba ustaviti odhode in peljati naprej nove zaposlitve, vendar pa bo to dokaj težko, saj plačilo ni spodbudno, tudi ugled vojske se je po navedbah strokovnjakinje zmanjšal. Sicer pa je Slovenska vojska "utrujena od vseh sprememb", ki so se v preteklosti uvajale, a se nikoli do konca uveljavile. Kot primer je Maja Garb izpostavila poveljstvo sil, ki se je najprej ustanovilo, nato ukinilo, nato spet ustanovilo.

Prepričana je, da bi bilo smiselno uveljaviti določeno organiziranost, sproti pa naj se opravijo le tiste spremembe, ki se pokažejo za nujne. Organiziranosti, obsega vojske in opremljenosti nihče ne predpisuje, edino vodilo držav članic Nata je, da so povezljive in da torej lahko delujejo skupaj z drugimi vojskami.


Nezadostno delovanje v vojni, dobro v miru

Zadnja ocena pripravljenosti Slovenske vojske, ki jo je pred dobrim mesecem predstavil vrhovni poveljnik vojaških sil Borut Pahor, je sicer za delovanje v vojni ostala nezadostna, za delovanje v miru pa je dobra. S tem se je nekoliko izboljšala vsaj pripravljenost za delovanje v miru, ki je bila lani še zadostna. Merila ocenjevanja pripravljenosti za delovanje v vojni so povezani tudi s sredstvi za vojaško opremo.

V sklepni fazi je sicer naročilo 300 novih vojaških terenskih vozil, še večji projekt pa nameravajo na ministrstvu za obrambo izpeljati v prihodnjih letih, in sicer z nakupom 136 osemkolesnih oklepnikov za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin.

"Biti vojak je čast"
"Posodobitev sistema nacionalne varnosti je neodložljiva in takojšnja naloga nove vlade in celotne državne politike," je na ponedeljkovi slovesnosti poudaril predsednik Pahor. Obrambna ministrica Andreja Katič pa je poudarila, da je biti pripadnik Slovenske vojske časten poklic, biti vojaški voditelj pa vloga, ki temelji na zgledu, zaupanju in poštenju.

Slovesnost pred dnevom Slovenske vojske
Dan Slovenske vojske
Slovesnost pred dnevom Slovenske vojske
Dan Slovenske vojske