Reorganizacija Finančne uprave RS (Furs) na ravni uradov naj bi okrepila izvršbo na premično premoženje. Foto: BoBo
Reorganizacija Finančne uprave RS (Furs) na ravni uradov naj bi okrepila izvršbo na premično premoženje. Foto: BoBo

Glede na poročili, ki sta ju pripravili še ločeni Davčna uprava RS (Durs) in Carinska uprava RS (Curs), je razvidno, da so imele pravne in fizične osebe konec lanskega leta skupaj za 1,5 milijarde evrov davčnega dolga, kar je 9,09 odstotka manj kot konec leta 2012.

"Razumljivo je, da so socialni partnerji zainteresirani za obseg nepobranih oziroma neplačanih javnih dajatev. Danih je bilo nekaj predlogov, ki jih bo treba v nadaljevanju preučiti, bistveno pa je, da vsi razumemo, da je zniževanje obstoječega davčnega dolga naša prioriteta in da temu namenjamo vso pozornost," je po koncu točke seje Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) o davčnem dolgu poudarila Vraničarjeva.

Po njenih besedah vlada to dokazuje tudi z načrtovanimi ukrepi za letošnje leto, predvsem pa za prvo polovico prihodnjega leta.

Med konkretnimi vladnimi posegi je izpostavila manjše spremembe zakona o davčnem postopku, s katerimi naj bi odpravili določene pomanjkljivosti, in reorganizacijo Finančne uprave RS (Furs) na ravni uradov. S tem se bo okrepila predvsem izvršba na premično premoženje, je pojasnila. Uvedbe "pravih" davčnih blagajn ni omenila.

Na vprašanje, ali gre znižanje davčnega dolga v lanskem letu pripisati tudi objavljanju seznama davčnih dolžnikov, Vraničarjeva poudarja, da le deloma. Po njenem mnenju je veliko k temu pripomogla tudi aktivnost Fursa.

"Pospešuje se namreč trenutek", kdaj Furs ugotovi davčni dolg in kdaj ga začne izterjevati, je dejala. "Za uspešnost izterjave je izredno pomembno, da se oboje začne čim prej po poteku zakonitega roka za prostovoljno plačilo," je še opozorila.