Pričakujejo, da bodo odgovorni sprejeli njihov predlog.

Poleg redne februarske uskladitve pokojnin, ki bo po napovedih v višini približno 4,9 odstotka, bi DeSUS čim prej izvedla tudi izredno uskladitev. Redna uskladitev bo namreč temeljila na izračunu po sistemskem pokojninskem zakonu, pri katerem občuten dvig cen osnovnih življenjskih potrebščin v zadnjih mesecih leta 2022 ne bo pomembno vplival na redno uskladitev, je zapisal predsednik stranke Ljubo Jasnič.

Prav tako bo imelo le zanemarljiv vpliv povečanje plač v letu 2022, je opomnil v javnem pismu, ki ga je naslovil na predsednika vlade Roberta Goloba, predsednico DZ-ja Urško Klakočar Zupančič, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca ter generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) Marijana Papeža.

Na tak način se bo po Jasničevih besedah še nadalje povečevalo razmerje med povprečno plačo in povprečno pokojnino v škodo slednjih.

Predlaga, da se izredna uskladitev izvede v skladu s 430. členom pokojninskega zakona. Ta določa, da se lahko v letu, ki sledi letu, v katerem je ugotovljena pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda, ali če je rast najnižje pokojninske osnove dve leti zapored nižja od rasti cen življenjskih potrebščin, na predlog sveta ZPIZ-a in ob soglasju vlade opravi izredna uskladitev.

Jasnič pa se je odzval tudi na napovedani protestni shod upokojencev v organizaciji iniciative Glas upokojencev Slovenije 1. februarja. "Gre za nov poskus manipulacije," meni. Kot je opozoril, smo po lanskoletnih volitvah v DZ dobili novo vlado pod vodstvom Roberta Goloba, ki si po svojih močeh prizadeva in vzdržuje stabilnost države. Samo tako bodo lahko izpolnjene obljube o izboljšanju položaja upokojencev, je poudaril.