Simona Dimic Komisiji za preprečevanje korupcije očita pristranskost in kršenje njenih pravic. Foto: MMC RTV SLO
Simona Dimic Komisiji za preprečevanje korupcije očita pristranskost in kršenje njenih pravic. Foto: MMC RTV SLO
Goran Klemenčič
Predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič je pojasnil, da je komisija odvetniško družbo Čeferin, ki je pravna zastopnica Dimičeve, obvestila, da bi nekdanja vodja Pahorjevega kabineta na pogovor lahko prišla tudi z odvetnikom in da ji bodo zagotovljene vse pravice. Foto: MMC RTV SLO
Dimičeva sprožila postopke zoper protikorupcijsko komisijo

Protikorupcijska komisija je imela na dnevnem redu točko "razgovor z osebo, vabljeno na sejo", da bi z njo opravili razgovor, ki bi osvetlil in pojasnil dejstva in okoliščine v postopkih komisije. Šlo je za nekdanjo vodjo kabineta predsednika vlade Simono Dimic. Na protikorupcijski komisiji so ji hoteli vabilo izročiti prek kabineta predsednika vlade, ko je bila tam še zaposlena, nato pa so dobili njeno pismo vrnjeno, z obrazložitvijo, da uslužbenka tam ni več zaposlena, kar pa naj ne bi držalo.
Komisija kabinet postavlja na laž
Komisija za preprečevanje korupcije namreč v svojem sporočilu za javnost sporoča, da so v petek 22. oktobra na kabinet predsednika vlade poslali vabilo za Dimičevo. Tega so nato v ponedeljek 25. oktobra prejeli vrnjenega, z obrazložitvijo, da Dimičeva ni več zaposlena v kabinetu.
"Po prejemu tega odgovora, je komisija zaprosila kabinet za sporazum o prenehanju delovnega razmerja gospe Dimic in primopredajni zapisnik. Odgovorna oseba kabineta je povedala, da je sporazum v pripravi in da je gospa Dimic na dopustu do 2. novembra. Še isti dan pa je komisija iz medijev izvedela, da je gospe Dimic delovno razmerje prenehalo 24. oktobra, zato je vabilo vročila na dom," pojasnjujejo na komisiji in dodajajo, da oseba, ki ni več zaposlena ne more biti na dopustu. Se pravi, če Dimičeva 24. oktobra ni bila več zaposlena (glej okvir), ni mogla biti na dopustu in obratno.

Dimičeva z ustavnim sodiščem nad protikorupcijsko zakonodajo
Predsednik protikorupcijske komisije Goran Klemenčič je povedal, da je Dimičeva večkrat izrazila pripravljenost na sodelovanje s komisijo, danes pa je pripravljenost na sodelovanje očitno splahnela. "Še več, gospa Dimic je sprožila postopke na ustavnem sodišču zoper protikorupcijsko zakonodajo, komisiji pa je očitala pristranskost in kršitev njenih pravic," je povedal Klemenčič.

Po njegovih besedah komisija takšnega odziva kogar koli od preiskovancev še ni doživela, ob tem pa ne dvomi, da se bodo pravni postopki in obtožbe nadaljevali. "Dimičeva ima do tega legitimno pravico, komisijo pa tak odziv vseeno čudi. Ravno v času, ko je bila zaposlena na enem najvišjih položajev v državi, je prav ta vlada sprejela zakon o integriteti in preprečevanju korupcije," je še dodal.

V komisiji so prepričani, da bi se morale vabilu odzvati tudi osebe, ki niso več javni uslužbenci, kar naj bi problematizirali Dimičini odvetniki. Po mnenju komisije so vabilo Dimičevi poslali, ko je bila še javna uslužbenka, vprašanja pa so se prav tako nanašala na čas, ko je še bila v službi države. Poudarjajo, da bi imela na voljo vse instrumente pravnega varstva, in dodajajo, da zaradi postopkov pred ustavnim sodiščem ne nameravajo ustaviti svoje preiskave.

Iz kabineta predsednika vlade so se že odzvali na po njihovih besedah netočne podatke v medijih glede vročanja dokumentov Komisije za preprečevanje korupcije Simoni Dimic prek njihovega kabineta.

"V Kabinetu predsednika vlade smo 25. oktobra prejeli dopis Komisije za preprečevanje korupcije, s katerim so nas zaprosili, da Simoni Dimic, vodji Kabineta predsednika vlade, vročimo priloženi dokument in jim vrnemo dokazila o vročitvi. Ker je Simona Dimic 22. oktobra odstopila s položaja vodje kabineta in ji je delovno razmerje prenehalo 24. oktobra, smo komisijo še istega dne o tem obvestili in jih prosili, naj dokument Simoni Dimic vročijo sami. Glede na navedeno menimo, da je Kabinet predsednika vlade ravnal povsem korektno in ne more prevzeti nobene odgovornosti za to, ali se je/bo Simona Dimic, ki ni več uslužbenka kabineta, odzivala na dopise, vabila ali druga pisanja Komisije za preprečevanje korupcije," so zapisali.


"Iz dokumentacije izhajajo sumi več kršitev"
Za komisijo za preprečevanje korupcije neodziv na vabilo ne predstavlja večje težave, saj je v postopku dobila dovolj informacij, da lahko postopek konča, je povedal Klemenčič. Dodal je, da komisija v zadevi Dimičeve zaključuje več različnih vzporednih postopkov, in sicer ugotavljanje nasprotja interesov, ugotavljanje navedb o premoženjskem stanju, ki bi jih morala Dimičeva sporočiti komisiji v prijavi premoženjskega stanja, in postopek ugotavljanja okoliščin, povezanih z omejitvami poslovanja kabineta predsednika vlade, katerega vodja je bila.

Klemenčič je ob tem povedal, da je komisija pridobila obsežno gradivo, dokumetnacijo in podatke, iz katerih izhajajo sumi več kršitev, zato je podatke in dokumentacijo sproti in takoj odstopala pristojnim institucijam, gradbenemu in davčnemu inšpektoratu in policiji.

Problematično pridobivanje neobičajno ugodnih kreditov
Pojasnil je, da dosedanje ugotovitve kažejo na splošno neustreznost in pomanjkljive predpise, ki urejajo in preprečujejo tveganja za nastanek spora interesov in omejitve poslovanja organov, v katerih so zaposleni visoki uradniki na položaju in funkcionarji. Kot problematično se po njegovih besedah kaže tudi obvladovanje tveganj, ki jih za posamezne funkcionarje in uradnike na položaju, ki odločajo oziroma razpolagajo z javnimi finančnimi sredstvi, predstavljajo njihova velika zasebna finančna bremena in obveznosti.

"Iz dosedanjih ugotovitev tega postopka izhaja tudi problematika pridobivanja neobičajno ugodnih kreditov s strani funkcionarjev in uradnikov na položaju pri finančnih institucijah. Zato bo komisija razširila svoje postopke tudi na to problematiko," zatrjuje Klemenčič.

Poudaril je tudi, da se je komisija že delno odločila, da bo na razgovor povabila več oseb, meni pa, da Dimičeve pred protikorupcijsko komisijo ne bomo videli.

Dimičeva sprožila postopke zoper protikorupcijsko komisijo