Štrukelj in Zver sta se srečala in dogovorila, da bosta skupaj poskušala najti rešitev. Foto: EPA
Štrukelj in Zver sta se srečala in dogovorila, da bosta skupaj poskušala najti rešitev. Foto: EPA

Za tak predlog vodje poslanske skupine SDS-a Jožeta Tanka je glasovalo 67 poslancev, nihče pa proti. Odločitev je pozdravilo tudi ministrstvo za šolstvo in šport, ki pojasnjuje, da sta se minister Milan Zver in glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj strinjala, da še obstajajo možnosti za dogovor.

Poslanka Zaresa Majda Širca je izrazila upanje, da bo usklajevanje plač potekalo bolj konstruktivno. Barbara Žgajner Tavš (nepovezani poslanci) pa je bila menila, da je katastrofa že dejstvo, da je bil tak predlog sploh uvrščen na izredno sejo DZ-ja.

Jožef Horvat (NSi) je dejal, da je treba problematiko plač učiteljev z nižjo stopnjo izobrazbe od predpisane rešiti brez sence dvoma.

Vrhovno sodišče je decembra lani razsodilo, da se je osnovnošolskemu učitelju, s šesto in ne predpisano sedmo stopnjo izobrazbe, več let izplačevala za 5 odstotkov prenizka plača. V podobnem položaju kot učitelj, ki je bitko na sodišču dobil, je skoraj 5 tisoč učiteljev, več kot 2 tisoč pa jih je opogumljenih zaradi razsodbe tožbe že vložilo.

Višino plač učiteljev z nižjo stopnjo izobrazbe od zahtevane namreč urejata dva člena zakona o plačah. Do sedaj se jim je izplačevalo 85 odstotkov polne plače in ne 90, kar zakon prav tako dopušča. Ministrstvo za šolstvo pa bi se izpadu v poračunu lahko izognilo z avtentično razlago, po kateri bi bili učitelji tako za nazaj kot za naprej upravičeni zgolj do 85 odstokov polne plače. To razlago omenjene točke zakona je v torek sprejl pristojni odbor DZ-ja.

M. R.