Natalija Gorščak, nekdanja direktorica TV Slovenija. Foto: BoBo
Natalija Gorščak, nekdanja direktorica TV Slovenija. Foto: BoBo

Razpis za direktorico/direktorja TV Slovenija je bil odprt od 24. aprila do 13. maja. V razpisnem roku sta prispeli dve prijavi, vendar pa je bila le ena prijava pravilna, tj. posredovana v skladu z zahtevami razpisa. Druga je bila posredovana po elektronski pošti in tako ni bila obravnavana.

Andrej Grah Whatmough je v utemeljitvi predloga, naslovljenega na programski svet, med drugim zapisal, da za soglasje k imenovanju Natalije Gorščak prosi "po tehtnem premisleku in glede na formalno izpolnjevanje pogojev".

V nadaljevanju je pojasnil, da je Gorščak avgusta lani sicer razrešil z mesta direktorice TV Slovenija in razloge oprl predvsem na "njeno neukrepanje in opuščanje dolžnega ravnanja v času nujnih in prepotrebnih sprememb v izjemno zahtevnem javnem medijskem okolju, kakor tudi njeno neupoštevanje statutarnih določil ter ugotavljanja navzkrižij interesov".

"Odločitev, da torej predlagam Natalijo Gorščak za direktorico Televizije Slovenija, se zato zdi na prvi pogled nesmiselna," je zapisal. Vseeno pa jo pojasnjuje na podlagi dejstva, da TV Slovenija, katere v. d. direktorja je zdaj sam, "ne samo potrebuje, pač pa si tudi zasluži direktorja s polnim mandatom, ki bo deloval predano, zakonito in v luči javnega poslanstva".

K njegovi odločitvi pa je, kot je pojasnil, prispevalo tudi dejstvo, da so pred TV Slovenija pomembna imenovanja kar treh odgovornih urednikov programov, česar pa ni mogoče opraviti brez imenovanega direktorja televizije oziroma vršilca dolžnosti.

Sorodna novica Grah Whatmough razrešil direktorico TV Slovenija

Pričakovanja se niso spremenila

Glede na pretekla razhajanja bo v primeru podanega predhodnega soglasja od programskega sveta po njegovi oceni potrebnih več pogovorov, da bosta uskladila poglede na kratkoročne in srednjeročne naloge in cilje. "Moja pričakovanja glede delovanja direktorja enote se namreč niso spremenila," je zapisal.

Tako v primeru imenovanja od nove direktorice pričakuje, da izvede prepotrebne spremembe, uvede programske novosti in predvsem ravna v skladu s statutom ter vsemi internimi akti. "V tej luči se bom temeljito pogovoril tudi glede najine bodoče komunikacije z mediji. V svojem mandatu si namreč ves čas prizadevam, da bi probleme najprej reševali interno in se le v izjemnih primerih obrnili na zunanjo javnost," je zapisal Grah Whatmough.

"Javnost pričakuje, da svoje delo opravljamo strokovno, profesionalno – to je v luči javnega poslanstva tega pomembnega javnega zavoda – in da umazanega perila ne peremo v javnosti," je menil, verjame pa, da se bosta z Gorščak glede tega uspela ustrezno dogovoriti.

Septembra lani jo je nasledil Areh

Natalijo Gorščak je Grah Whatmough razrešil 20. avgusta lani. Potem ko zaradi nesklepčnosti programski svet o sicer potrebnem soglasju za razrešitev direktorice TV Slovenija ni odločal, je imel Grah Whatmough pri njeni razrešitvi proste roke.

Generalni direktor ji je ob razrešitvi očital, da ni ukrepala ob zgodovinsko najnižji gledanosti televizijskih programov. Gorščak je očitke takrat zavrnila in odgovorila, da ji s strokovnega vidika ni mogoče ničesar očitati. Grah Whatmough je nekdanji direktorici televizije očital tudi, da je opustila dolžno skrbno ravnanje pri preverjanju pogojev o poslovnem sodelovanju z RTV Slovenija. Tudi te očitke je na programskem svetu zavrnila.

Sorodna novica Programski svet dal soglasje k imenovanju Valentina Areha za v. d. direktorja TV Slovenija

V Društvu novinarjev Slovenije so dogajanje takrat komentirali z besedami, da z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje na RTV Slovenija, saj menijo, da velik del očitkov, ki jih je Grah Whatmough navedel v predlogu za razrešitev, ni upravičenih.

Gorščak je sicer sprožila pravne postopke, za v. d. direktorja TV Slovenija pa je bil nato lanskega septembra imenovan Valentin Areh.

Po preteku Arehovega polletnega mandata kot v. d. in po februarja objavljenem neuspešnem razpisu, na katerega se je kot edina, a z nepopolno vlogo, prijavila Gorščak, je vodenje TV Slovenija prevzel generalni direktor zavoda Grah Whatmough.