Foto:
Foto:

Po pisanju časnika Finance so na finančnem ministrstvu potrdili, da so prejeli odstopno izjavo, poleg nje pa tudi prošnjo za prenehanje delovnega razmerja.

Dokončni datum Griljevega odhoda še ni znan, saj mora ministrstvo poskrbeti za nemoteno delovanje davčne uprave. Grilj je sicer predlagal, naj mu funkcija preneha s 1. junijem.

Zahteva po razrešitvi
Razrešitev Grilja je oktobra lani zahtevalo že računsko sodišče, saj naj bi ugotovilo nepravilnosti pri evidentiranju in izkazovanju obračunanih in plačanih davkov ter drugih dajatev za leto 2001.

Prvi razpis je bil objavljen 12. decembra lani, vendar po mnenju natečajne komisije nobeden od štirih prijavljenih kandidatov ni izpolnjeval vseh razpisnih pogojev, zato so natečaj ponovili 2. aprila. Rok za prijavo se sicer izteče 3. maja.