Socialna pravičnost je temeljno načelo za mirno in uspešno sožitje tako med narodi kot v okviru posameznega naroda. Foto: Radio Koper/web
Socialna pravičnost je temeljno načelo za mirno in uspešno sožitje tako med narodi kot v okviru posameznega naroda. Foto: Radio Koper/web

Socialna država po besedah organizatorjev Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije temelji na treh temeljnih načelih: enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti. Socialna pravičnost, ki jo bodo naslovili s kongresom, je povezana s spoznanjem, da so družbene neenakosti posledica strukturnih značilnosti, in ne individualnih izbir. Glede na to je treba po njihovih navedbah ljudem iz socialno šibkejših okolij omogočiti dostojno življenje.

Humanitarne organizacije se z vsem tem srečujejo vsak dan, ko se srečujejo z uporabniki in si prizadevajo za manj težav zaradi revščine, neenakosti in socialne izključenosti, so dodali. Socialna pravičnost je osnovno načelo za mirno in uspešno sožitje tako med narodi kot v okviru posameznega naroda, so Združeni narodi navedli ob svetovnem dnevu socialne pravičnosti, ki je 20. februarja potekal pod geslom Z odpravljanjem neenakosti do socialne pravičnosti. Socialne pravičnosti bo po njihovem pozivu več, če bomo odstranili ovire, s katerimi se ljudje spoprijemajo zaradi spola, starosti, rase, narodnosti, vere, kulture ali oviranosti.

Podelitev kipca dobrote

Vseživljenjsko učenje, ki ga poudarjajo humanitarne organizacije, je še vedno izziv, ugotavljajo tudi strokovnjaki za izobraževanje odraslih. Odstotek vključenih vanj je v zadnjih letih celo padel, tako da je Slovenija z 11,4 odstotka vključenih le malo nad evropskim povprečjem. Po prepričanju ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je zelo pomembno, denimo, za povečanje števila delovno aktivnih v starostni skupini od 60 do 64 let. Po njihovih navedbah ima manj delovno aktivnih v tej starostni skupini kot Slovenija namreč le še Grčija.

Po prepričanju Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij je zelo pomembna tudi socialna vključenost ranljivih skupin, pa naj gre za invalide, brezdomce, starejše ali begunce. Na kongresu bodo podelili tudi forumov kipec dobrote in priznanja na humanitarnem področju.