Prijatelj ostaja brez imunitetne zaščite. Foto: MMC RTV SLO
Prijatelj ostaja brez imunitetne zaščite. Foto: MMC RTV SLO

Sklep, da DZ predlaga, naj se poslancu SNS-a Srečku Prijatelju zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj izsiljevanja ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi ne prizna imunitete in se dovoli vodenje kazenskega postopka, je bil večinsko podprt.

Kot je v izjavi po zaprti seji komisije dejal njen predsednik Dušan Kumer (SD), komisija poleg tega državnemu zboru predlaga, naj o predlogu komisije odloči čim prej, če je mogoče v okviru morebitne izredne seje ta teden ali najpozneje prihodnji teden v okviru redne seje.

Ob tem Kumer pojasnjuje, da komisija ni niti vrednotila dokazov niti presojala, ali je poslanec kazensko odgovoren. "Komisija presodi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije in delovanje državnega zbora, in teh razlogov danes v razpravi nismo ugotovili."

Mikuž o dolgu Prijatelju:
"Prvič slišim"


Rezultat je pričakovan. Postopki podeljevanja imunitete so določeni v ustavi, poslovniku državnega zbora in zakonu o poslancih, v vseh treh pa je zapisano, da poslanec imunitete ne more dobiti, če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katerega je predpisana zaporna kazen več kot pet let. Prijatelju v primeru obtožbe grozi 8 let zapora.

Zmago Jelinčič je medtem na predsednika državnega zbora Pavla Gantarja naslovil zahtevo, da v prostorih poslanske skupine SNS-a odredi protislušni pregled prostorov. V SNS-ju sumijo, da se v prostorih njihove poslanske skupine izvaja prisluškovanje. Gantar je zahtevo odstopil generalni sekretarki DZ-ja, saj gre, kot pravi, za tehnično zadevo.