Janusz je šesti nuncij v Sloveniji. Foto: SŠK
Janusz je šesti nuncij v Sloveniji. Foto: SŠK

Nadškof Janusz se je rodil 17. marca 1944 v Lyczani na Poljskem. V duhovnika krakovske nadškofije je bil posvečen leta 1967. Po diplomi iz kanonskega prava na Papeški cerkveni akademiji leta 1973 je vstopil v diplomatsko službo Svetega sedeža. Služboval je na papeških nunciaturah na Tajskem, v Skandinaviji, Nemčiji, Braziliji, na Nizozemskem in Madžarskem.

Janusz poleg poljskega jezika govori še angleško, francosko, italijansko, kitajsko, madžarsko, nemško, nizozemsko, portugalsko, rusko in špansko. Z imenovanjem za apostolskega nuncija je postal šesti nuncij v Sloveniji. Njegov predhodnik Santos Abril y Castello je to delo opravljal od leta 2003.

Nuncij je stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža pri neki državi
Apostolski nuncij oziroma odposlanec je stalni diplomatski predstavnik Svetega sedeža pri neki državi ali mednarodni organizaciji. Po dunajski konvenciji iz leta 1961 ima status izrednega in pooblaščenega veleposlanika.

Od dunajskega kongresa leta 1815 dalje so nunciji tradicionalno tudi dekani diplomatskega zbora, zlasti v državah, kjer je katoliška veroizpoved uradna ali večinska. Dekani diplomatskega zbora imajo s praktičnega vidika vlogo pogajalca med diplomatskim zborom kot celoto in gostujočimi civilnimi oblastmi glede uresničevanja določil dunajske konvencije in uveljavljanja diplomatske imunitete.

Znotraj cerkvene hierarhije imajo apostolski nunciji naziv naslovni škofje
Nuncij je hkrati tudi osebni predstavnik papeža pri krajevni Katoliški cerkvi in opravlja notranje cerkvene naloge v skladu z določili cerkvenega prava. V tej vlogi je na primer vpleten v postopek izbire in imenovanja novih škofov v škofijah na ozemlju države, kjer opravlja diplomatsko službo, posodablja spisek duhovnikov, ki jih škofje občasno predlagajo kot primerne za škofovsko službo, v papeževem imenu pa umešča tudi novoimenovane škofe. Znotraj cerkvene hierarhije imajo apostolski nunciji naziv naslovni škofje.

Nunciatura je po določilih mednarodnega prava enakovredna veleposlaništvu. Sveti sedež ima trenutno sklenjene polne diplomatske odnose s 178 državami.