KPK poudarja, da sprejem in opravljanje javne funkcije ni pravica, ampak s sabo nosi določene dolžnosti in samoomejevanje. Foto: BoBo
KPK poudarja, da sprejem in opravljanje javne funkcije ni pravica, ampak s sabo nosi določene dolžnosti in samoomejevanje. Foto: BoBo

"V dosedanjem postopku komisija ni potrdila neposredne kršitve ZIntPK s strani ministra, ugotovila pa je nepravilnosti v sami pogodbi med ministrstvom in prejemnikom subvencije. Minister Stepišnik se je dne 19. 4. 2013 pisno izločil iz vseh postopkov, v katerih nastopajo podjetja, ki so z njim povezana, in sicer: Emo-Orodjarna, d.o.o., Corda-Orodjarna, d.o.o. in Tic-Lens, d.o.o. Za opravljanje nalog v zvezi s temi podjetji je pooblastil generalnega sekretarja ministrstva, pooblastilo je bilo objavljeno tudi na oglasni deski ministrstva. S tem je minister izpolnil formalno dolžnost po ZIntPK glede izogibanja nasprotju interesov,"so v sporočilu za javnost zapisali v komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

KPK pa je v postopku preverjanja podelitve javnih sredstev Emo-Orodjarni ugotovila, da pogodba, na podlagi katere je bilo opravljeno izplačilo, vsebuje klavzulo, ki ugotavlja, da prejemnik sredstev, Emo-Orodjarna, ni na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja, kar pa ne drži.

V času podpisa pogodbe je bila Emo-Orodjarna že uvrščeno na seznam omejitev poslovanja. Enako omejitev pa vsebuje tudi razpisna dokumentacija SPIRIT-a v trenutno aktualnem razpisu, na katerega naj bi se Stepišnikovo podjetje prav tako prijavilo.

"V luči te ugotovitve bo komisija v nadaljevanju ta vidik pravno proučila, tudi v sodelovanju z Državnim pravobranilstvom, in sprejela ustrezna priporočila ministrstvu za vzpostavitev zakonitega stanja," so še zapisali v KPK-ju, kjer so znova opozorili na pomanjkljivo pravno in politično kulturo razumevanja in spoštovanja splošnih načel dolžnega izogibanja nasprotju interesov, nezdružljivosti funkcij ter krepitve integritete in zaupanja v objektivno izvrševanje javnih funkcij, sploh ko gre za razdeljevanje javnih sredstev.