Minister za delo Janez Cigler Kralj. Foto: BoBo
Minister za delo Janez Cigler Kralj. Foto: BoBo

Komisija je v postopku pridobila in preučila obsežno dokumentacijo, povezano z izvedbo razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najranljivejšim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covida–19 in zmanjševanje njenih posledic. Zavod Iskreni je na tem razpisu prejel 130.000 evrov.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v sporočilu za javnost navedla, da je iz pridobljenih pojasnil in dokumentov razvidno, da je bila edina vloga ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, ki je bil do prevzema ministrske funkcije eden izmed soustanoviteljev Zavoda Iskreni, "podpis sklepa o začetku postopka in imenovanju članov strokovne komisije, ki so ga pripravile strokovne službe in jim je v celoti sledil". "Bil je torej zgolj podpisnik, ne pa tudi pripravljavec dokumenta oziroma vsebine tega sklepa. Zgolj s tem ravnanjem pa se minister ni mogel znajti v okoliščinah nasprotja interesov," navaja KPK.

Korupcijska tveganja ostajajo

"KPK je v postopku preučil tudi morebitna korupcijska tveganja in ugotovil, da imenovanje oseb, ki so v kabinetu ministra zaposlene na njegovo osebno zaupanje, v strokovno razpisno komisijo predstavlja realno korupcijsko tveganje. V posameznih primerih, kot je bilo tudi v konkretnem primeru, ko je med izbranimi prejemniki sredstev tudi zasebni zavod, katerega lastnik je bil do nastopa ministrske funkcije minister sam, se namreč lahko ‒ kljub strokovnosti in izkušnjam članov ‒ v javnosti vzbudi vtis pristranskosti odločanja teh oseb. Gre namreč za osebe, ki jim minister osebno zaupa," so še opozorili in dodali, da je "v takšnih primerih najpomembnejša proaktivna transparentnost, s čimer se lahko prepreči kakršnekoli dvome v pristranskost in objektivnost odločanja."