Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V ponedeljek bo na vrsti pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine, pisni izpit iz matematike bo 4. junija, iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 31. maja do 15. junija. Prva maturitetna preizkušnja splošne mature je bil sicer esej, ki so ga maturanti pisali že 4. maja.

V ponedeljek bo potekal tudi pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature, torej iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine. Drugi predmet poklicne mature oz. pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bodo kandidati opravljali 9. junija. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali: iz angleščine 28. maja, iz matematike 4. junija, iz nemščine 7. junija, iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa 13. junija.

Dijaki, ki želijo z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, morajo opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Na dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1840 kandidatov, največ jih bo maturitetni izpit opravljalo iz angleščine in matematike na osnovni ravni, biologije ter kemije.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem od 13. do 22. junija. V tem roku bodo potekali tudi izpiti iz četrtega predmeta poklicne mature.

Kandidati, ki bodo opravljali splošno maturo iz 33 različnih predmetov, prihajajo z 80 šol. Poklicno maturo pa bodo opravljali kandidati s 138 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.