Marko Filli in Nataša Pirc Musar čakata na vsebinsko odločitev pristojnega ljubljanskega sodišča. Foto: BoBo
Marko Filli in Nataša Pirc Musar čakata na vsebinsko odločitev pristojnega ljubljanskega sodišča. Foto: BoBo

Predsednik programskega sveta RTV Slovenija, dr. Mitja Štular, je sporočil, da je svet v sredo prejel sklep o začasni odredbi, ki do vsebinske odločitve Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani prepoveduje nadaljevanje izajanja obnove postopka in glasovanja o kandidatih za generalnega direktorja RTV Slovenija.

Po obnovitvi postopka imenovanja generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je programski svet zavoda 23. maja vnovič glasoval o petih kandidatih, a nihče ni dobil dovolj glasov. Zato so za v. d. generalnega direktorja imenovali zdajšnjega direktorja Marka Fillija. Nataša Pirc Musar, ki je bila aprila imenovana za direktorico RTVS, a so glasovanje o imenovanju zaradi neizpolnjevanja pogojev za zasedbo funkcije dvojice programskih svetnikov nato razveljavili, je na zavod naslovila zahtevo za sklenitev delovnega razmerja.
Upravno sodišče v Ljubljani se je sicer v zadevi imenovanja generalnega direktorja RTVS izreklo za stvarno nepristojno in Natašo Pirc Musar napotilo na ljubljansko delovno in socialno sodišče.

V prvem glasovanju je Pirc Musarjeva prejela potrebnih 15 od 29 svetniških glasov, v drugem glasovanju pa je Filli prejel nezadostnih 14, Pirc Musarjeva pa 12.