Najprej je vlada napovedala (in udejanjila) znižanje davčne stopnje za stanovanjske nepremičnine, ob predlaganem dopolnilu SDS-a pa je šla še v nižjo obdavčitev za gospodarske nepremičnine. Foto: BoBo
Najprej je vlada napovedala (in udejanjila) znižanje davčne stopnje za stanovanjske nepremičnine, ob predlaganem dopolnilu SDS-a pa je šla še v nižjo obdavčitev za gospodarske nepremičnine. Foto: BoBo
DZ
Znižanje v DZ-ju je bilo nepričakovano, vlada ga ni predvidela. Foto: BoBo
Spremembe davka povzročile burno razpravo

Davek na nepremičnine ima na zakonodajni ravni ničkoliko epizod, saj koalicija pod plazom kritik in dopolnil, ki jih vlaga opozicija, sproti vlaga popravke zakona.

Tako je na tokratni seji poleg že predvidenih sprememb (enotne obdavčitve za stanovanjske nepremičnine in zamika rokov) koalicija k spremembi zakona o davku na nepremičnine vložila dopolnilo o znižanju obdavčitve za gospodarske objekte in zemljišča. Državni zbor je predlog potrdil.

Najprej znižanje za stanovanja ...
Kdor ni izmojstren v razumevanju zakonodajnega procesa, je lahko pošteno zmeden, saj se zgodba o nepremičninskem davku vleče, določila zakona pa kar naprej spreminjajo, čeprav niso nikomur po volji. Tokrat smo pričakovali, da bo vlada dosegla le spremembo enotne, to je 0,15-odstotne obdavčitve za stanovanjske nepremičnine in zamik rokov za popravo podatkov ter pošiljanje odločb o odmeri davka.

... zdaj še znižanje za poslovne nepremičnine
Koalicija pa je pod plazom kritik opozicije in soočena s predlaganim dopolnilom SDS-a, ki želi plačila davka oprostiti celotno gospodarstvo, znižala davčno stopnjo za poslovne in industrijske nepremičnine – in sicer z zdajšnjih 0,75 odstotka na 0,59 odstotka. Tudi zemljišča za poslovno in industrijsko rabo bodo obdavčena po stopnji 0,59 odstotka.

"Veseli me, da je v koaliciji končno dozorela misel, da so visoki davki problem te države in da moramo končno narediti en korak naprej od tega," je pojasnil Marko Pavlišič iz koalicijske Državljanske liste.

SDS za popolno odpravo obdavčitve
Koalicija odvrača pozornost od našega predloga o popolni odpravi obdavčitve za gospodarstvo, so protestirali poslanci SDS-a. "Zakaj ne 0,593333? Če se delate norca, se pojdite polno črto tega norčevanja. Ne le iz slovenskih ljudi, ampak tudi iz slovenskih obrtnikov in gospodarstvenikov," je o potrjeni stopnji 0,59 odstotka povedal poslanec SDS-a, Tomaž Lisec.

Predlog o znižanju stopnje za poslovne in industrijske nepremičnine je na glasovanju dobil 48 glasov. 31 poslancev je glasovalo proti. Kaj bo znižanje pomenilo za proračun? "S predlagano ureditvijo bo izplen davka nižji za 32 milijonov evrov," je pojasnila državna sekretarka Mateja Vraničar.

70 milijonov evrov manj
Skupaj z vsemi popravki zakona (zaradi ukinitve nerezidenčne stopnje na stanovanja in hiše, pa zaradi letošnje opustitve določitve zemljišč za gradnjo stavb) se bo v proračun nateklo že 70 mio. evrov manj. Bo potreben rebalans? Sledijo posegi v javni sektor? Negotovost narašča.

Ustavno sodišče lahko preseka vozel
Morda po nepotrebnem. Vse se namreč dogaja pred petkom, ko bo javno odločitev o skladnosti ali neskladnosti zakona o davku na nepremičnine razglasilo ustavno sodišče. Pričakujemo, da bo zakonodajalcu naložilo nove popravke. Skratka, konec koncev pričakujemo nov zakon o davku na nepremičnine.

Spremembe davka povzročile burno razpravo