Opozicijski člani odbora DZ-ja za finance so sejo, na kateri so govorili o državnem holdingu obstruirali, saj menijo, da bi morala biti o tej temi v DZ-ju opravljena širša razprava, ne pa da se vladni zakon sprejema po nujnem postopku, kot je izglasovala koalicija. Foto: MMC RTV SLO
Opozicijski člani odbora DZ-ja za finance so sejo, na kateri so govorili o državnem holdingu obstruirali, saj menijo, da bi morala biti o tej temi v DZ-ju opravljena širša razprava, ne pa da se vladni zakon sprejema po nujnem postopku, kot je izglasovala koalicija. Foto: MMC RTV SLO

Vse je narejeno zelo hitro, nepremišljeno. Gre za zadnjo fazo privatizacije. S pomočjo holdinga bodo prodali zlatnino in srebrnino, netransparentno, hitro, z namenom reševanja bančnega sistema, na koncu pa bomo ostali brez premoženja.

Matjaž Han, SD

Odbor je odločil, da ne upošteva predloga, ki sta ga v rednem postopku vložila PS in SD, ampak dopolnjeni predlog zakona pripravi na podlagi vladnega predloga, vanj pa ne vključi nobenega člena iz predloga opozicije. Tako vladni kot opozicijski predlog bosta, kot to omogoča poslovnik, v DZ-ju obravnavana pod isto točko in po nujnem postopku.

Opozicija zaradi nujnega postopka sejo obstruirala
Opozicija se s tem ni strinjala, zato so se člani odbora iz opozicije odločili, da sejo odbora obstruirajo. Opozicija je namreč prepričana, da bi moral državni zbor o tako pomembni tematiki opraviti splošno razpravo.

Preostali člani odbora so predlog koalicijskih strank potrdili. Dopolnila zakona se nanašajo na 37 od 41 členov predloga zakona. Pri tem niso čisto sledili mnenju zakonodajno-pravne službe, a kot je dejal Andrej Šircelj (SDS), predsednik odbora, se bodo do seje uskladili tudi na tem področju.

Za nakazila Zpizu bo oblikovana rezervacija
Med spremembami zakona je dopolnilo, da holding poleg 50 milijonov evrov letnega nakazila Zpisu, namenjenih usklajevanju pokojnin, zagotovi, da se za to nakazilo oblikujejo rezerve v višini 10 odstotkov kupnine, ki jo holding dobi od prodaje premoženja, ki je bilo nanj preneseno na podlagi pripojitve Kada. Višina rezervacije se tako s prvotnih sedmih odstotkov zviša na deset.

Finančni minister Janez Šušteršič je znova dejal, da je cilj zakona zagotoviti pregledno in odgovorno upravljavsko strukturo. Kot je znano, se bo v skladu s predlogom zakona Slovenska odškodninska družba (Sod) v treh mesecih preoblikovala v holding, h kateremu se bosta pripojila Družba za svetovanje in upravljanje (DSU) in Kad, ki pa bo imel ločene bilance.

V dveh mesecih bo pripravljena tudi klasifikacija naložb. Holding bo smel ustanavljati odvisne družbe, med njimi pa bo tudi Modra zavarovalnica, ki od lani ni več del Kada. Predlog zakona bo podlaga za prenos slabih terjatev bank na holding, in sicer bo holding izdal obveznice z državnim poroštvom, za kar bo potrebno soglasje državnega zbora. Za prenos slabih naložb bo uporabljena realna ekonomska cena, s prenosom terjatev pa bo preneseno tudi zavarovanje. Banke bodo morale za takšno državno pomoč plačati provizijo, s čimer bodo delno financirale to operacijo, je še dejal Šušteršič.

Odbor je hkrati zavrnil predlog DeSUS-a, da bi rezervacija znašala sedem odstotkov od prodaje celotnega drugega premoženja v lasti države, ki do pripojitve Kada ni bilo v njegovem upravljanju.

Opozicija: Vse pripravljeno zelo hitro in nepremišljeno
Opozicijski člani odbora so sejo obstruirali, saj so prepričani, da bi moral DZ o holdingu opraviti širšo razpravo in da, kot je dejal Gašpar Gašpar Mišič (PS), prevladuje argument moči nad močjo argumentov. Matjaž Han iz SD-ja je dejal, da je bilo "vse narejeno zelo hitro, nepremišljeno. Gre za zadnjo fazo privatizacije. S pomočjo holdinga bodo prodali zlatnino in srebrnino, netransparentno, hitro, z namenom reševanja bančnega sistema, na koncu pa bomo ostali brez premoženja."

Da "kombinacija dobrih in slabih naložb" ne pomeni nič drugega kot privazitacijo, je prepričan tudi Matevž Frangež (SD), ki je opozoril, da bodo z vladno rešitvijo ogrožena načela OECD-ja.

Vse je narejeno zelo hitro, nepremišljeno. Gre za zadnjo fazo privatizacije. S pomočjo holdinga bodo prodali zlatnino in srebrnino, netransparentno, hitro, z namenom reševanja bančnega sistema, na koncu pa bomo ostali brez premoženja.

Matjaž Han, SD