Foto:
Foto:

Najcenejša je ponudba podjetja Mollier (358 milijonov tolarjev). Sanolabor ponuja mize po ceni slabih 422 milijonov tolarjev, Soča Oprema po ceni 490 milijonov tolarjev in Alico Med za 992 milijonov tolarjev. Ministrstvo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom še ne bo moglo skleniti, saj je Alico Med na razpis vložil revizijski zahtevek.

Kot je znano, je leta 2003 izbruhnila afera v zvezi z napravilnostmi pri obnovi operacijskih miz v ljubljanskem Kliničnem centru.