Delovni zvezki bodo odslej brezplačni tudi za drugošolce. Foto: Pixabay
Delovni zvezki bodo odslej brezplačni tudi za drugošolce. Foto: Pixabay

Staršem prvošolcev že drugo leto ni bilo treba več kupiti delovnih učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv. To so storile šole, ministrstvo za izobraževanje jim je v ta namen za vsakega prvošolca namenilo 30 evrov. Jeseni bodo pravico do brezplačnih gradiv dobili še drugošolci, je pred dnevi na parlamentarnem odboru za izobraževanje napovedal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Jernej Štromajer. "V šolskem letu 2019/2020 bo ministrstvo razširilo tudi nakup učnih gradiv za učence 2. razreda osnovne šole," je napovedal.

Kot so nam še povedali na ministrstvu, pripravljajo skupaj s predstavniki staršev, šol in založnikov prenovo učbeniške politike. Del nje bodo tudi brezplačna gradiva za drugošolce.
Učitelji lahko svojo strokovno avtonomijo v polnosti uveljavijo prav na področju izbire učnih gradiv. Kar nekaj osnovnih šol je na primer opustilo uporabo delovnih zvezkov v prvih treh razredih devetletke. Ena od takih šol je ljubljanska osnovna šola Sostro, več učiteljica razrednega pouka Maruša Babnik.

"To je redkost osnovnih šol, na naši šoli smo se odločili, da prva tri leta osnovne šole otroci ne potrebujejo delovnih učbenikov, ker smo se odločili, da usvajajo snov bolj praktično, z gibanjem in drugimi učnimi oblikami, da samo nujne stvari vpišemo v zvezek, kar je lažje," je Babnikova pojasnila, da je uporaba učbenikov avtonomna pravica učiteljev.

Sicer pa so vladne stranke v koalicijsko pogodbo zapisale, da bodo v štirih letih zagotovile brezplačna gradiva za učence v prvem triletju devetletke. Izposoja učbenikov iz učbeniških skladov pa je za učence že nekaj let brezplačna.