Po 98 odstotkih preštetih glasov je 63,29 odstotka glasov proti (380.149 volivcev) in 36,71 odstotka glasov za (220.478 volivcev). Foto: MMC RTV SLO
Po 98 odstotkih preštetih glasov je 63,29 odstotka glasov proti (380.149 volivcev) in 36,71 odstotka glasov za (220.478 volivcev). Foto: MMC RTV SLO

Med današnjim čakanjem na izide referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi je izpadla spletna stran volitve.gov.si. Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da se je izpad zgodil, ker je pred kratkim zamenjani požarni zid današnje veliko število obiskovalcev zaznal kot izreden dogodek in tako onemogočil delovanje strani.

Odzivi po referendumu
Referendumsko glasovanje in odzivi

Po 99,89 odstotka preštetih glasov je 63,48 odstotka glasov proti (391.818 volivcev) in 36,52 odstotka glasov za (225.428 volivcev). Skupaj je glasovalo 620.261 volivcev.

Izidi po volilnih enotah: Kranj (proti 63,87 %, za 36,13 %), Postojna (proti 62,52 %, za 37,48 %), Ljubljana center (proti 51,40 %, za 48,60 %), Ljubljana Bežigrad (proti 59,39 %, za 40,61 %), Celje (proti 68,36 %, za 31,64 %), Novo mesto (proti 70,09 %, za 29,91 %), Maribor (proti 64,28 %, za 35,72 %), Ptuj (proti 73,85 %, za 26,15 %).

Volilna udeležba ob 19. uri, ob 16. uri in ob 11. uri
Volilna udeležba do 19. ure je bila 36,18-odstotna. V volilni enoti Kranj je bila 38,41-odstotna, v Postojni 34,14-odstotna, v Ljubljani Center 42,03-odstotna, v Ljubljani Bežigrad 39,18-odstotna, v Celju 34,80-odstotna, v Novem mestu 35,12-odstotna, v Mariboru 31,87-odstotna in na Ptuju 32,04-odstotna.

Do 16. ure je glasovalo 24,99 odstotka volilnih upravičencev (428.285 volivcev). V volilni enoti Kranj je bila 26,68-odstotna volilna udeležba, v Postojni 24,13-odstotna, v Ljubljani Center 28,81-odstotna, v Ljubljani Bežigrad 25,75-odstotna, v Celju 24,56-odstotna, v Novem mestu 24,93-odstotna, v Mariboru 21,58-odstotna in na Ptuju 23,13-odstotna.

Volilna udeležba do 16. ure je bila za 5,09-odstotne točke višja kot na referendumu o družinskem zakoniku leta 2012. Udeležba do 19. ure je bila leta 2012 30,31-odstotna. Do 11. ure se je referenduma o ZZZDR-D udeležilo 159.490 volivcev, kar predstavlja 9,30 odstotka volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija (DVK).

Predčasno glasovalo skoraj 25 tisoč ljudi
Državna volilna komisija je takoj ob zaprtju volišč objavila izide predčasnega glasovanja, ki se ga je udeležilo 24.480 volivcev: za novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je glasovalo 52,34 odstotka glasov, proti pa 47,66 odstotka glasov.

Predvideni kvorum 342 tisoč glasov
Za zavrnitev zakona na referendumu se mora izreči večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na volilne imenike, pripravljene pred tokratnim referendumom, to pomeni 342.810 volivcev. V imenike je namreč vpisanih 1.633.952 volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 80.098 volivcev brez stalnega prebivališča v Sloveniji.

Končno število glasov, potrebnih za izpolnitev kvoruma, pa bo DVK ugotavljal po referendumu, saj bodo k številu volilnih upravičencev prišteli morebitne volivce, ki so prišli na glasovanje, a so bili iz volilnega imenika pomotoma izpuščeni, odšteli pa bodo tiste, ki bodo umrli od sestave volilnega imenika do dneva glasovanja. DVK bo uradni izid referenduma razglasil 16. februarja prihodnje leto.

Med današnjim čakanjem na izide referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi je izpadla spletna stran volitve.gov.si. Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da se je izpad zgodil, ker je pred kratkim zamenjani požarni zid današnje veliko število obiskovalcev zaznal kot izreden dogodek in tako onemogočil delovanje strani.

Odzivi po referendumu
Referendumsko glasovanje in odzivi