Pogajanja o kolektivni pogodbi za javni sektor so končana, sindikati pa se morajo odločiti ali jo bodo podpisali. Foto:
Pogajanja o kolektivni pogodbi za javni sektor so končana, sindikati pa se morajo odločiti ali jo bodo podpisali. Foto:

S pogajanji so najbolj zadovoljni sindikati v zdravstvu, sociali in kulturi, najmanj zadovoljna pa sta sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti ter sindikat carinikov, ki kolektivne pogodbe ne nameravata podpisati. Vse uniformirane poklice so uvrstili v 21. plačni razred.

Minister za javno upravo Gregor Virant pričakuje, da bo pogodbo podpisala velika večina sindikatov. Dokument naj bi predvidoma parafirali 16. julija, v veljavo pa naj bi stopil s 1. januarjem. S tem dnem naj bi začel veljati tudi dogovor o funkcionarskih plačah.

Vodja sindikalnih pogajalcev Doro Hvalica je omenil, da niso usklajeni še vsi dodatki. "Nekatere skupine zaposlenih v javnem sektorju imajo urejene dodatke po svojih kolektivnih pogodbah in ne po danes sprejeti pogodbi. Prepričani smo, da bo razliko nevtralizirala uvrstitev v višji plačni razred," verjame Hvalica.