V DZ-ju bo danes obravnavanih več predlogov zakonov. Foto: BoBo
V DZ-ju bo danes obravnavanih več predlogov zakonov. Foto: BoBo
Cesta
Kdor bo trikrat za 30 km/h presegel omejitev hitrosti v naselju, bo lahko nemudoma ostal brez vozila. Če bo to seveda ugotovil policist. Foto: BoBo
Slovenske železnice
Spremembe pri finaniranju železnic in izvajalcev storitev so posledica nove evropske ureditve. Foto: BoBo
Poslanci tudi o postopkih javnega naročanja

Poslanci so na redni seji s 54 glasovi za in štirimi proti sprejeli zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Zakon določa olajšave za delodajalce, ki bodo zaposlili mlajšega od 30 let, ter zgornjo mejo porodniškega nadomestila, ki ne more biti višje od dvakratnika povprečne mesečne plače.

Pri odločanju o zakonu je bilo sicer navzočih 83 poslancev. Proti so glasovali vsi štirje poslanci NSi-ja, v SDS-u so se glasovanja vzdržali. Za so glasovali navzoči poslanci koalicije ter večina poslancev SLS-a.

Olajšave za zaposlovanje mladih
Po dopolnjenem predlogu zakona bodo delodajalci, ki bodo za nedoločen čas zaposlili mlajšega od 30 let, za prvi dve leti oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Ukrep se bo nanašal na čas od 1. novembra letos do konca leta 2014.

V skladu z varovalkami, ki jih vključuje v četrtek potrjeno dopolnilo pristojnega odbora, bo do spodbude upravičen delodajalec, ki zadnje tri mesece pred zaposlitvijo mlajšega delavca ni začel postopka za odpoved pogodbe o zaposlitvi oz. ni odpovedal pogodbe delavcem iz poslovnih razlogov. Delodajalec tudi ne bo smel imeti blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni, v zadnjih šestih mesecih pred zaposlitvijo mlajšega delavca pa bo moral redno izplačevati plače in plačevati prispevke.

Omejitev porodniškega nadomestila
Sprejeti zakon omejuje tudi najvišje izplačilo porodniškega nadomestila, tako da ne more biti višje od dvakratnika povprečne mesečne plače v Sloveniji, ki znaša okoli 2.800 evrov bruto. Po oceni ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo določba zajela približno 100 žensk. Ukrep bo veljal od 1. avgusta letos do vključno leta, ki sledi tistemu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto družbenega proizvoda (BDP).

Brezposelnim ne bodo nižali nadomestila
Sprva je predlog zakona predvideval še znižanje denarnega nadomestila za čas brezposelnosti za tri odstotke, po usklajevanju s socialnimi partnerji pa je ministrstvo ta ukrep črtalo. O sprejemljivih rešitvah se bodo dogovarjali v nadaljevanju usklajevanj.

Višje kazni za prekrške v prometu
Novelo zakona o cestnem prometu so poslanci na redni plenarni seji sprejeli z 42 glasovi za in 12 proti. Z njo so predvsem zaostrili kazni za prekrškarje ter razširili pooblastila cestninskim nadzornikom.

Lažji zaseg vozila
Novela predvideva takojšnji zaseg vozila, če policist vozniku prepove vožnjo, ta pa jo kljub temu nadaljuje. Prav tako bo lahko policist vozilo zasegel, če bo voznik v naselju trikrat presegel hitrost za 30 kilometrov na uro ali če bo za volan sedel voznik, ki ima prepoved vožnje.
Podvojitev kazni za nekatere prekrške
Novela na novo opredeljuje pojem hujšega prekrška in določa, da je to prekršek, za katerega so kot stranska sankcija določene najmanj tri kazenske točke. Prav tako novela zvišuje kazen za neupoštevanje znakov, s katerimi policija ustavlja, in za neupoštevanje prepovedi nadaljnje vožnje. Kazen se v obeh primerih zvišuje z zdajšnjih 250 na 500 evrov. V takšnih primerih bo po novem predvidenih tudi pet kazenskih točk.

Podporo noveli so v petkovi parlamentarni razpravi napovedale vse poslanske skupine z izjemo SDS-a. Kljub temu pa so tudi v drugih opozicijskih poslanskih skupinah opozarjali, da so stroge kazni lahko le del rešitve ter da pravil cestnega prometa ne gre spreminjati iz leta v leto.
Javna naročila z manj omejitvami
Novela zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja je bila sprejeta soglasno - z 80 glasovi za. Namen vlade je povečanje učinkovitosti javnega naročanja. Državna sekretarka na ministrstvu za finance Mateja Vraničar je predstavila tri glavne cilje novele.

Proti nepotrebnim zahtevkom za revizijo
Vlada želi najprej preprečiti nepotrebno vlaganje zahtevkov za revizijo postopkov javnega naročanja. Pravno varstvo namreč ni namenjeno popravilu vseh morebitnih napak in kršitev v postopku, temveč da nezakonito ravnanje naročnika ne okrni možnosti ponudnika, da bi bil v postopku izbran.

Prednostna naloga: evropski projekti
Zahtevki za pravno varstvo zoper kršitve pri oddaji javnih naročil, sofinanciranih iz evropskih sredstev, bodo po novem obravnavani prednostno. Navadno gre za naročila večje vrednosti, poleg tega želi vlada pospešiti črpanje evropskih sredstev. Predlagane spremembe jasneje določajo tudi način odmere takse za predrevizijski in revizijski postopek.

Drugačno financiranje železnic
Z 48 glasovi za in petimi proti je bila sprejeta novela zakona o železniškem prometu. Glavni namen je prepoved prenosa javnih sredstev med upravljavcem železniške infrastrukture in prevozniki, prevozniki pa ne bodo mogli prenašati sredstev iz dejavnosti prevoza potnikov na katero koli drugo poslovanje.

Prvi tuji jezik obvezno od 2. razreda dalje
Poslanci in poslanke obravnavajo tudi predlog novele zakona o osnovni šoli, ki predvideva obvezno poučevanje prvega tujega jezika od 2. razreda dalje, drugi tuji jezik pa ostaja izbirni predmet.

Noveli zakona se obeta podpora, saj so glas napovedale koalicijske poslanske skupine, v opoziciji pa ji ne bodo nasprotovale. Obveznost prvega tujega jezika od 2. do 9. razreda se bo začela izvajati v šolskem letu 2014/15. S tem se predvidena obveznost zamika za eno šolsko leto in en razred pozneje, saj je zdaj veljavna zakonodaja začetek obveznosti predvidela v prihodnjem šolskem letu za prvi razred. Učenci prvih razredov pa se bodo od leta 2015 dalje v pouk tujega jezika vključili prostovoljno. V zadnjih razredih bo na voljo tudi tretji tuji jezik.

V PS-ju zagovarjajo, naj bosta drugi in tretji tuji jezik za vse učence dostopna izbira, v SDS-u pa menijo, da bi moral biti obvezen tudi drugi tuji jezik. V SDS-u tako novele ne bodo podprli, ne bodo pa ji nasprotovali.

V SD-ju opozarjajo, da ni bila narejena zunanja evalvacija poskusne uvedbe obveznega drugega tujega jezika. V DL-ju "s stisnjenimi zobmi" podpirajo enoletni zamik uvedbe tujega jezika v drugi razred, v SLS-u pa menijo, da predlagane spremembe ne bodo znižale ravni kakovosti znanja tujih jezikov in njihove dostopnosti. V NSi-ju pa se zavzemajo za zgodnje poučevanje tujih jezikov, zato bi moralo po njihovem mnenju do uvedbe neobveznega pouka drugega tujega jezika priti hitreje.

Glasovanje pa bo potekalo tudi o nekaterih zakonskih predlogih, ki so jih obravnavali že v petek, med drugim o noveli zakona o pravilih cestnega prometa, ki poleg možnosti zasega vozila med drugim predvideva možnost pridržanja voznika in razširja pooblastila cestninskim nadzornikom.

Poslanci tudi o postopkih javnega naročanja