Foto: BoBo
Foto: BoBo

Pravno mrežo za varstvo demokracije skrbi možnost volitev zaradi epidemičnih razmer in s tem povezanih omejitev za posameznike, ki bodo na volilni dan bolni ali v karanteni.

"Ni nobenih informacij, da bi se načrtovale prilagoditve in spremembe volilnih pravil, da bi se udeležba na volitvah omogočila tudi tem volilnim upravičencem," so zapisali in spomnili tudi na besede ministra za zdravje Janeza Poklukarja, da bi bila lahko zaradi hitrega širjenja različice omikron v določenem trenutku bolna oz. napotena v karanteno kar četrtina vseh prebivalcev.

Zakon o volitvah v DZ (81. člen) sicer omogoča glasovanje po pošti volivcem, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najpozneje pet dni pred dnem glasovanja.

V pravni mreži ob tem opozarjajo, da zakonodaja ni prilagojena razmeram, s kakršnimi se srečujemo danes, ko se posameznik lahko znajde v karanteni, samoizolaciji oz. zboli in se zato ne sme udeležiti volitev. "Če bomo imeli tudi v dneh pred volitvami več tisoč dnevno potrjenih okužb na dan, bo torej izvrševanje volilne pravice onemogočeno več kot deset tisoč volilnim upravičencem," so opozorili.

Zavedajo se, da gre za zahtevno problematiko, vendar pa so spomnili tudi na dobre prakse prilagojenih volitev na Nizozemskem, Češkem in v Izraelu, kjer so v času epidemije glasovanje omogočili vsem volilnim upravičencem.

"Za ohranjanje demokratičnosti procesa izbire predstavnikov ljudstva, posledično pa tudi vlade, pri njihovi izvedbi ne sme biti niti kančka dvoma o pravilnosti izvedbe," so zapisali. Ministra Koritnika pa so pozvali, naj ministrstvo za javno upravo pripravi ustrezne zakonske spremembe in omogoči dostopnost oddaje glasu tudi tistim volilnim upravičencem, ki zaradi epidemioloških razmer ne bodo mogli glasovati na voliščih oz. razlogov niso sporočili v petih dneh pred razpisano volilno nedeljo.