Tudi pri novem predlogu bo končna odločitev v rokah nadzornikov, ki se bodo sestali v sredo.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Potem ko so nadzorniki Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) 18. decembra lani zavrnili predlog finančnega načrta za leto 2020, je zavod letošnje leto začel z začasnim financiranjem po dvanajstinah. Vodstvo RTV-ja je medtem pripravilo nov predlog, z njim pa se je kot prvi na današnji seji seznanil programski svet. Nadzorniki ga bodo vzeli pod drobnogled v sredo.

Drugače od programsko-produkcijskega načrta, v katerem je odločitev programskega sveta zavezujoča za vodstvo RTV-ja, to ne velja za finančni načrt. V tem primeru svetniki le podajo mnenje, končna odločitev pa je zaupana nadzornikom. Prejšnji predlog finančnega načrta za leto 2020, ki so ga nadzorniki zavrnili, je naletel tudi na negativno mnenje svetnikov.

Načrtovan je presežek prihodkov

Generalni direktor RTV-ja Igor Kadunc je pojasnil, da so v novem predlogu za letošnje leto predvideli eksterne prihodke iz poslovanja v višini 123,3 milijona evrov, t. i. obvladljive stroške pa v višini 101,7 milijona evrov. Z upoštevanjem vseh prihodkov in odhodkov po njegovih besedah konec leta načrtujejo presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.000 evrov.

V okviru eksternih prihodkov iz poslovanja se 96,6 milijona evrov nanaša na prihodke od RTV-prispevka, prihodki od oglaševanja so za letos predvideni v višini 14,6 milijona evrov, preostali komercialni prihodki v višini 9,9 milijona evrov, sofinanciranje je predvideno v višini dveh milijonov evrov, drugi poslovni prihodki pa v višini 0,2 milijona evrov.

Med stroški iz poslovanja je 76,1 milijona evrov predvidenih za stroške dela redno zaposlenih, 25,6 milijona evrov za variabilne stroške, 17,4 milijona evrov za fiksne stroške ter 9,7 milijona evrov za amortizacijo osnovnih sredstev. Zavod tudi letos načrtuje prodajo Eutelsatovih delnic, in to v višini nekaj več kot 7,1 milijona evrov.

"Omejili smo najvišji znesek vrednosti investicij v letu 2020 na 11 milijonov evrov, kar je 85 odstotkov načrta investicij. S tem smo v bistvu realizirali del sklepa nadzornikov, da naj bi vrednost realiziranih investicij ne presegala višine amortizacije oziroma da naj nad predvideni načrt investicij postavimo 'kapico', ki bo realizacijo investicij omejila na razpoložljiva sredstva," je poudaril.

V novem predlogu ostaja gradnja nadomestnega objekta na Komenskega, kar je znova naletelo na kritike nekaterih svetnikov. "Jasno smo opredelili, da bi razpis pripravili tako, da bi gradnjo lahko prekinili bodisi po prvi plošči bodisi po zaključku betonskega skeleta s fasado in streho," je odvrnil Kadunc. Po njegovih besedah je nujno začeti dela, kajti opustitev bi pomenila zamrznitev razvoja.

Zagotovil je, da je tudi novi predlog usklajen s finančnimi zmožnostmi RTV-ja in z že sprejetim programsko-produkcijskim načrtom za leto 2020. Pri tem je opozoril, da realno RTV deluje v letošnjem letu z od 20 do 25 milijonov evrov manj denarja kot leta 2012: "Torej se je že tako majhna radiotelevizija skrčila za 20 odstotkov."

Foto: Reuters
Foto: Reuters

Manj zaposlenih

Pomemben del finančnega načrta so po njegovih besedah tudi kadri: "Tudi v novem predlogu računamo, da bomo lahko programsko-produkcijski načrt realizirati z manj zaposlenimi. Konec leta 2019 nas je bilo 2254, konec letošnjega leta pa nas naj bi bilo 2183, kar je 71 manj. Tako naj bi se število zaposlenih zmanjšalo za 3,3 odstotka."

Kadunc je še opozoril, da bi se nadaljevanje poslovanja po dvanajstinah, ki dodobra omejuje delovanje RTV-ja, kmalu poznalo tudi v programih.