Zvonko Lah, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije Foto: Osebni arhiv
Zvonko Lah, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije Foto: Osebni arhiv

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na istih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.


Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?
Projekt drugi tir je zastarel in precenjen. Z denarjem, ki ga bomo vložili v ta projekt ne bomo dobili tega, kar nam obljublja odhajajoča vlada. V Slovenije se v zadnjem desetletju izrazito povečal cestni promet, ki iz leta v leto dosega večji delež skupnega prometa, predvsem lahko to pripisujemo dobri legi in dostopnosti našega cestnega prometa. Andrej Čuš in Zeleni Slovenije se zavedamo okoljske odgovornosti, energetske porabe, onesnaževanja okolja ter posegov v naravno. Zato v naši stranki zagovarjamo posodobitev celotne železniške infrastrukture, ki se jo mora nujno lotiti prihodnja vlada, v kateri bomo aktivno sodelovali tudi mi. Če bomo ta »vlak« zamudili, se bojo transportne poti usmerili drugam in nam odnesel pomemben gospodarski razvoj. Andrej Čuš in Zeleni Slovenije zagovarjamo razvoj in posodobitev železniške infrastrukture na premišljen in trajnostni način.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?
Slovenska železniška infrastruktura ima več problemov, da bi zadostila sodobnim potrebam tovornega in potniškega prometa in ustrezala normativom EU. Če želimo pridobiti EU sredstva, mora proga zadoščati TEN-T predpisom, kar pomeni, da mora omogočati hitrost vlaka 120 km/uro za tovorni promet in 160 km/uro za potniški promet ter dovoljevati osni pritisk 22.5 tone. Proga naj bi dovoljevala tudi prevoz oprtnih vlakov, to je prevoz kamionov.
Traso je potrebno skrajšati s povečanim vzdolžnim naklonom, kar omogočajo tudi EU predpisi. Verjetno bi projekt pocenili, če bi šli v izgradnjo enocevne dvotirne proge.

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?
Podrobni pregled revizijskega poročila pokaže, da je investicijska vrednost napihnjena vsaj za vložek Madžarske in več.

Celoten projekt dveh tirov naj bi stal največ 800 milijonov eurov, zgradimo ga lahko sami skupaj s pomočjo EU sredstev.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?
Po našem mnenju ni potrebno vključevati zaledne države (Madžarske), ker tak projekt lahko zaključimo sami, saj nam le-to omogoča gospodarska rast in s tem večji priliv denarja v državni proračun. Ker bo gradnja trajala nekaj leta, bomo lahko zagotovili 200 mil evrov, ki ga nam bi vložila Madžarska.

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?
Za potrebe izgradnje drugega tira ne potrebujemo posebnega zakona niti še enega podjetja, kot nam ga predlaga odhajajoča vlada. V slovenskih železnicah, ki so v lasti države, imamo podjetje SŽ infrastruktura d.o.o., ki ima vse kompetence, da lahko vodi projekt drugega tira. Ne potrebujemo 2TDK,ki je samo posrednik in požiralec javnega denarja.
Projekt je zastarel in je nujno potreben optimizacije. V Sloveniji nujno potrebujemo dva tira, gradbeno dovoljenje, ki je navedeno v zakonu pa predvidelo izgradnjo samo enega tira. Torej kakršnekoli spremembe niso možne, čeprav državni sekretar prebivalcem to obljublja.

Odgovarjal je: Zvonko Lah, stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije