Premier Marjan Šarec je nagovoril skupščino ZN-a. Foto: Twitter Vlade RS

V uvodu je slovenski premier Marjan Šarec dejal, da je svetovni red v tranziciji, mednarodne organizacije pa se trudijo to upoštevati. Pri tem ne gre zavreči temeljnih načel, ki so vodila svet v zadnjih sedmih desetletjih – suverena enakost vseh držav, kolektivna varnost, progresivni razvoj mednarodnega prava in izpolnjevanje obveznosti v dobri veri, mirno reševanje sporov, prijateljsko sodelovanje med državami in spoštovanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.

Šarec je odločno podprl multilateralizem in poudaril, da se je treba osredotočiti na pravno državo in človekove pravice, podnebne spremembe in cilje trajnostnega razvoja, pa tudi izzive, povezane z novimi tehnologijami. "Naša zavezanost večstranskemu sodelovanju izhaja iz naših vrednot in trdnega prepričanja, da se svetovna vprašanja lahko rešujejo le s skupnimi močmi," je dejal.

"Pri spoštovanju mednarodnega prava ne gre za oportunizem ali politično voljo, ampak za pravno obveznost in sine qua non mednarodnega sistema. Zato je nujno, da se upremo poskusom razvrednotenja mednarodnega prava. Spoštovanje mednarodnih zavez in izvajanje mednarodnih sodnih odločitev sta temeljnega pomena," je povedal premier.

Šarec se je v govoru zavzel tudi za lajšanje osnovnih vzrokov za migracije v državah v razvoju. Foto: EPA

Človekove pravice

V zadnjih sedmih desetletjih je bil po njegovem mnenju dosežen zavidljiv napredek pri varstvu človekovih pravic, a ta ne sme biti samoumeven, treba se je upreti vsakemu poskusu slabitve obstoječe ravni varstva človekovih pravic. "Te so ena največjih dobrin, ki jih lahko zapustimo in tudi moramo zapustiti svojim otrokom," je dejal.

Poudaril je, da podnebne spremembe zahtevajo nujno ukrepanje, na kar je opozorilo do zdaj največje aktiviranje mladih na svetovni ravni in pobuda generalnega sekretarja za sklic podnebnega vrha. "Dolžni smo otrokom, da ne odrinemo pariškega podnebnega sporazuma."

Za Slovenijo je prehod na trajnostno in zeleno gospodarstvo strateška prednostna naloga. "Slovenija bo tudi v prihodnje podpirala izvajanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah; pri tem bomo posebno pozornost namenili trajnostni rabi naravnih virov in gospodarjenju z njimi, predvsem vode, spodbujanju krožnega gospodarstva in ohranjanju ter varstvu biotske raznovrstnosti," je med drugim poudaril premier.

Odpravljanje vzrokov za migracije

Šarec se je v govoru zavzel tudi za lajšanje osnovnih vzrokov za migracije v državah v razvoju. "Množične migracije niso nov izziv in jih tudi ni mogoče kar čez noč preprosto ustaviti. Obravnavati jih je treba odgovorno s stališča človekovih pravic in solidarnosti z jasnim poudarkom na preprečevanju – ustrezni obravnavi razmer tam, od koder te migracije izvirajo," je dejal.

Zavrnil je vse vrste diskriminacije, se zavzel za zaščito napredka pri spolni enakosti in opolnomočenju žensk, pri čemer je poudaril, da so spolne in reproduktivne pravice bistvene za enakost spolov.

Premier Šarec je govor sklenil s prepričanjem, da moramo slediti svojim zamislim in idealom, ne pa se jim odreči. Foto: Twitter Vlade RS

Članice pozval k neuporabi veta, ko gre za grozodejstva

Članice Varnostnega sveta ZN-a je pozval, naj podprejo kodeks ravnanja v povezavi z množičnimi grozodejstvi in se vzdržijo uporabe veta v takih primerih.

Slovenija se zavzema za preprečevanje spopadov in mediacijo. Odločena je prispevati k prizadevanjem za preprečevanje, predvsem s podpiranjem stebra človekovih pravic ZN-a, mednarodnega kazenskega sodstva in mirnega reševanja sporov. V tej zvezi bo Slovenija tudi v prihodnje podpirala stabilnost in evropsko vključevanje držav Zahodnega Balkana.

Šarec je kot član kroga voditeljev za preprečevanje spolnega izkoriščanja in zlorab v operacijah ZN-a ter odziv nanje, ki ga je ustanovil generalni sekretar, pozval k usklajenemu delovanju za preprečevanje spolnega izkoriščanja iz zlorab v sistemu ZN-a.

Slovenija bo pomagala državam pri zagotavljanju, da storilci prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in je skupaj z več drugimi državami dala pobudo za pogajanja o večstranski pogodbi o medsebojni pravni pomoči in izročitvi zaradi kazenskega pregona po domačem pravu najhujših mednarodnih kaznivih dejanj.

Podpiramo multilateralizem, podpiramo skupno reševanje problemov, podpiramo enakopravnost, upoštevanje tistih, ki so mogoče šibkejši na tem svetu in si prizadevamo, da bi svet spoznal, da lahko le s skupno močjo kaj naredimo.

Šarec o multilaterizmu

Pasti novih tehnologij

Na koncu je še omenil nove tehnologije, ki povezujejo ljudi, povečujejo produktivnost in kakovost življenja, hkrati pa tudi nove nevarnosti za države in posameznike. Navzoče je seznanil s predlogom o vzpostavitvi prvega evropskega mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco v Ljubljani pod okriljem Unesca. Izrazil je upanje, da se bo lahko novembra na generalni konferenci Unesca zanesel na podporo držav.

Govor je nato sklenil s tem, da moramo slediti svojim zamislim in idealom, ne pa se jim odreči. "Izraziti moramo svoje največje upe, ne najglobljih strahov. Zagotoviti moramo dovolj močno vodstvo, ki bo priznalo, da imajo narodi skupne interese, ljudje pa skupna splošna načela in zamisli v naši skupni človečnosti."

Lahko se strinjamo ali ne strinjamo, ampak dejstva kažejo, da se podnebje spreminja in tukaj bo potrebna enotna akcija. Nič ne bo pomagalo, če bodo samo manjše države - tudi Slovenija - odpravile vso plastiko, zmanjšale ogljični odtis in vse drugo, ampak bo treba sprejeti skupno agendo.

Šarec o skupni agendi

Šarec: Pomembno je ostati realist

"Tukaj v mednarodnih ustanovah je pomembno, da si realist, ker če si preveč navdušen nad kakšno zadevo, si potem tudi hitro razočaran," je premier Šarec povedal slovenskim dopisnikom ob koncu svojega prvega uradnega obiska sedeža ZN-a.

Realizem je potreben v zdajšnjih časih, ko rastejo težnje zapiranja držav za lastne meje na čelu z ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa, ki je v svojem govoru povedal, da prihodnost pripada domoljubom in ne globalistom, s čimer je mislil na podpornike multilateralizma.

"Podpiramo multilateralizem, podpiramo skupno reševanje problemov, podpiramo enakopravnost, upoštevanje tistih, ki so mogoče šibkejši na tem svetu, in si prizadevamo, da bi svet spoznal, da lahko le s skupno močjo kaj naredimo," je povedal Šarec in večina udeležencev splošne razprave se s tem glede na govore strinja.

Podnebje se spreminja

Pred splošno razpravo je potekal podnebni vrh ZN-a za pospešitev ukrepov proti škodljivim posledicam tega, kar se dogaja in kar potrjujejo znanost in dejstva. "Lahko se strinjamo ali ne strinjamo, ampak dejstva kažejo, da se podnebje spreminja in tukaj bo potrebna enotna akcija. Nič ne bo pomagalo, če bodo samo manjše države – tudi Slovenija – odpravile vso plastiko, zmanjšale ogljični odtis in vse drugo, ampak bo treba sprejeti skupno agendo," je dejal premier.

"Dejstva kažejo, da se podnebje spreminja in tukaj bo potrebna enotna akcija," je dejal Šarec. Foto: Reuters

Pri reševanju svetovnih konfliktov se je zavzel za skupne akcije, predvsem pa za medsebojno spoštovanje. "Za moje pojme v tem svetu najbolj primanjkuje spoštovanja. Nihče nikogar ne spoštuje, vsak vidi samo svoj vidik problematike in potem prihaja do težav."

Za Slovenijo je dobro, da je članica EU-ja, kjer se določene odločitve sprejemajo soglasno. "Tam lahko majhne države vplivajo, ker naš glas šteje kot glas drugih. Tudi pri ZN-u je na načelni ravni vsak glas enako vreden. Največ, kar lahko naredimo, je, da opozarjamo, da tudi sami damo kakšno pobudo," je dejal premier.

"Umetna inteligenca je prihodnost"

Letos je bilo na splošni razpravi in ob robu pogosto slišati omembo umetne inteligence in Slovenija na to temo v okviru Mednarodnih pravnih dnevov v New Yorku konec oktobra pripravlja dogodek v povezavi s človekovimi pravicami.

"Umetna inteligenca je prihodnost in vsi vemo, da se to že dogaja v polni meri zlasti v razvitem svetu," je poudaril Šarec. Dodal je, da umetna inteligenca tako kot vse nove tehnologije prinaša neslutene priložnosti, je pa tudi nevarna, če ne bo pravilno vzpostavljena oziroma, če se ne bomo držali nekih zakonitosti, kot recimo na družbenih omrežjih.

Slovenija naj bolje izkoristi potencial

Povedal je še, da Slovenija s svojim potencialom, ki ga ima na področju raziskav, razvoja in znanja, do zdaj tega ni optimalno izkoristila. Je pa cilj, da se te zadeve v prihodnje spremenijo. "Imamo nekaj ustanov, ki so sposobne razviti nove tehnologije na tem področju," je dejal premier.

Poudaril je tudi, da je treba čim bolje predvideti, kakšne bodo nove tehnologije, kot na primer pri poklicih. "Če razmišljaš z današnjega vidika, boš capljal za drugimi. Če razmišljaš za prihodnost, si lahko v koraku s časom in Slovenija lahko na tehnološkem področju zagotovo konkurira svetu," je menil Šarec, ki je končal obisk v New Yorku in se vrača v Slovenijo.

Kaj je v ZN-u povedal Šarec?