Skladno z zakonom o poslancih se čas prejemanja poslanskega nadomestila skrajšuje. Foto: BoBo
Skladno z zakonom o poslancih se čas prejemanja poslanskega nadomestila skrajšuje. Foto: BoBo
Pavel Gantar
Nekdanji predsednik DZ-ja in predsednik Zaresa se bo upokojil. Foto: MMC RTV SLO
Denar
Vsa nadomestila so za dvajset odstotkov nižja. Foto: MMC RTV SLO

Z novelo zakona o poslancih se je pravica nekdanjih poslancev do prejemanja poslanskega nadomestila z enega leta skrajšala na šest mesecev, z izjemo tistih poslancev, ki so v državnem zboru sedeli več zaporednih mandatov ali pa so pred upokojitvijo. Prav tako se je znižala vrednost nadomestila, saj upravičenci prejemajo dvajset odstotkov nižja nadomestila.

Brez nadomestil so z današnjim dnem ostali Bogdan Čepič, Gregor Golobič, Miran Györek, Franco Juri, Franci Kek, Gvido Kres in Tadej Slapnik.

Izjemi tudi dva prihodnja upokojenca
Skladno z zakonom se prejemanje nadomestila za tri mesece podaljša nekdanjim poslancem, ki so poslanske klopi zasedali dva mandata (Alojz Posedel, Vili Rezman in Milenko Ziherl), za štiri mesece pa poslancem, ki so to funkcijo opravljali tri mandate ali več (Anton Anderlič, Bogdan Barovič in Ljubo Germič). Prvi bodo nadomestilo prejemali do 22. novembra, drugi pa do 22. decembra.

Izjemi sta tudi poslanca Pavel Gantar in Andrej Magajna, ki se bosta upokojila. Skladno z zakonom se namreč čas prejemanja nadomestila lahko podaljša poslancem, ki se bodo upokojili, a za največ šest mesecev. Gantar bo upokojenec postal 25. oktobra, Magajna pa mesec dni pozneje.

Nekateri vlog niso dopolnili
Že konec julija pa se je pravica do prejemanja nadomestila iztekla 20 nekdanjim poslancem, ki po uveljavitvi novele pravice do nadomestila niso uveljavljali ali pa niso dopolnili vloge. Sedem nekdanjih poslancev se je upokojilo (Joško Godec, Milan Gumzar, Anton Kampuš, Miroslav Klun, Marijan Križman, Darja Lavtižar Bebler in Vili Trofenik), dva nista uveljavljala podaljšanja prejemanja nadomestila (Marjan Bezjak in Andreja Rihter), trije pa vlog niso dopolnili (Zmago Jelinčič, Luka Juri in Silva Črnugelj).

Šest nekdanjih poslancev, ki so bili tudi župani, se je odločilo za poklicno opravljanje funkcije župana in se zaposlilo (Alan Bukovnik, Milan Čadež, Miran Jerič, Tomaž Tom Mencinger, Darko Menih in Borut Sajovic). Po izteku mandata je nadomestila prejemalo še 12 nekdanjih poslancev, ki pa so medtem že našli zaposlitev ali pa so se upokojili.

Med prejemniki še osem nekdanjih ministrov
Pravica do prejemanja nadomestila se na osem mesecev skrajšuje tudi nekdanjim ministrom. Prejema ga še osem nekdanjih ministrov. Franc Križanič, Dorjan Marušič, Mitja Gaspari in Aleš Zalar ga bodo prejemali vseh osem mesecev, do 11. oktobra. Konec septembra pa bodo brez nadomestila ostali Igor Lukšič, Ljubica Jelušič, Ivan Svetlik in Patrick Vlačič. Ti se bodo oktobra najverjetneje vrnili na predavateljska mesta na fakultetah. Roku Žarniču, ki ni oddal vloge za prejemanje nadomestila po novem zakonu, je pravica do prejemka prenehala konec julija.