O vsebini pisma je v petek pisal hrvaški Večernji list, ki je med drugim poročal, da je sodišče opozorilo Erjavca, naj se vzdrži komentarjev glede delovanja in odločitve sodišča. Foto: BoBo
O vsebini pisma je v petek pisal hrvaški Večernji list, ki je med drugim poročal, da je sodišče opozorilo Erjavca, naj se vzdrži komentarjev glede delovanja in odločitve sodišča. Foto: BoBo

Pismo je bilo državama poslano sicer že 5. maja.

Hrvaško zunanje ministrstvo je konec aprila sodišču pisalo zaradi po njihovem prepričanju spornih izjav Erjavca, ki naj bi nakazovale, da ima slovenska stran podatke o poteku arbitraže.

"Po informacijah, ki jih imam jaz, ki so sicer zelo neformalne, tudi na podlagi nekih občutkov, ki jih ima naša odvetniška skupina, ki je sestavljena iz najbolj uglednih svetovnih pravnikov za pomorsko pravo, nekako imamo nek optimizem, da bo arbitražno sodišče določilo ta stik z odprtim morjem," je konec marca v intervjuju za velenjsko regionalno televizijo VTV dejal Erjavec.

Svoje pismo o tem je zatem na arbitražno sodišče naslovila tudi Slovenija.

Arbitražno sodišče: Takšne izjave niso v pomoč pri reševanju spora
Arbitražno sodišče jima je odgovorilo 5. maja in v pismu, ki je danes objavljeno na spletnih straneh Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, izraža zaskrbljenost glede navedb, da naj bi bila ena stran seznanjena z zaupnimi informacijami, povezanimi z odločanjem sodišča. Tovrsten pomen bi bilo mogoče pripisati izjavam ministra Erjavca, meni sodišče in zavzema stališče, da take izjave niso v pomoč pri reševanju spora.

Sodišče ob tem pozdravlja dejstvo, da obe strani brezpogojno priznavata svoje obveznosti iz 10. člena arbitražnega sporazuma, po katerem se pogodbenici vzdržita vseh dejanj ali izjav, ki bi lahko spor še zaostrili ali ogrozili delo arbitražnega sodišča.

Obenem pa opominja tudi na dolžnost obeh strani, da ne bosta niti pisno niti ustno komunicirali s člani arbitražnega sodišča v povezavi s predmetom arbitraže ali postopkovnimi vprašanji, povezani s tem postopkom.

"Za sodišče je ohranitev zaupnosti odločanja do sprejetja odločitve stvar izjemnega pomena," so zapisali. Čeprav je sodišče vzelo na znanje zagotovila Slovenije, da ni prejela nikakršnih podatkov glede izida arbitraže, je vendarle proučilo ureditev, ki zagotavlja, da zaupne informacije ne morejo priti na dan. Za to je zaprosilo tudi Stalno arbitražno sodišče v Haagu in ugotovilo, da so ukrepi za zaščito zaupnih informacij zadovoljivi.

"Dostop do elektronskih dokumentov, ki vsebujejo elemente odločanja arbitražnega sodišča, je omejen na majhno skupino uslužbencev Stalnega arbitražnega sodišča, ki so neposredno vpleteni v primer," je zapisalo arbitražno sodišče.

Sodišče prepričano, da ni bila razkrita nobena informacija glede izida arbitraže
"Sodišče je tako prepričano, da ni bila razkrita nobena informacija glede verjetnega izida katerega koli vidika arbitraže," dodaja in končuje, da bosta tako arbitražno sodišče kot Stalno arbitražno sodišče še naprej obravnavali podatke v zvezi s postopkom odločanja z največjo skrbnostjo.

O vsebini pisma je v petek pisal hrvaški Večernji list, ki je med drugim poročal, da je sodišče opozorilo Erjavca, naj se vzdrži komentarjev glede delovanja in odločitve sodišča.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so v odzivu poudarili, da Slovenija zaupnost postopka pred arbitražnim sodiščem ves čas spoštuje in ga bo tudi v prihodnje. Je pa arbitražnemu sodišču predlagalo, da odobri objavo pisma v celoti, kar je to nocoj ob strinjanju obeh strani tudi naredilo.