Ministrica za izobraževanje, šolstvo in šport Maja Makovec Brenčič odstopa za zdaj še ni ponudila. Foto: BoBo
Ministrica za izobraževanje, šolstvo in šport Maja Makovec Brenčič odstopa za zdaj še ni ponudila. Foto: BoBo

Maja Makovec Brenčič je kot predsednica sveta NAKVIS-a izvedla 64 sej in za to prejela leta 2010 4.405,58 evra, leta 2011 8.330,51 evra, leta 2012 7.680,10 evra in leta 2013 3.603,19 evra.

false
Ko je bil Dušan Mramor dekan ekonomske fakultete, je Maja Makovec Brenčič opravljala funkcijo prodekanke in tako kot njen nadrejeni prejemala dodatek za stalno pripravljenost. Foto: BoBo
Računsko sodišče in ministrica se ne strinjata o dodatkih

Zaradi neupravičenih izplačil dodatkov za stalno pripravljenost, ki jih je kot dekan na ekonomski fakulteti uvedel zdajšnji minister za finance Dušan Mramor, je on predsedniku vlade Miru Cerarju ponudil odstop. Premier Cerar njegovega odstopa ni sprejel, rekoč, da je minister svojo napako javno priznal, jo obžaloval, se zanjo opravičil in izrazil namen, da neupravičeno pridobljena sredstva vrne.

Poleg tega po Cerarjevem mnenje ministrsko delo opravlja odlično. V ozadju zgodbe z Mramorjem in dodatki je tudi članica vlade, ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. V času, ko je bil Mramor dekan, je opravljala funkcijo prodekanke in tako kot njen nadrejeni prejemala dodatek za stalno pripravljenost. Tako je priznala, da je kot profesorica na ekonomski fakulteti od leta 2009 do 2013 prejela 26.094 evrov bruto dodatka za stalno pripravljenost. Prejemanje dodatka je opravičevala z dejstvi, da je dodatek prejemala, ker se je morala odzivati na sporočila kolegov iz drugih časovnih pasov ter reševati "težke življenjske zgodbe študentov".

"Z ministrico sem opravil razgovor in sem bil do nje prav tako kritičen," je glede primera šolske ministrice povedal Cerar in dodal, da je njena odgovornost, napaka milejša, saj ni bila odločevalka na ekonomski fakulteti glede podeljevanja dodatkov.

Revizorji opozorili na previsoke sejnine
Vendar to ni bil edini "sporni" posel z neupravičenimi prejemki v zadnjih letih, pri katerem so zalotili ministrico Makovec Brenčičevo. Računsko sodišče je leta 2014 revidiralo Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) v času, ko je bila Makovec Brenčičeva predsednica sveta zavoda.

Pri pregledu poslovanja NAKVIS-a za leto 2011 so državni revizorji ugotovili, da so članom sveta NAKVIS-a in članom pritožbene komisije poleg sejnin v nasprotju s predpisi izplačevali tudi plačilo za delo na sejah. Vsi skupaj so v letu 2011 po ugotovitvah revizorjev v nasprotju s predpisi prejeli 39.978 evrov, od tega Makovec Brenčičeva kot predsednica sveta 5.107 evrov. Makovec Brenčičeva je svet NAKVIS-a, sicer najvišji organ agencije, vodila od aprila 2010 do 2013, v tem času pa naj bi za sejnine oziroma delo na sejah skupno prejela okoli 24.000 evrov.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so za MMC pojasnili, da so člani v skladu z zakonom o visokem šolstvu upravičeni do plačila in povračila stroškov za delo oz. do nadomestila za opravljeno delo.

V skladu z ugotovitvami Računskega sodišča in Službe Vlade RS za zakonodajo iz leta 2014 so člani sveta in pritožbene komisije NAKVIS-a upravičeni do plačila in povračila stroškov za delo, pravijo na MIZŠ-ju. Maja Makovec Brenčič je kot predsednica Sveta NAKVIS-a izvedla 64 sej in za to prejela leta 2010 4.405,58 evra, leta 2011 8.330,51 evra, leta 2012 7.680,10 evra in leta 2013 3.603,19 evra.

Ministrica in Računsko sodišče na nasprotnih bregovih
Ministrica Makovec Brenčič se je po poročanju STA-ja odzvala, da je za vodenje prejela za nekaj manj kot 24.000 evrov sejnin oziroma plačila za delo na sejah, od tega, sodeč po ugotovitvah Računskega sodišča, velik del v nasprotju s predpisi. V času, ko bi moral svet NAKVIS-a izvesti popravljalne ukrepe, ni bila več članica sveta NAKVIS-a, na vprašanje, ali namerava neupravičeno prejeta sredstva vrniti, pa ni odgovorila. Iz kabineta predsednika vlade so za STA sporočili, da Makovec Brenčičeva kljub temu uživa premierjevo podporo.

Poleg neupravičenih dodatkov za pripravljenost in previsokih sejnin za delo v NAKVIS-u je po poročanju 24 ur prejela tudi dvojno plačane stroške prevoza na seje, najprej od ljubljanske ekonomske fakultete, potem pa še od delodajalca. V letu 2011 je bilo tega za 315 evrov.

A Makovec Brenčičeva meni, da v tem trenutku ni podlage za vračilo prejetih sredstev za delo na sejah sveta NAKVIS-a. Dejala je namreč, da je bilo nadomestilo za opravljeno delo izplačano v skladu z zakonom o visokem šolstvu. Obenem je dejala, da je Računsko sodišče zgolj predlagalo nekaj popravljalnih ukrepov, o katerih sta nato odločala svet NAKVIS-a in njegov direktor.

Vesel: Obveznost vrnitve ostaja
Drugače pa meni predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je za STA dejal, da podlaga za vračilo preveč izplačanih sejnin ostaja in jo je treba izpolniti. Svet NAKVIS- je sicer po reviziji spremenil predpis in pravno uskladil izplačevanje, vendar pa dejstvo, da so bile pred to spremembo izplačane previsoke sejnine, ostaja, meni Vesel.

Vendar pa Računsko sodišče nima na voljo mehanizma, s katerim bi NAKVIS prisilil k vračilu presežka izplačanih sejnin. Računsko sodišče je sicer pozvalo svet NAKVIS-a, naj to stori, a se svet na njihov poziv ni odzval.

Predhodnica odstopila zaradi visokih honorarjev
Predhodnica Makovec Brenčičeve na mestu ministrice za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar je odstopila lani marca, potem ko je Supervizor razkril, da je v zadnjih dvanajstih letih poleg redne plače po avtorskih in podjemnih pogodbah prejela še dobrih 600.000 evrov izplačil iz javnega sektorja, od tega kar 540.000 od fakultete za upravo, ki jo je od 2009 do 2013 kot dekanka tudi vodila. Po podatkih Supervizorja pa je Makovec Brenčičeva od leta 2006 prejela nekaj več kot 170.000 evrov, največji delež na račun avtorskih honorarjev.

Maja Makovec Brenčič je kot predsednica sveta NAKVIS-a izvedla 64 sej in za to prejela leta 2010 4.405,58 evra, leta 2011 8.330,51 evra, leta 2012 7.680,10 evra in leta 2013 3.603,19 evra.

Računsko sodišče in ministrica se ne strinjata o dodatkih